8 NÁSTROJOV, ktoré transformujú malé a stredné podniky v 21. storočí


V súčasnom dynamickom podnikateľskom prostredí sú technologické nástroje kľúčovým faktorom úspechu. Či už ide o cloudové riešenia, umelú inteligenciu alebo efektívne bezpečnostné systémy. Preskúmali sme osem nástrojov, ktoré môžu podnikom výrazne uľahčiť cestu k rastu, efektívnosti a konkurencieschopnosti na dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom trhu.


1. Komplexný prehľad o stave podniku

Nástroj: Inteligentný monitoring bezpečnosti Firma: Aliter Technologies, a.s.

V dnešnom digitálnom prostredí je aj pre malé a stredné podniky monitoring bezpečnosti nevyhnutný nástroj na ochranu dôveryhodnosti a celkového zdravia podniku. Nástroj od Aliter Technologies monitoruje každý kritický okamih vo firemných systémoch a vy tak získate komplexný prehľad o zdraví vášho biznisu. Automatizovaná detekcia anomálií je spojením aplikácií na analýzu dát, strojového učenia a monitoringu. A to všetko na jednom mieste s pokročilou vizualizáciou všetkých procesov od základného softvéru až po zložitú infraštruktúru cloudu.

Služby, ktoré firma čerpala v SBA: Poradenstvo pre rodinné podniky

Zdroj: https://www.aliter.com/sk/produkty-sluzby/inteligentny-monitoring-bezpecnosti

2. Digitálne dvojča

Nástroj: Twinzo Firma: INFOTECH, s.r.o.

Živé 3D digitálne dvojča vašej kancelárie, skladu alebo továrne. To všetko môžete mať v 3D modeli priamo vo vašom smartfóne, alebo počítači. Nástroj vám poskytne prístup k údajom, ktoré chcete vidieť a sledovať v reálnom čase. Monitorovať môžete rôzne typy procesov, databáz alebo tok pracovných činností. Digitálne dvojča umožňuje predpovedať budúce správanie pomocou prediktívnej analýzy a algoritmov strojového učenia na dátach zhromaždených zo senzorov vo vašom zariadení. Tieto informácie vám pomôžu lepšie sa rozhodnúť. Spoločnosť začala nástroj vyvíjať v roku 2014, a od tej doby sa etablovali na svetovom trhu. Boli tiež súčasťou slovenského pavilónu na Expo v Dubaji.

Služby, ktoré firma čerpala v SBA: Poradenstvo pre rodinné podniky, podujatie

Zdroj: https://www.infotech.sk/

3. Včasná detekcia požiaru

Nástroj: Elektrická požiarna signalizácia (EPS) Firma: ANTES GM, spol. s r.o.

Oheň je dobrý sluha, no zlý pán. Zachrániť nielen materiálny majetok, ale i ľudské životy vám pomôže elektrická požiarna signalizácia. Firma Antes GM ponúka systém elektrickej požiarnej signalizácie ako súčasť projektu požiarnej ochrany budovy, s možnosťou jeho prispôsobenia potrebám klienta. EPS je elektronické, požiarnotechnické zariadenie slúžiace na včasnú detekciu požiaru, informovanie obsluhy, ovládanie nadväzných požiarnotechnických zariadení a bezpečnú evakuáciu osôb. Hlásenie o presnom mieste požiaru, či poruche  dostanete priamo na mobilný telefón, e-mail alebo na externý dispečing.

Služby, ktoré firma čerpala v SBA: Dlhodobé poradenstvo, podujatie

Zdroj: https://www.antesgm.sk/produkty/elektricka-poziarna-signalizacia/

4. Bezpečnejšie pracovné miesto

Nástroj: SOS GUARD v priemyselných prevádzkach Firma: MARTES, s.r.o.

Zamestnávate údržbárov, operátorov, výškových pracovníkov, alebo iné rizikové povolania? Nástroj SOS GUARD poskytne pomoc hneď ako sa monitorovaná osoba ocitne v tiesni, utrpí úraz, alebo pád. Stlačením SOS tlačidla po dobu 3 sekúnd na hodinkách alebo trackeri, sa aktivuje alarm, ktorý privolá bezodkladne pomoc. Pri páde je alarm spustený automaticky. Okrem toho získate prehľad o vstupoch do nebezpečných zón v reálnom čase. Nástroj odosiela notifikácie o alarme na predvolené telefónne číslo a podľa urgencie a typu incidentu kontaktuje obsluha záchranné zložky.

Služby, ktoré firma čerpala v SBA: Krátkodobé poradenstvo

Zdroj: https://martes.sk/sos-guard/

5. Digitálne platby pre vyšší výkon firiem

Nástroj: Platobná brána Payout Firma: Payout a.s.

Malým a stredným podnikom pomáhajú zvyšovať obraty pomocou jednoduchej automatizácie platieb. Slovenská platobná brána Payout je nastavená tak, aby vám nespôsobovala zbytočné starosti. E-shopom poskytuje prístup k tradičným finančným službám inovatívnymi spôsobmi, a okrem toho pokrýva široké portfólio platobných metód. Pridanou hodnotou je vlastný platobný účet, vďaka ktorému sú všetky transakcie pripísane na účet klienta okamžite, bez zbytočného zdržania. To firmám umožňuje mať finančné prostriedky kedykoľvek k dispozícii. Ich riešenie je jednoduché na integráciu a ponúkajú tiež dostupnú klientsku podporu.

Služby, ktoré firma čerpala v SBA: Dlhodobé poradenstvo

Zdroj: https://payout.one/technology

6. Čistejšie prostredie

Nástroj: Mobilná čistička vzduchu Firma: Germ s.r.o.

Slovenská patentovaná čistička vzduchu s pridanou funkciou dezinfekcie povrchov spája rôzne technológie. Inteligentné zariadenie na dezinfekciu vzduchu a povrchov čistí a filtruje vzduch. Zničí vírusy, baktérie a dokáže zachytiť peľ, prach aj zápachy. Inteligentnosť stroja spočíva v tom, že monitoruje kvalitu vzduchu a dokáže riadiť výkon podľa koncentrácie pohybu osôb. Ovládanie je možné na zariadení, smartfóne, aj cez dispečing. Čističky od spoločnosti GERM zachytia dym, vírusy, aj patogény. Dokážu vyrobiť ozón a prečistiť vzduch od pevných častíc. Využiť ich môžete v prevádzkach s vyššou koncentráciou ľudí, v hoteloch a gastro prevádzkach. V portfóliu však majú aj čističky určené do kancelárií, či zasadačiek.

Služby, ktoré firma čerpala v SBA: Procesný audit, dlhodobé a krátkodobé poradenstvo

Zdroj: https://www.germ.sk/public/sk

7. Presnosť v zváraní

Nástroj: Zvárací robot Firma: robotec s.r.o.

Robotické zváranie je pre mnohé podniky dôležitá investícia. Je rýchlejšie ako manuálne zváranie, čo umožňuje zvýšiť výrobnú kapacitu. Firmy tak môžu zvýšiť svoju konkurencieschopnosť, zefektívniť výrobné procesy a dosiahnuť vyššiu kvalitu produktov. Firma Robotec poskytuje expertízu a technologické riešenia potrebné na implementáciu efektívneho robotického zvárania.  Počas svojej existencie integrovali viac než 200 riešení na mieru v tejto oblasti.

Služby, ktoré firma čerpala v SBA: Poradenstvo pre rodinné podniky

Zdroj: https://robotec.sk/roboticke-zvaranie/

8. Efektívnejšia logistika

Nástroj: Pick to light Firma: Marpex s.r.o.

Pre podniky v oblasti skladovania, logistiky a distribúcie je nástroj „Pick to Light“ užitočný systém. Z pohľadu kvality predstavuje zavedenie filozofie „nulovej chyby“. Toto riešenie uplatníte v podnikoch, ktoré chcú optimalizovať svoje skladové operácie, zvýšiť produktivitu a presnosť a zlepšiť tak celkovú efektivitu svojich logistických procesov. Na správny pracovný postup pracovníka dohliada sofistikovaný systém, ktorý ho naviguje pri montáži. To zvyšuje rýchlosť a presnosť výberu. Vďaka integrovaným systémom slúži aj k informovaniu o nesprávnom kroku. Medzi hlavné výhody vizuálneho riadenia procesu patrí zvýšenie produktivity práce, zvýšenie kvality a zníženie počtu omylov na nulu. Eliminuje nutnosť používania papierových výdajok, či montážnych listov.

Služby, ktoré firma čerpala v SBA: Poradenstvo pre rodinné podniky

Zdroj: https://www.marpex.sk/riesenia-a-technologie/pick-to-light/

Text: Viktória Papranec Kiripolská

Foto: Aliter Technologies, a.s., INFOTECH, s.r.o., ANTES GM, spol. s r.o., Payout a.s., MARTES, s.r.o., Germ s.r.o., robotec s.r.o., Marpex s.r.o.

Začnite písať