2019

3/2019 Správajme sa ekologicky
0

Neustále čerpáme zo zdrojov Zeme, žijeme na dlh, zrýchľujeme. Ak s tým niečo neurobíme, ostane…