Ako dostať na pulty viac lokálnych potravín


Ako zmeniť myslenie Slovákov, aby si pýtali viac domácich produktov a pomohli lokálnym farmárom a potravinárom? Odpovede na túto otázku sa snažili nájsť študenti vysokých škôl v súťaži Challange Labs Slovakia 2023, ktorú organizovala Slovak Business Agency.


Naša krajina dlhodobo trpí nedostatkom slovenských potravín na pultoch maloobchodných reťazcov. Nehovoriac o chýbajúcich lokálnych potravinách, teda tých z blízkeho regiónu, v okolí samotného obchodu či zariadení cestovného ruchu.

Zvíťazila aplikácia

Riešenie ako túto situáciu zmeniť hľadali študenti vysokých škôl v rámci 3. ročníka súťaže Challange Labs Slovakia 2023, ktorí sa pustili do boja s výzvou „Inteligentné riešenia a efektivita umiestňovania lokálnych potravín v prostredí maloobchodu a HoReCa“.

Súťaž prebiehala od 23.10. do 22.11.2023, pričom účastníci, rozdelení do 4 tímov, absolvovali workshopy dizajnového myslenia pod vedením skúseného lektora a facilitátora Matúša Jarečného a aktívne pracovali na vybraných témach:

  • Efektivita obchodu aobchodných zástupcov lokálneho producenta potravín
  • Inteligentné chladničky a ich efektívne využitie pre lokálne produkty v maloobchode a HoReCa segmente
  • Efektivita druhotného vystavovania lokálnych produktov v maloobchodných reťazcoch
  • Neuromarketingové nástroje správneho umiestňovania lokálnych potravín v maloobchode a HoReCa segmente

Každý tím mal zároveň prideleného mentora, profesionála so skúsenosťami v predmetnej oblasti.

Súťaž vyvrcholila finálnym dňom 22.11.2023 v priestoroch Slovak Business Agency v Bratislave, kde pred odbornou porotou študenti prezentovali svoje finálne nápady.

Súťažiacich prišli podporiť aj úspešní účastníci minulých ročníkov. Tí sa so svojimi inovatívnymi projektmi VELES FARMING a SHUFLIK už dostali aj na trh.

Víťazom podujatia sa stal tím študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave v zložení Kristína Dúbravská, Barbara Lenická, Filip Žiak, Marián Uhrinec a mentor Ing. Patrik Čermák s návrhom mobilnej aplikácie NÁJDI SI TO SVOJE. Aplikácia kombinuje možnosť hry so získaním zľavy alebo rýchlej navigácie a nákupu zdravých lokálnych potravín v supermarkete. Hra kombinuje inovatívne technologické riešenie s vplyvom na myslenie zákazníkov.  Veríme, že aplikácia nájde svoje uplatnenie na trhu.

Nedostatok lokálnych potravín

Ako uvádza Potravinárska komora Slovenska, podiel slovenských potravín na pultoch obchodov v roku 2023 dosiahol hodnotu 41,7 %. Oproti roku 2022 ide o pokles o 0,6 percentuálneho bodu. Hoci v posledných piatich rokoch podiel vystavenia slovenských výrobkov mierne rástol, väčšina maloobchodných sietí ho však nezvyšovala. Rozhodujúci vplyv tak mala zmena trhového podielu jednotlivých obchodných reťazcov na Slovensku.

Najvyššie zastúpenie slovenských potravín má už dlhodobo Coop Jednota (54,8 %), nasledujú predajne Fresh (51,3 %) a CBA (50,6 %). Zároveň však treba uviesť, že ich podiel na obrate maloobchodu na domácom trhu patria k tým nižším a nepresahuje 10%.

Najmenej slovenských výrobkov je vystavených v reťazci Lidl (34 %), ktorý spolu s Kauflandom patria do skupiny Schwarz a majú zároveň najvyšší podiel na slovenskom trhu, a to viac ako 47%. Len samotný Lidl dosiahol v roku 2022 tržby 1,9 mld. a rekordný zisk 158,6 mil. EUR  Slováci tak dlhodobo nakupujú najmä tam, kde je slovenských potravín málo.

Mäsoz Poľska či dokonca z Argentíny, oleje z Ukrajiny, rajčiny z Maroka. Taká je realita najväčších reťazcov na slovenskom trhu. Domáca produkcia tak trpí a buď nie je, alebo smeruje na vývoz.  Len v produkcii a spotrebe vína je Slovensko sebestačné, no cca. 50% vyvezie a približne rovnaké množstvo aj dovezie zo zahraničia.

Súťaž Challange Labs Slovakia 2023 bola podporená Európskym technologickým inštitútom (EIT), konkrétne jej časťou EIT FOOD, ktorej hub na Slovensku prezentuje spolu s SPU v Nitre práve Slovak Business Agency. Partnerom podujatia bola spoločnosť McCarter, a.s., slovenský výrobca tradičných a inovatívnych nápojov s osobitým zapojením riaditeľa výskumu spoločnosti Ing. Jána Dureca, PhD.

Autor: doc. Ing. Milan Fiľa, PhD., EIT FOOD Hub manager

Začnite písať