3/2019

2019 Vývoj bioplastov
0

Plast sa kopí na skládkach, v prírode i na hladine morí, a tak je v súčasnosti…