Ako nájsť obchodných partnerov v zahraničí? Využite najväčšiu databázu ponúk na partnerstvo

Keď plánujete rozšíriť svoje podnikanie do iných krajín, potrebujete kompetentných a dôveryhodných partnerov. Enterprise Europe Network (EEN) vlastní jednu z najväčších svetových databáz na spoluprácu v rámci krajín Európskej únie a pridružených krajín. Databáza obsahuje tisíce profesionálne spracovaných firemných profilov z oblasti podnikania, výskumu, vývoja a nových technológií a distribuuje sa bezplatne do 50 krajín. Na základe výmeny kontaktných údajov od firiem, sprostredkúvajú partneri siete EEN osobné stretnutia, ktoré vo väčšine prípadov vedú k uzatvoreniu partnerských dohôd.

Databáza ponúk na partnerstvo

Vyhľadávanie zahraničných partnerov krok za krokom

1. Vyhľadávanie bez registrácie

Všetko, čo k tomu potrebujete je dobré pripojenie na internet, znalosť anglického jazyka a predstava, akého partnera hľadáte. Vo vyhľadávači webovej stránky siete Enterprise Europe Network môžete spresniť vyhľadávanie podľa krajiny pôvodu, typu spolupráce alebo rôznych kľúčových slov popisujúcich vašu požiadavku. Na základe vášho výberu vám slovenskí partneri EEN zašlú kontaktné údaje spoločnosti, ktorá vás zaujala.

2. Vyhľadávanie s registráciou

Databáza dáva tiež možnosť vytvoriť si „agenta“ na zasielanie profilov z vášho sektora a to v intervale, v akom si sami zvolíte. Stačí sa zaregistrovať a prispôsobiť si požiadavky podľa vlastných predstáv a záujmu. Takáto možnosť vyhľadávania sa líši od tej prvej tým, že kritériá hľadania partnera možno uložiť a meniť podľa vašich preferencií. Na základe uloženého dopytu dostanete aktualizované výsledky v pravidelných intervaloch e-mailom, čo vám umožní pravidelne sledovať novo pridané profily.

TIP: vytvorte si viac agentov s rôznymi kľúčovými slovami. Čím špecifickejšiu požiadavku zadáte, tým viac relevantných profilov vám príde na e-mail.

POZNÁMKA: každý agent musí byť schválený partnerom siete EEN, cez ktorého ste sa registrovali.

Ako reagovať na profil spoločnosti, ktorý vás zaujal?

Prvým krokom pre nadviazanie obchodných vzťahov s inými spoločnosťami a organizáciami je vyjadrenie záujmu (tzv. „expression of interest“). Záujem je možné prejaviť vyplnením krátkej informácie, aký druh spolupráce hľadáte, aká informácia je vám z profilu nejasná a základný popis vašej spoločnosti. Na základe týchto informácií vám zahraničný partner siete poskytne kontaktné údaje na požadovanú spoločnosť.

Vytvoriť si či nevytvoriť vlastný profil?

Najlepšou možnosťou je vytvorenie si vlastného profilu. Profesionáli zo siete EEN ho vložia do databázy, kde bude dostupný potenciálnym zahraničným partnerom. Čím dôkladnejšie si profil pripravíte, tým budete mať väčšiu šancu, že vás nájde ten správny partner. Vložte tam teda relevantné a konkrétne informácie o spoločnosti, predstavy o spolupráci, konkurenčné výhody či inovatívne prvky, ktoré ponúkate.

Môžete si vytvoriť aj viac profilov, a to na obchodnú či technologickú spoluprácu alebo vyhľadávanie partnerov do výskumno-vývojových projektov. Pracovníci siete EEN vám ochotne pomôžu so zostavením profilu ako aj jeho rozšírením do všetkých krajín, o ktoré prejavíte záujem.

Profily v databáze sú anonymné, čím sú chránené pred konkurenciou. Experti siete EEN Slovensko vás budú informovať o každom vyjadrení záujmu zo strany zahraničných firiem. Na základe tohto kroku sa budete môcť obrátiť už priamo na konkrétne spoločnosti a začať spoluprácu.

Chcem si pozrieť databázu

Aká je životnosť profilu?

Platnosť profilu je 1 rok. Pracovníci EEN vám ho môžu v prípade záujmu predĺžiť o ďalší rok. Ak nebudete mať záujem o využívanie európskej databázy, profil bude jednoducho vymazaný. Žiadne poplatky súvisiace s vytvorením, predĺžením alebo zmazaním profilu neplatíte. Ide o projekt financovaný zo zdrojov Európskej komisie.

Aké informácie obsahuje profil?

Titulok

 • produkt/služba/technológia, ktorú ponúkate/hľadáte
 • kľúčový typ spolupráce

Príklad: Slovenská spoločnosť zaoberajúca sa dizajnom a výrobou kuchynského a kúpeľňového nábytku hľadá zahraničných subdodávateľov.

Zhrnutie

 • krajina pôvodu + oblasť podnikania
 • produkt/služba/technológia, ktorú ponúkate/hľadáte
 • všetky typy spolupráce, o ktoré máte záujem
 • cielené krajiny, s ktorými chcete nadviazať obchodný vzťah (maximálne 5)

Príklad: Slovenský výrobca a dizajnér kuchynského a kúpeľňového nábytku má záujem nadviazať spoluprácu s výrobcami nábytku a nábytkových dielov na dlhodobú spoluprácu a podpísanie subdodávateľskej dohody. Spoločnosť má záujem najmä o spoluprácu s krajinami ako je Nemecko, Belgicko, Holandsko a Fínsko. …atď.

Popis

 • krajina pôvodu + oblasť podnikania
 • rok vzniku firmy, ako sa vyvíjalo jej pôsobenie od založenia, cieľová skupina
 • produkt/služba/technológia, ktorú ponúkate/hľadáte: detailný popis zrozumiteľný aj laikom, bez skratiek a konkrétnych názvov produktov/služieb/technológií, hlavná oblasť aplikovania  produktu/služieb/technológie
 • zdôvodnenie všetkých vybraných typov spolupráce: PREČO boli vybrané práve tie typy spolupráce? (aký je želaný výstup medzinárodného partnerstva?), AKO si predstavujete medzinárodnú spoluprácu? (všetky vybrané typy spolupráce musia byť konkrétne vysvetlené, nielen vymenované)

Výhody a inovácie

 • výhody a inovatívnosť produktu/služby v porovnaní s konkurenciou na slovenskom trhu, t.j. čo vás robí výnimočným a prečo by si mal vybrať zahraničný partner práve vás
 • použite konkrétne čísla (napr. koľko ks produktov dokážete vyrobiť za aké časové obdobie)

Kľúčové slová

 • maximálne 5 kľúčových slov

Klient

 • typ a veľkosť podniku
 • rok založenia
 • NACE kľúčové slová
 • obrat (v mil. eur)
 • jazyky, ktorými sa dohovoríte

Hľadaný partner

 • typ a oblasť aktivity zahraničného partnera na každú vybranú spoluprácu
 • rola budúceho partnera (ako bude vyzerať vaša spolupráca)

Typy partnerskej spolupráce

2 možnosti (v jednom profile vyberte maximálne 3 typy spolupráce, ktoré detailne popíšete)

1. obchodné profily

 • akvizičná dohoda
 • finančná dohoda
 • dohoda o spoločnom podniku
 • licenčná dohoda
 • recipročná výroba
 • komerčná dohoda
 • distribučná dohoda
 • koncesionárska dohoda
 • dohoda o poskytovaní služieb
 • výrobná dohoda
 • outsourcing
 • subdodávateľská dohoda

2. technologické profily

 • komerčná dohoda s technickou asistenciou
 • finančná dohoda
 • dohoda o spoločnom podniku
 • licenčná dohoda
 • výskumná spolupráca
 • technická spolupráca
 • výrobná dohoda
 • dohoda o poskytovaní služieb

TIPY

 • píšte profil v 3. os. j. č. (Slovenský výrobca nábytku hľadá… Firma má dlhoročné skúsenosti v oblasti…)
 • nepoužívajte skratky, akronymy, marketingové popisy
 • myslite na to, že ide o anonymný profil, t. j. žiadne názvy produktov, firmy a pod., čím sa chránite pred konkurenciou
 • nekopírujte texty v jednotlivých kolónkach (zhrnutie a popis firmy nesmú byť totožné)
 • nepoužívajte príliš dlhé a komplikované vety
 • vyhýbajte sa všeobecným frázam ako napr.: výhodné ceny, vysoko profesionálni/jedineční/inovatívni zamestnanci/produkty/služby/technológie, spoľahliví partneri
 • buďte konkrétni a špecifikujte: vyjadrujte sa kvantitatívne (t.j. číslami), spomeňte všetky certifikáty, medzinárodné úspechy v súťažiach, členstvá v organizáciách, dobrovoľníctvo, konkrétne výsledky spolupráce so zahraničnými partnermi a pod.
 • príklady dobrého profilu: BOSK20150304002, BOAT20140325001
 • príklady zlého profilu: BOBG20141027001, BOFR20141013002
 • v prípade, že ste si neistí pri anglických výrazoch, vypíšte profil v slovenskom jazyku, EEN experti vám radi pomôžu s prekladom
 • všímajte si pomocné čísla v zátvorke( tzv. „characters“), t.j. koľko znakov (písmen) má obsahovať daná kolónka. Nepíšte viac, ani menej, využívajte „zlatý stred“.
 • nezabudnite, že titulok a zhrnutie („title“ a „summary“) vidia potenciálni partneri na spoluprácu ako prvé a na základe toho sa rozhodnú, či budú čítať ďalej, preto im venujte najväčšiu pozornosť

Chcem si vytvoriť profil

Júlia Mičúneková

Začnite písať