9 oblastí, v ktorých môžete vo firme šetriť náklady i prírodu

1. Spotreba energie

Kancelárie sa významným spôsobom podieľajú na celkovej spotrebe energie a emisiách. A pritom začať šetriť v tejto oblasti vôbec neznamená veľké investície. Niekedy aj jednoduché zmeny návykov môžu výrazne znížiť náklady na prevádzku. Vedeli ste napríklad, že 63 % energie v kanceláriách sa spotrebúva na osvetlenie, vykurovanie a chladenie? V týchto oblastiach je preto možné dosiahnuť potenciálne najväčšie úspory. Už len znížením teploty v miestnostiach o 1 °C je možné znížiť spotrebu energie až o 6 %.

TIPY:

 • Vymeňte staré okná a dvere za nové s dvojitým sklom. Môžete tak ušetriť až 40 % z celkovej spotreby energie.
 • Pokiaľ sa dá, znížte teplotu teplej vody. V bojleroch je teplota väčšinou automaticky nastavená na 60 – 65 °C, ale pre pohodlie a zdravie celkom postačuje teplota 25 – 35 °C.
 • Pouvažujte nad vybudovaním „zelenej strechy“, ktorá znižuje jej prehrievanie. Vysaďte na nej rôzne druhy tráv a kvetov.
 • Vymeňte tradičné žiarovky za energeticky úsporné.

2. Kancelárske budovy

Pri výstavbe novej budovy alebo renovácii starej je potrebné zobrať do úvahy vplyvy na životné prostredie súvisiace s projektovaním, stavbou (alebo rekonštrukciou), využívaním a likvidáciou budovy. Od 31. 12. 2020 sa budú musieť v EÚ stavať len budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Čo najviac energie by navyše malo pochádzať z obnoviteľných zdrojov a energie. Pred tým, než kúpite novú budovu alebo sa pustíte do rekonštrukcie, pozrite sa na pár tipov:

 • Naplno využite potenciál prostredia, kde sa budova nachádza. Ak budova napríklad stojí na mieste s vysokým výskytom solárnej energie, využite ju.
 • Budova by sa mala nachádzať v blízkosti reštaurácií a iných stravovacích zariadení. Potom nie je potrebná firemná jedáleň.
 • V súvislosti s vykurovacími systémami sa odporúča preskúmať systém tepelnej izolácie. 25 % energetických strát spôsobuje nesprávny dizajn a umiestnenie okien.
 • Funkčnosť vykurovacích, ventilačných a chladiacich systémov je možné zlepšiť inštaláciou termostatu alebo riadiaceho systému určeného pre inteligentné budovy (softvér a/alebo hardvér, ktoré dokážu automaticky riadiť vykurovacie, ventilačné a chladiace systémy).
 • Okná, steny a strechy je možné „zatieniť“ niekoľkými spôsobmi: povrchom odrážajúcim svetlo, žalúziami alebo výsadbou chladiacej vegetácie. Ak hociktoré z týchto možností použijete na západnej a južnej strane budovy, pomôžu vám znížiť jej prehrievanie.

3. Kancelárska technika

Len v EÚ kúpia orgány verejnej správy ročne vyše 2,8 milióna počítačov. Kúpou energeticky úspornejších modelov by verejná správa ušetrila na nákladoch za energiu a znížila emisie skleníkových plynov. Energetická spotreba serverov predstavuje asi tretinu celkovej spotreby IT vybavenia v kancelárii. Zvážte teda vo firme cloud computing. Je energeticky najúčinnejšou odpoveďou na zrýchľujúci sa dopyt po výpočtových systémoch a systémoch ukladania dát.

TIPY:

 • Kupujte výrobky označené environmentálnou značkou (počítač označený značkou ENERGY STAR spotrebuje o 30-65 % menej energie).
 • Vytiahnite nabíjačky zo zásuvky, vypnite počítače a iné zariadenia na konci pracovného dňa.
 • Určite si pravidlá recyklácie papiera, tlačových kaziet a starej IT techniky a dôsledne ich dodržiavajte.
 • Vyhľadávajte výrobky šetrné k životnému prostrediu cez Globálny register ekologickej elektroniky EPEAT

4. Kancelársky papier

Približne 45 % kancelárskeho odpadu vyprodukovaného za rok v priemernej kancelárii tvorí kancelársky papier. Napriek snahám o budovanie „bezpapierových kancelárií“ pomocou moderných elektronických riešení sa spotreba papiera výrazne neznížila. Práve naopak. Digitálne technológie zjednodušili a zlacnili tlač a svetová spotreba kancelárskeho papiera sa v skutočnosti za posledné dve desaťročia viac ako zdvojnásobila.

TIPY:

 • Netlačte zbytočne dokumenty. Miesto tlače si pozrite dokumenty v počítači.
 • Tlačte obojstranne.
 • Dajte papieru druhú šancu. Ak je potlačený len z jednej strany, použite ho na tlač faxov, pracovných verzií dokumentov, atď.
 • Používanie recyklovaného papiera prináša úspory výdavkov, keďže cena recyklovaného papiera je napr. v Nemecku nižšia v porovnaní s cenou obyčajného papiera.

5. Spotreba vody

Podľa výskumu, najviac vody v kancelárskych budovách spotrebúvajú toalety a chladiace systémy. Vodu treba chrániť a rozumne užívať.Viete, že 1 kvapka oleja vyliateho do drezu dokáže znečistiť až 1000 litrov pitnej vody? Alebo, že voda z vodovodu je 100 – 300x lacnejšia než balená? Nie je až také zložité nájsť možnosti zníženia spotreby vody a zároveň sa nevzdať pohodlia doma či na pracovisku.

TIPY:

 • Pravidelne kontrolujte vodovodné rozvody v budove.
 • Vykonávajte pravidelnú údržbu vykurovacích, ventilačných a chladiacich systémov. Zle vyregulované systémy môžu mať vyššiu spotrebu vody a energie.
 • Vymeňte staré typy toaliet, ktoré spotrebúvajú 10 – 12 litrov vody na jedno spláchnutie, za nové, ktoré spotrebujú zvyčajne len 3 – 9 litrov.
 • Miesto balenej vody používajte vodu z vodovodu.

6. Kancelársky nábytok

Vo všeobecnosti vplyv nábytku na životné prostredie súvisí skôr s výrobou a spracovaním surovín než s výrobou samotného nábytku. Vplyv má aj koniec životného cyklu produktu (recyklácia, opätovné použitie alebo len likvidácia). Najväčšia pozornosť sa preto sústreďuje na environmentálne vlastnosti surovín, ktoré sa pri výrobe nábytku používajú a ich konečnú úpravu (lakovanie alebo lepenie).

TIPY:

 • Používajte výrobky vyrobené čiastočne alebo výlučne len z recyklovaných materiálov a/alebo z obnoviteľných zdrojov (napr. z dreva).
 • Nakupujte nábytok, ktorý vydrží, je spôsobilý na použitie a ergonomický, a ktorý je možné ľahko rozmontovať, opraviť a recyklovať.
 • Zvážte kúpu už použitého nábytku.
 • Nakupujte od miestnych výrobcov.

7. Nakladanie s odpadmi

Dnešná komplikovaná, technicky a technologicky zameraná spoločnosť a populačný rast majú na svedomí produkciu obrovského množstva pevného odpadu. Ročne v EÚ vyprodukujeme vyše 500 kg komunálneho odpadu na hlavu. Približne za jednu tretinu komunálneho odpadu sú zodpovedné firmy, kancelárie, reštaurácie a obchody. Odhaduje sa, že odpad stojí firmy asi 4 – 5 % z obratu.

TIPY:

 • Eliminujte a minimalizujte množstvo odpadu. Veci používajte opätovne. Recyklujte všetko, čo sa dá. Odpadu sa zbavte zodpovedne.
 • Zabezpečte v celej organizácii štandardizovaný systém nakladania s odpadmi (zberové nádoby).
 • Identifikujte odpady, ktoré sú nebezpečné a porozmýšľajte, ako by sa dali separovať alebo nahradiť bezpečnejšími.
 • Miesto jednorazových plastových pohárov používajte napríklad keramické hrnčeky.

8. Udržateľná doprava a mobilita

Sektor dopravy a obzvlášť autá sú jedným z najväčších producentov skleníkových plynov. S dopravou sa však spája aj celý rad iných ekologických problémov: znečistenie z motorových výfukových plynov, pre výstavbu dopravnej infraštruktúry, napr. nových ciest, železníc, pristávacích a vzletových dráh prichádzame o pôdu a biotopy, voda, ktorá steká z ciest, môže obsahovať škodliviny, napr. motorové oleje a sezónne prostriedky na ošetrovanie povrchu vozoviek, ktoré môžu znečistiť vodné toky v blízkosti.

TIPY:

 • Telepráca dovoľuje zamestnancom pracovať z domu jeden alebo viac dní v týždni.
 • Ekologické riešenie pre vaše expresné zásielky Švihaj Šuhaj.
 • Do firmy nakupujte vozidlá šetrnejšie k životnému prostrediu.
 • Skúste presvedčiť zamestnancov, aby v aute nejazdili sami.
 • Pravidelne autá servisujte. Odrazí sa to na menšej spotrebe benzínu.

9. Upratovanie

Na pracovisku žijete niekedy až 12 hodín denne v uzavretom priestore, ktorý je semeniskom choroboplodných zárodkov. Preto pravidelne upratujte. Či už vo vlastnej réžii, alebo najmite firmu. Používanie čistiacich prostriedkov šetrných k životnému prostrediu by malo byť samozrejmosťou. Bonus je v tom, že sa staráte aj o zdravie svojich pracovníkov, nakoľko bežné čistiace prostriedky znečisťujú ovzdušie a prispievajú k vzniku napr. astmy a alergických reakcií.

TIPY:

 • Účinné prírodné čistiace prostriedky sa bežne nachádzajú v našich domácnostiach – ocot, soľ, sóda bikarbóna.
 • Nepoužívajte ropné produkty a produkty z iných neobnoviteľných zdrojov.
 • Zabezpečte správne nakladanie s čistiacimi prostriedkami a ich obalmi, ako aj ich správnu likvidáciu.
 • Po upratovaní v kancelárii poriadne vyvetrajte.

Zdroj: Publikácia Zelená kancelária bola vytvorená v rámci projektu financovaného Európskou komisiou a je voľne dostupná na stiahnutie.

 

Začnite písať