5 najčastejších rizík ohrozujúcich rodinný podnik

Každý podnik sa potýka s problémami. Rodinné podniky však riešia jedinečné problémy, ktorých neskoré rozpoznanie môže výrazne ovplyvniť ich úspech na trhu. Pozrite sa na 5 najčastejších rizík, ktorým čelia rodinné podniky a aj na to, ako ich zvládnuť.

Rodinné spory

Pri rodinných sporoch v podnikaní končí všetka zábava. Rodinné podniky zápasia s vnútornými konfliktmi, ktoré obvykle vznikajú z neschopnosti oddeliť osobný a pracovný život. Niekedy sú spory dôsledkom odlišných záujmov členov rodiny, ega či osobnej rivality, ktorá sa prenáša do podnikania.

Bez ohľadu na príčinu, ak sa podnikateľovi nepodarí nájsť spôsob ako ukončiť tieto spory, nebude možné zadefinovať a dosiahnuť spoločné podnikateľské ciele. Okrem toho, konflikty v podniku môžu vyústiť do zvýšenia fluktuácie zamestnancov a vytvoriť nepriateľské pracovné prostredie.

Nepotizmus teda rodinkárstvo

Šéfovať rodine je delikátna záležitosť. Je preto dôležité uvedomiť si, že najrýchlejší spôsob, ako prísť o ľudí, ktorí pre vás pracujú, je vytvoriť firemnú kultúru založenú na protekcii. Každý chce rodine pomôcť ale zamestnávať, povyšovať a platiť ich len na základe toho, že sú rodina a nie podľa ich skutočných schopností, je zaručeným receptom na katastrofu.

Zamestnanci, ktorí nie sú rodinnými príslušníkmi tak stratia motiváciu pre vás pracovať. Navyše môže nastať situácia, že zamestnanci z rodiny sa budú „flákať“, pretože nebudú čeliť následkom pre neplnenie si svojich úloh.

Emócie riadia podnik

Pravdepodobne ste počuli frázu: “Nie je to nič osobné, je to biznis”. Nuž v rodinnom podniku je to vždy osobné. Oddeľovať emócie od podnikania nie je ľahká úloha, najmä ak ste nadriadený členovi rodiny. Pre ľudí je ťažké prijať kritickú spätnú väzbu od kolegov alebo šéfa, nieto ešte ak je to od niekoho, koho majú radi.

Uvedomte si, že ak necháte emócie zasahovať do vášho podnikania, budete vyzerať slabošsky pred vašimi zamestnancami a zákazníkmi, čo môže vážne ovplyvniť vašu schopnosť robiť dobré obchodné rozhodnutia. Na druhej strane, ak budete necitlivý, môžete sa javiť ako chladný a neprístupný. Ak nebudete opatrní, nedostatok citlivého prístupu k rodinným zamestnancom môže zas spôsobiť problémy doma. Riešením je nájdenie rovnováhy medzi emóciami na základe dynamiky firemného prostredia.

Strata „nerodinných“ zamestnancov

Existujú dva hlavné dôvody, pre ktoré bežní zamestnanci odídu: obmedzené príležitosti k rastu a rodinné konflikty. Väčšina zamestnancov chce v rámci firmy postúpiť. Bohužiaľ, vo väčšine rodinných podnikov sú často príležitosti na povýšenie obmedzené, pretože rodinní zamestnanci obsadia všetky vedúce pozície. Bez možnosti postúpiť zvolí mnoho talentovaných a ambicióznych zamestnancov odchod. Ďalším dôvodom prečo bežní zamestnanci odídu je, že keď vypuknú rodinné spory majú pocit, akoby boli medzi dvoma mlynskými kameňmi.

Ako vlastník firmy si musíte uvedomiť, že každý podnik potrebuje dobrý mix ľudí, ktorí vám pomôžu rásť. Bežní zamestnanci pridávajú podnikom rovnováhu, pretože majú schopnosť vidieť biznis bez emócií.

Chýbajúci plán nástupníctva

Príde čas, keď niekto pôjde do dôchodku, odíde alebo možno zomrie. Ak nemáte plán, ktorý s touto eventualitou ráta, ženiete svoj biznis do záhuby.

Mnoho rodinných podnikov neprežije prechod z prvej generácie na druhú. Niekedy je to z dôvodu, že rodina nemá záujem o prevádzku podniku, ale vo väčšine prípadov je to spôsobené nedostatočným naplánovaním. Je absolútne nevyhnutné zabezpečiť plán nástupníctva, aby sa zaručil prechod podniku z generácie na generáciu.

Tipy na zvládnutie rizík ohrozujúcich rodinný podnik:

  • jasne definovať ciele spoločnosti a uistiť sa, že všetci sú s tým uzrozumení
  • zadefinovať úlohu a zodpovednosť každého rodinného zamestnanca
  • udržiavať otvorený komunikačný kanál za každých okolností
  • riešiť všetky problémy rýchlo a bez emócií
  • vytvoriť spravodlivý systém povýšenia a platov, ktorý je založený na individuálnych zásluhách a schopnostiach
  • oddeliť emócie od procesu riadenia
  • poskytnúť príležitosti pre rozvoj aj pre „nerodinných“ zamestnancov
  • vytvoriť plán nástupníctva, ktorý zaistí, že vaše podnikanie bude naďalej fungovať aj potom, čo tu už nebudete

http://familybusiness.about.com/

Začnite písať