Bezplatný seminár o podmienkach obchodovania s Kanadou

Miesto: Radisson Blu Carlton, Hviezdoslavovo námestie 3, Bratislava
Dátum, čas: 24. februára 2015 (utorok), 10:30hod.
Jazyk seminára: slovenský a anglický (simultánne tlmočenie)
Uzávierka prihlášok: 18.02.2015, 16:00 hod.

SOPK Vás v spolupráci s Kanadským veľvyslanectvom pozýva na seminár zameraný na informovanie predstaviteľov podnikateľskej sféry o Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou ( Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA), ktorá upravuje podmienky voľného obchodu. Na seminári získate komplexné informácie o podmienkach obchodovania a investovania v Kanade.

Účasť na podujatí je pre prihlásených záujemcov bezplatná. Záväznú účasť, prosíme, potvrďte vyplnením prihlášky, ktorú zašlite na email: lenka.zilkova@sopk.sk.

Dátum uzávierky prihlášok je 18.02.2015 do 16:00 hod.
Bližšie informácie o podnikateľskom stretnutí vám poskytne Mgr. Lenka Žilková, na tel. č. +421 2 67202616.

Začnite písať