Aká budúcnosť čaká rodinné firmy?


Rodinné firmy potrebujú zmeny v legislatíve. Ich návrhy predstavilo Združenie podnikateľov Slovenska.

Pri transformácii našej ekonomiky a dobiehaní vyspelejších krajín zohrali významnú úlohu zahraniční investori, no popri nich za uplynulých 30 rokov vyrástlo množstvo domácich firiem, ktoré majú zväčša charakter rodinnej firmy – od živnostníkov, remeselníkov až po stredne veľké spoločnosti. Rodinné firmy ako Lunter alebo Mäsovýroba Štefan Knižka, ktoré majú vo svojich názvoch mená zakladateľov, si charakter rodinného podniku uvedomujú aj zákazníci. No je aj množstvo takých, o ktorých kupujúci na prvý pohľad často netušia, že ide o rodinný podnik.

Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS)

Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS)

Napríklad slovenskí výrobcovia bicyklov KENZEL či KELLYS, sieť obchodov KINEKUS, či výrobca nábytku IDONA. Čo ich spája, približuje Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS): „Rodinné firmy majú zvyčajne oveľa väčší vzťah ku konkrétnemu regiónu, a tiež osobnejší vzťah ku svojim zamestnancom či zákazníkom. Ich podnikanie tak prináša aj množstvo benefitov, ktoré pri investoroch, ktorí sa rozhodujú iba podľa tabuliek a čísel, nenájdeme. Meno firmy nosia často v občianskych preukazoch, ak chcú podnikať dlhodobo, podnikajú zodpovedne.“ Po troch dekádach, generácia podnikateľov, ktorí zakladali svoje firmy v deväťdesiatych rokoch, postupne odovzdáva podniky svojim deťom a čelí výzvam, ktoré rozhodnú nielen o budúcnosti ich firiem, ale aj charaktere slovenskej ekonomiky. „Zo zahraničných skúseností vidíme, že prechod firmy na ďalšiu generáciu nie jednoduchý a podarí sa ho úspešne zvládnuť len zlomku firiem. Na nástupníctvo sa treba pripravovať dlhodobo. Zároveň je potrebné, aby pri odovzdávaní firiem štát nevytváral zbytočné prekážky,“ zdôrazňuje Solík.

Schéma pre rodinné firmy: prvá „lastovička“ pomoci od štátu

Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz spoločne s Ministerstvom hospodárstva v spolupráci so Slovak Business Agency iniciovali viacero aktivít týkajúcich sa rodinného podnikania. Tie vyústili do vytvorenia Schémy na podporu rodinného podnikania. Ide o nástroj, ktorý pomáha rodinným podnikom zvládnuť generačnú výmenu s pomocou profesionálov a vyhnúť sa zbytočným chybám, ktoré sa môžu podpísať pod rozpad firmy či rodiny.

ZPS vytvorilo Platformu pre rodinné podnikanie

V zahraničí existujú rôzne špecializované asociácie združujúce rodinné podniky, či inštitúty alebo nadácie, ktoré sa venujú tejto skupine firiem. Podľa prezidenta ZPS majú svoj význam, no treba si uvedomiť, že pôsobia na neporovnateľne väčších trhoch. „Keďže odborné odhady hovoria, že väčšina malých a stredných firiem na Slovensku má charakter rodinného podniku, mali byť mať rodinné firmy v podnikateľských organizáciách a ich prioritách svoje nezastupiteľné miesto.“ To bol aj dôvod prečo v rámci Združenia podnikateľov Slovenska vznikla Platforma pre rodinné podnikanie. Jej cieľom je stať sa v oblasti rodinného podnikania dôveryhodným, transparentným a dlhodobým partnerom pre všetky rodinné firmy na slovenskom trhu a v mene rodinných firiem presadzovať ich záujmy aj v oblasti legislatívy a vládnej podpornej politiky.

Rodinné firmy potrebujú zmeny v legislatíve

Vidíme, že naša legislatíva na mnohé praktické otázky, ktoré vznikajú pri odovzdávaní rodinných firiem nepamätá. Štát dokonca trestá odovzdanie rodinnej firmy druhej generácii daňami alebo pokladá bezplatnú výpomoc rodinných príslušníkov v rodinnej firme za nelegálne zamestnávanie,“ konštatuje Solík. Strategické partnerstvo podnikateľskej organizácie s expertmi, ktorí sa venujú komplexnému poradenstvu pre rodinné firmy, a odborníkmi z univerzitného prostredia, prináša svoje konkrétne výsledky.

Združenie podnikateľov Slovenska pripravilo sériu návrhov, ktoré majú rodinným firmám uľahčiť život a zvládnuť generačnú výmenu. Tie sú zamerané na niekoľko oblastí: dane, pracovné právo, obchodné právo. Výsledkom má byť odstránenie daňových prekážok pri zmenách v obchodných spoločnostiach či odstránenie daňovej záťaže pri prevode majetku živnostníka svojim nástupcom – potomkom, rozšírenie zamestnávania členov rodiny v rodinnom podniku aj na viacosobové obchodné spoločnosti a nastavenie podmienok podnikania vo forme rodinnej holdingovej spoločnosti. Časť zmien si podľa zástupcov podnikateľov vyžaduje prijatie definície rodinného podniku, no viaceré z nich na ňu čakať nemusia a zbytočné prekážky možno odstrániť pomerne rýchlo a jednoducho.

Čo pripravuje štát?

Politici by sa mali viac zaujímať o rodinné firmy, aj keď koronakríza a množstvo urgentnejších problémov tomu veľmi nenahráva. No generačná výmena nepočká na vhodnejší čas po skončení pandémie,“ hovorí Solík. Nádej na skoré zmeny existuje, pretože tému rodinného podnikania zaradil medzi svoje priority na rok 2021 Ján Oravec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR a v rámci balíka Smart tax o rodinnom podnikaní hovorí aj rezort financií. V realizácii súčasnej Schémy na podporu rodinných firiem plánuje pokračovať aj SBA „Okrem pokračovania v existujúcej podpore chystáme aj novinky. Pre tých, ktorí hľadajú odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s generačnou výmenou pripravujeme v tomto roku materiál, ktorý im ich zodpovie a zvažujeme aj vytvorenie vzdelávacieho programu pre nástupníkov rodinných podnikov,“ konštatuje Marián Letovanec, riaditeľ sekcie národných a medzinárodných programov SBA.

ZPS
Foto: ZPS

Začnite písať