Ako napísať podnikateľský plán

Aj keď sa mnohí podnikatelia nikdy nezaoberali ich prípravou, dokonca mnohým podnikanie funguje i bez nich, podnikateľské plány dokážu priniesť úžitok viacerým typom podnikania. Napísanie podnikateľského plánu  dokáže pomôcť uchopiť viac príležitosti, lepšie porozumieť silným a slabým stránkam a tiež vyhnúť sa základným chybám – ak  je však pripravený správne.  Inak povedané, podnikateľský plán  je prospešné  pripraviť nielen pre investora alebo banky, ale i pre vlastnú potrebu.

Tu je pár pravidiel, ako napísať podnikateľský plán, ktorý vám poskytne skutočnú hodnotu a pomôže podnikaniu rásť.

1. Zhrňte všetko podstatné

Podnikateľský plán môžete pripraviť v ľubovoľnom “tvare”, v závislosti od účelu a cieľa. Ak však hľadáte finančné zdroje pre svoje podnikanie, jeho štandardný formát by mal obsahovať určité konkrétne časti. O tomto je na internete a v rôznych učebniciach veľa  popísaného, ale   uvádzame základné kapitoly: popis spoločnosti, produkt a služby, predaj a marketing, analýza trhu (kto sú konkurenti, aký veľký je trh, akú cenu nastaviť), finančné projekcie, vedenie a manažment. Ak žiadate o finančné zdroje, určite nevynechajte kapitolu o tom, koľko finančných prostriedkov potrebujete, na čo budú získané prostriedky použité a aké sú ďalšie budúce požiadavky.

2. Rozsah  dokumentu

Neexistuje žiadny  správny  rozsah podnikateľského plánu. Viac zabehnutý a komplexný biznis potrebuje možno aj 100 strán (vrátane rôznych príloh), zatiaľ čo novému biznisu stačí  20 strán.

3. Vlastný finančný vklad

Treba pripomenúť, že investori sa na vaše podnikanie a príležitosť budú pozerať inak, keď hodláte investovať aj vlastné finančné zdroje a inak,  keď nevkladáte nič. Investori nie sú ochotní investovať, ak do podnikania nevložíte aj svoju “krv”.

4. Buďte realisti

Podnikatelia by sa mali vyhnúť pokušeniu preháňať plán  vo finančných  otázkach. Samozrejme, že chcú vždy ukázať ako úžasne bude ich biznis rásť, no mali by sa sami seba spýtať, či je to naozaj dosiahnuteľné, či existujú na dosiahnutie týchto cieľov predpoklady, či sú ochotní vzdať sa určitých vecí na dosiahnutie cieľa, a podobne. Podnikateľ by mal byť v číslach čo najreálnejší,  aby nezavádza investora a najmä, aby  neklamal ani sám seba. Je vysoko pravdepodobné, že investor nie je mimozemšťan a  nečíta ani cez ružové okuliare a o číslach vo vašich finančných projekciách si vytvorí svoju predstavu.

5. Nechajte si poradiť

Prekonzultujte podnikateľský plán  aj s niekým iným. Nielen kvôli chybám, ktoré ste možno spravili, ale získate pohľad  ďalších očí a spätnú väzbu na vaše podnikanie. Môžu to byť priatelia,  či firma, ktorá sa tejto téme profesionálne venuje. Pomoc môžete hľadať aj u kolegov. Ak máte zamestnancov, “nakazte” ich myšlienkou rozvoja biznisu, nech sú jeho súčasťou. Získate ich podporu, nadšenie a oni sa budú cítiť súčasťou niečoho nového a zaujímavého.

Zdroj: www.podnikatelskyplan.sk

Začnite písať