6 výhod obchodných spoločností pred živnosťou

Založiť si živnosť je určite najjednoduchšia a veľmi populárna cesta ako začať podnikať. Založiť si obchodnú spoločnosť vyžaduje komplexnejší proces, viac financií a, samozrejme, riešenie zvýšených administratívnych povinností. Napriek tomu má obchodná spoločnosť svoje nesporné výhody.

1. Samostatný subjekt

Spoločnosť s ručením obmedzeným  a akciovka sú  považované  za samostatnú entitu, oddelenú od osôb vlastníkov firmy. Všetko od bankového účtu, cez vlastníctvo majetku, zapojenie sa do výberových konaní či podpisovanie zmlúv je čisto obchodná záležitosť, vykonávaná v mene obchodnej spoločnosti.

Naproti tomu živnosť a jej majiteľ je vlastne to isté. Sú považovaní za jeden objekt pre daňové i administratívne účely.

2. Osobná zodpovednosť s ručením obmedzeným

Za prípadné finančné straty ručí obchodná spoločnosť majetkom spoločnosti. Živnostník ručí svojim osobným majetkom.

3. Profesionálny imidž

V niektorých odvetviach podnikania považujú podnikatelia obchodnú spoločnosť za číslo jeden ,čo sa týka profesionality. Väčšie firmy dávajú prednosť rokovaniam so s.r.o alebo akciovkou pred živnostníkmi.

4. Financovanie

Zohnať financie na podnikanie môže byť náročné pre všetkých podnikateľov. Obchodná spoločnosť je však svojbytnou, oddelenou entitou od jej vlastníkov a to jej poskytuje výhodu jednoduchšie zabezpečiť peniaze pre firmu.

5. Akcionári

Akciová spoločnosť môže vydávať rôzne druhy akcií. To znamená, že môže ľahko predať podiely vo firme alebo previesť vlastníctvo akcií a tak buď napredovať  alebo z firmy vystúpiť a prípadne na tom zarobiť.

6. Dedičstvo

Ak akcionár chce odísť, predať svoj podiel alebo zomrie, je oveľa jednoduchšie  previesť jeho vlastníctvo v obchodnej spoločnosti ako u živnostníka.

(red)

Začnite písať