7 krokov k úspešnému podaniu daňového priznania živnostníka

Nikto nás neučil, čo sú to dane, ani ako sa robia. Keď ich však nepriznáte, nedajbože nesprávne vypočítate, tak vás štát penalizuje.

Blíži sa termín podávania daňových priznaní. Stres sa zvyšuje. Najmä, ak ste počas roka nevenovali dostatočnú pozornosť účtovníctvu, zbieraniu bločkov, či meniacim sa zákonom. Či je toto váš prvý rok podávania alebo šiesty, pozrite sa na pár informácií, ktoré vám pripomenú, na čo nezabudnúť:

1. Zistite si, či vôbec musíte podať daňové

Živnostník je povinný podať daňové priznanie vtedy, ak v roku 2015

 • zarobil viac ako 1901,67 eura,
 • je v mínuse, čiže vykazuje daňovú stratu.

Ak jeho príjmy sumu 1901,67 eur nepresiahli, priznanie podávať nemusí.

2. Vyberte si správne tlačivo

Živnostník podáva daňové priznanie na tlačive typu B. Je to tlačivo k dani z príjmov fyzickej osoby. Príjmy a výdavky zo živnosti uvedie do tabuľky č. 1, riadok 2 a 9.

3. Vypočítajte si základ dane

Je to jednoduché. Spočítajte si všetky svoje príjmy a odpočítajte od nich buď skutočne vynaložené výdavky, alebo si uplatnite paušálne výdavky, takzvané legálne fiktívne výdavky. Výsledok je čiastočný základ dane. Keď si od neho odpočítate ešte odvody, nezdaniteľné časti či daňové bonusy, vyjde vám základ dane. Až z tejto sumy sa nakoniec vyráta daň z príjmov.

4. Rozhodnite sa, ako si znížite daň

Paušálne výdavky: sú vhodné pre živnostníkov, ktorí nemajú veľké, prípadne žiadne skutočné náklady (poskytujú služby nehmotného charakteru). Nemusia tak viesť komplikovanú evidenciu. Stačí si raz do roka sadnúť k daňovému priznaniu a odpočítať si z daňového základu paušálne výdavky vo výške 40 % z príjmov. Maximálne si však takto môžete odpočítať 5 040 eur. Nie je to nič komplikované a daňové priznanie máte raz-dva hotové. Nezabudnite ešte na odpočet odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Ak ste skončili alebo začali podnikať v priebehu roka 2015 a chcete si uplatniť paušálne výdavky, môžete tak urobiť najviac vo výške 420 eur mesačne. Vrátane mesiaca, kedy ste získali živnostenské oprávnenie, resp. skončili podnikanie. To znamená 420 x počet mesiacov, koľko ste podnikali.

Skutočne vynaložené daňové výdavky: ak si vediete daňovú evidenciu alebo účtovníctvo, čisté príjmy na účel daňového priznania si vypočítate ako príjmy mínus výdavky, ktoré musíte preukázať a ktoré sa musia týkať vášho podnikania. Pokúste sa odpočítať všetky legálne výdavky. Ak si nie ste celkom istý, čo si môžete odpočítať, poraďte sa s odborníkom, prípadne skúste portál Finančnej správy.

Ďalej si odpočítajte a uplatnite:

 • odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • nezdaniteľnú časť základu dane: ak je základ dane rovný alebo nižší ako 19 809 eur, nezdaniteľná časť je 3 803,33 eura.
 • nezdaniteľnú časť základu dane na manžela, manželku
 • daňový bonus na dieťa: 21,41 eura mesačne na každé nezaopatrené dieťa

TIP Nárok na daňový bonus si môžete uplatniť, ak budete mať v zdaňovacom období roka 2015 zdaniteľné príjmy z podnikania aspoň vo výške 2 280 eur a vykázali ste základ dane, alebo čiastkový základ dane.

Pozor: Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o rezidenta SR.

TIP Každý rok sa môžete rozhodnúť, akým spôsobom výdavky na účely daňového priznania preukážete. Ak si jeden rok uplatňujete paušálne výdavky a v ďalšom roku budete mať vyššie náklady, môžete pri nasledujúcom daňovom priznaní využiť skutočné výdavky.

5. Dajte pozor na termíny

Lehota na podanie daňového priznania je do 31. marca 2016. Do tohto termínu ste povinní aj daň zaplatiť na účet daňového riaditeľstva. Daňové priznanie sa podáva správcovi dane, ktorým je daňový úrad v mieste trvalého bydliska, pobočka daňového úradu a kontaktné miesto daňového úradu.

S vyplneným daňovým priznaním môže zájsť živnostník osobne na daňový úrad, alebo môže dokumenty poslať poštou.

6. Odklad podania

Ak nestíhate marcový dátum podania, odložte si ho. Odklad oznámte daňovému úradu. Predĺžiť si lehotu na podanie môžete o:

·         3 mesiace

·         6 mesiacov – ak sú súčasťou vašich príjmov zdaniteľné príjmy zo zahraničia.

V oznámení uvediete novú lehotu, ktorou bude koniec mesiaca, v ktorom budete podávať daňové priznanie. V tejto lehote daň aj uhradíte.

Ak ste v priebehu zdaňovacieho obdobia skončili živnosť a chcete si podanie daňového priznania odložiť, o odklad musíte požiadať daňový úrad najneskôr 15 dní pred 31. marcom 2016.

Ak živnostník zomrie, daňové priznanie za príslušnú časť roka je povinný podať dedič do troch mesiacov po smrti daňovníka. Daňový úrad môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pre 31. marcom 2016.

Tip na záver

Živnostníci nemusia mať na podnikanie založený žiaden účet. Ani podnikateľský ani bežný, či dokonca súkromný. Môžu dokonca fungovať iba používaním hotovosti.

Nešpekulujte zbytočne okolo účtov a oddeľte si súkromné a firemné výdavky. Je to výhodnejšie, jednoduchšie a prehľadnejšie. Ak už máte v banke súkromný účet, nepoužívajte ho na podnikanie. Založte si nový (buď bežný alebo podnikateľský). Zíde sa vám z niekoľkých dôvodov:

 • prehľadnosť pohybov firemných peňazí na účte
 • jednoduchá evidencia a spracovanie firemných transakcií v účtovníctve
 • ak sa rozhodnete pre účtovanie každú platbu budete musieť evidovať. Vylúčením súkromných výdavkov si ušetríte veľa práce a výdavkov (ak vám účtovníctvo spracováva účtovník, ktorý vám vyfakturuje každú zaúčtovanú platbu).
 • účtovník alebo daňový kontrolór neuvidia vaše súkromné výdavky
 • môžete z neho hradiť odvody či výdavky internet bankingom alebo platobnou kartou

Každý účet používaný na podnikanie, musíte nahlásiť. Ak si na podnikanie otvoríte nový účet, nezabudnite to oznámiť daňovému úradu do 30 dní.

Autor: Jana Katreniaková

 

Začnite písať