Alfredo Coppola: Banky a vláda by nemali podnikateľov penalizovať, ak ich podnikanie zlyhá

Alfredo Coppola je co-CEO v najstaršom high-tech biznis inkubátore v Silicon Valley (US Market Access Center), ktorého cieľovou skupinou sú zahraničné spoločnosti usilujúce sa preniknúť na americký trh. Podľa neho sú hlavnými črtami úspešného startupu myslenie vo veľkom a schopnosť rýchlo sa prispôsobiť.

Aké sú silné a slabé stránky slovenských startupov?

Silné stránky

• chuť učiť sa, túžba po úspechu

• talent na strojárstvo, vedu, fyziku a matematiku

• ambicióznosť

Slabé stránky

• nedostatok skúseností s podnikaním

• nedostatok skúseností s produktovým manažmentom

• nedostatok skúseností s predajom a marketingom

Ako by ste zhodnotil slovenskú startup scénu? Myslíte si, že ideme správnym smerom alebo by ste odporučil niečo zmeniť?

Startup scéna na Slovensku je oveľa väčšia než sme predpokladali, súdiac podľa vysokej účasti na našich prednáškach v Bratislave, Žiline a Košiciach. Stretli sme desiatky podnikateľov s dobrými nápadmi. Ja osobne si myslím, že na správnej ceste sú hlavne univerzity – sú odhodlané viac podporovať podnikanie a startupy. Avšak Slováci si najskôr potrebujú vybudovať celkový ekosystém. Slovenské startupy potrebujú viac školení, mentoringov a podpory pri rozširovaní znalostí týkajúcich sa prenosu technológií, inkubácie, akcelerátorov, mentoringu a návštevy na trhu v Silicon Valley.

Čo by mala krajina urobiť, aby bola viac podnikateľsky orientovaná?

Základ pre efektívnu podporu podnikania:

• minimálna byrokracia pri zriaďovaní a udržiavaní podniku – od zápisu do obchodného registra cez právnu štruktúru až po daňové vykazovanie

• stimuly pre investorov, ako sú nízka daň z kapitálových výnosov

• vyvážené pracovné zákony – zamestnávatelia by mali mať možnosť prepustiť zamestnancov, ktorí nedostatočne vykonávajú svoju prácu

• konkurzné konanie – banky a vláda by nemali podnikateľov penalizovať, ak ich podnikanie zlyhá.

Akým spôsobom sa dá prispôsobiť slovenská ekonomika tak, aby bola viac orientovaná na technológie a inovácie? Je to záležitosť školstva a kultúry?

Rozvinúť podnikateľský ekosystém v každej krajine chvíľu trvá. Posilniť a rozvinúť treba nasledovné: investorskú klímu; firemnú kultúru a kvalitu mentorov/trénerov/odborníkov v priemysle. Takýmto spôsobom budú mať podnikatelia oveľa ľahší prístup k rozvojovému a rastovému kapitálu, prvým zákazníkom, ktorí im poskytnú spätnú väzbu a priemyselným znalostiam.

Aké najväčšie chyby robia startupy po príchode do Silicon Valley?

Za rok pomôžeme viac ako 150 startupom zo zahraničia. Z našich skúseností vieme teda povedať, že startupy robia niekoľko chýb po príchode do Silicon Valley a to:

• Veria, že hodnotové propozície a biznis model, ktorý funguje na ich domácom trhu bude fungovať aj na trhu v USA. Skôr, než začnú startupy predávať v prostredí vysoko konkurenčného amerického trhu, musia si bezpodmienečne overiť trh.

• Zakladatelia startupov nie sú pripravení na rýchlu americkú podnikateľskú kultúru, a hlavne tú v Silicon Valley. Obchodné rozhodnutia sa tam totiž robia rýchlosťou blesku. Nie je nič neobvyklé, že sa obchod uzavrie už po druhom stretnutí so záujemcom. Z tohto dôvodu potrebujú mať zahraničné startupy svoje 3 minútové pitchy pripravené profesionálne a musia ich mať perfektne naskúšané ešte pred tým, než predstúpia pred záujemcov zo Silicon Valley.

• Po stretnutí si dávajú príliš načas s doplnením podrobností. Poznáme zakladateľov, ktorí čakajú aj týždne po stretnutí so záujemcom zo Silicon Valley. Je dôležité doplniť všetky podrobnosti do niekoľkých hodín po stretnutí a musí z nich byť jasné a konkrétne, aké budú ich ďalšie kroky.

• Zakladatelia startupov hlboko podceňujú konkurenčné prostredie v Silicon Valley. Mali by si o konkurencii zistiť všetko, čo sa dá, ešte pred príchodom do USA. Takto môžu veľmi jasne uviesť, ako sa odlišujú a akú hodnotu vedia poskytnúť zákazníkovi v porovnaní s konkurenciou.

Som mladý podnikateľ, ktorý má svetový nápad, ale žiadne skúsenosti. Mal by som začať podnikať na Slovensku alebo ísť priamo do Silicon Valley?

Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité začať podnikať v ich domovskej krajine, pripraviť tam prototyp, testovať na miestnom trhu a potom odcestovať do Silicon Valley overiť si svoj obchodný model a jeho hodnotové propozície pre americký trh. Potom by sa mali vrátiť na Slovensko vybudovať zodpovedajúci tím a globálnu stratégiu vstupu na trh. Odporúčam im naplno využiť zdroje talentovaných slovenských inžinierov a na predaj a marketing si potom najať odborníkov zo Silicon Valley.

Zlyhanie startupu v Silicon Valley je prirodzené. Na Slovensku je to naopak. Čo by sme mali robiť, aby sa nebáli zlyhania a viac riskovali?

To je kultúrna výzva, ktorá sa netýka iba Slovenska, ale vyskytuje sa u väčšiny krajín mimo USA. V skratke, najrýchlejším spôsobom ako naučiť startupistov viac riskovať je „nechať ich napospas“ podnikateľom, ktorí už túto cestu prešli a ktorí založili desiatky podnikov. Či už prostredníctvom školení, mentoringu, prednášiek alebo tak, že si najmú poradcov zo Silicon Valley. Slováci tak „otrkajú“ a získajú inšpiráciu a sebavedomie potrebné na to, aby podstúpili viac rizík.

Z ktorého mesta v Európe sa podľa vás stane nový Silicon Valley?

Bolo by odo mňa priveľmi smelé označiť jedno mesto v Európe. Myslím si, že z hociktorého z miest: Varšava, Krakow, Praha, Brno alebo Bratislava, by sa mohol stať nový SV jednoducho preto, že každý z týchto tech klastrov je pripravený vykonať zmeny v zákonoch a vyčleňuje potrebné zdroje naprieč všetkými základnými oblasťami ich ekosystémov. Je príliš skoro na predpoveď, ktoré z týchto miest bude časom najviac dominovať. Trúfam si však predpovedať, že uvidíme rôzne mestá dominovať v jednom z aspektov technologického ekosystému. Väčšina ľudí by dnes povedalo, že Londýn bude tým mestom, pretože v súčasnosti poskytuje prístup k jednému z najväčších objemov rizikového kapitálu pre startupy. Ale tento región nemá prístup k základni prvých zákazníkov, ktorí poskytnú startupu aj spätnú väzbu a tiež mu chýba diferenciácia medzi startupmi. Iní by zas povedali, že tým mestom bude Berlíne, pretože ponúka obrovské množstvo trendov určujúcich nové inovácie. Ale Berlínu chýba trvalá podpora v podobe inkubátorov a akcelerátorov. Najbližších 5 rokov však určite odhalí na túto tému zaujímavé výsledky.

Aké sú kľúčové vlastnosti úspešného startupu?

Úspešný startupový tím by mal:

• celkovo myslieť vo veľkom

• mať schopnosť rýchlo sa prispôsobiť

• spolupracovať so skúsenými mentormi

Myslíte si, že by mali startupy viac prezentovať svoje nadšenie a tímovú prácu, než dokonalé produkty?

Prezentovať zapálenie pre vec je dôležité a vyjadriť svoju vášeň pre inovácie je tiež veľmi dôležité. Myslím si, že startupy by mali ukázať svoje nadšenie viac skrz finančnú hodnotu a prínos pre zákazníka než technologickou funkcionalitou.

Čo si myslíte o aktivitách a programoch, ktoré SBA pripravuje pre slovenské startupy?

Myslím si, že v dlhodobom horizonte budú mať výrazne pozitívny vplyv na ekosystém krajiny a na hospodárstvo.

Ako sa vám páčila Roadshow?

Bolo to super! Ohromil nás veľký počet účastníkov a vysoká miera záujmu z publika.

Počas viac ako 20-ročnej praxe, viedol Alfredo Coppola  technologické firmy v rannom štádiu podnikania, taktiež pracoval s nadnárodnými korporáciami ako Adobe, Microsoft, Nortel Networks, Deloitte či PricewaterhouseCoopers. Alfredo je bývalým prezidentom a spoluzakladateľom dvoch kanadských mediálnych spoločností s pobočkami v Ottawe, Toronte, San Franciscu a Kalifornii.

Začnite písať