Bill Reichert: Slovenskí podnikatelia sú rovnakí ako podnikatelia po celom svete

Bill Reichert je riaditeľom Garage Technology Ventures, so zameraním na IT a materiálovo-technologické spoločnosti v rannom štádiu. Tvrdí, že sa všetci rodíme s inovatívnym a podnikateľským inštinktom, a že zažiť neúspech je takisto dôležité správny vývoj každého človeka.

Bill, veríte, že sa ľudia inovátormi rodia alebo je to podľa vás záležitosť vzdelania, príležitostí a spoločnosti, v ktorej boli vychovaní?

Všetci sa rodíme inovátormi. Je to naša prirodzenosť. Vidíte to už na deťoch. Snažia sa, zlyhajú, poučia sa, inovujú. Naše kultúry, rôzne inštitúcie a najmä skostnatený vzdelávací systém potláča prirodzený ľudský inštinkt byť inovatívny a podnikateľský. Deti sú brilantní vyjednávači. Postupne ako dospievajú sa však tieto inštinkty z nich vytrácajú. Učia nás dodržiavať pravidlá, nevyčnievať z radu, nerobiť vlny.

Škola nás učí, že výsledky sú o individuálnych schopnostiach, dobrých známkach a referátoch, ktoré učitelia hodnotia podľa vopred pripraveného nemenného metra na dobré a zlé. Ale v reálnom svete neexistuje žiadne podobné dobro alebo zlo a úspech závisí na podpore rozvíjania talentu mnohých jednotlivcov a tímovej práci.

Takže áno, som presvedčený, že sme sa všetci narodili inovátormi a podnikateľmi a s tých, ktorí odolali tlaku konformného vzdelávania a spoločnosti, sa stanú inovatívni a podnikaví dospelí.

Ako by mala vláda podľa vás podporovať záujem o podnikanie?

Po prvé, vláda by sa mala stiahnuť z cesty inováciám a podnikaniu. To znamená, reformovať zákony, ktoré zbytočne znevýhodňujú podnikateľov nariadeniami a daňami, čo obzvlášť zaťažuje startupy s obmedzenými zdrojmi. Vláda by mala ďalej realizovať programy, ktoré aktívne podporujú inovácie a podnikanie, a to najmä prostredníctvom vzdelávacieho systému. Vzdelávanie by sa malo viac zamerať na skúmanie, následné možné nezdary a učenie sa na nich, skôr než len na vstrebávanie a opakovanie faktov.

Vzdelávanie by malo podporovať tých, ktorí chcú inovovať a nielen tých, ktorí chcú získať prácu. A vláda by mala podporovať výskum, ktorý pomáha najšikovnejším študentom rozvíjať schopnosti riešiť zložité, neštruktúrované problémy, aby mohli posúvať známe hranice.

V neposlednom rade by mala vláda vyskúšať rad programov, ktoré poskytujú priamu podporu podnikateľom v spolupráci s priemyslom a akademickou obcou, ako napríklad vhodné seed financovanie a programy pre prístup na globálny trh.

Myslíte si, že Slovensko je v tejto veci na správnej ceste?

Slovensko je na začiatku a už spravilo veľký pokrok v objavovaní talentovaných podnikateľov s presvedčivými inováciami. Nepoznám dosť faktov o všetkých iniciatívach vo vašej krajine, preto nemôžem komentovať kroky vládnej politiky.

Je nejaký rozdiel medzi ambíciami mladých ľudí v USA a v Európe?

Väčšine ľudí v USA, Európe a po celom svete záleží hlavne ja tom aby mali dobrú prácu, ktorá im zabezpečí pohodlný život. Myslím si však, že v USA je viac ľudí, ktorí si už uvedomili, že existujú aj iné než tradičné cesty k získaniu dobrej práce a budovaniu dobrej kariéry.

Myšlienka, že startup môže byť touto cestou je oveľa viac prijímaná v USA ako v Európe. Na oboch kontinentoch žije malé percento ľudí, ktorí majú potrebnú sebaistotu a vášeň k podnikaniu – aby založili startup a vytvorili nové firmy. To percento je pravdepodobne vyššie v USA. Ľudia, ktorí majú sebaistotu a vášeň majú tendenciu presťahovať sa do Silicon Valley, pretože to je miesto, kde sú tieto vlastnosti najlepšie odmenené.

Aká je podľa vás najdôležitejšie charakteristická črta muža alebo ženy, ktorí chcú vo svete uspieť s nápadom?

Hnacia túžba niečo zmeniť a správna rovnováha medzi sebadôverou a pokorou pred zákazníkom, ktorá mu pomôže zhmotniť víziu, ktorá môže zmeniť svet.

Akú úlohu hrá šťastie pri snahe podnikať v Silicon Valley?

Kým šťastie určite hrá úlohu pri určovaní, kto bude úspešný a kto zlyhá, väčšina ľudí, ktorí neuspejú si môžu za to sami. Len málo ľudí zlyhá, pretože mali smolu.  Zlyhali, pretože podali neefektívny výkon – zamerali sa na nesprávne veci, nevenovali pozornosť túžbam zákazníka, rovnako ako jeho potrebám a požiadavkám.

Čo si myslíte o Roadshow, ktorej ste sa zúčastnili?

Roadshow bol pre mňa nádherný a poučný zážitok. Hanbím sa priznať, že ma prekvapila kvalita a množstvo vašich podnikateľov. Je zrejmé, že na Slovensku panuje nadšenie pre inovácie a podnikanie. Slovenskí podnikatelia sú rovnakí ako podnikatelia po celom svete, vrátane Silicon Valley – sú inteligentní, výreční, nadšení, inovatívni a vášniví. A každý bol neuveriteľne milý :-).

Myslíte si, že je to dostatočne motivujúce pre mladých ľudí?

Slovensko je ešte len v začiatkoch. Áno, existuje veľa motivovaných mladých ľudí, ale to nevydrží, ak sa nedostavia úspechy a prestane sa podporovať a rozvíjať inovačný ekosystém.

Akú radu by ste dali politikom, ktorí vytvárajú a nastavujú podnikateľské prostredie na Slovensku?

Ako som už spomínal, bez politikov to nejde. Všetky zainteresované strany v inovačnom ekosystéme však musia spolupracovať, aby vytvorili hnaciu silu a dosiahli úspech. Zákonodarcovia, vysoké školy, miestne korporácie, podniky, poskytovatelia služieb a jednotlivci, ktorí podnecujú vznik a rozvoj združení, podujatí, súťaží a podporných skupín pre podnikateľov. Žiadny z nich v tom nemôže byť sám. Zákonodarcovia by mali teda podporovať také snahy o spoluprácu, ktoré zabezpečia spojenie medzi všetkými spomínanými subjektmi.

Aké sú 3 znaky perspektívneho startupu?

1. Okolo vízie, ktorá má zmeniť svet, sa vytvoril realizačný tím.

2. Startup vyvinul neobvyklé technologické riešenie, ktoré poskytne zákazníkom jednoznačné výhody.

3. Pozná ich niekoľko zákazníkov, od ktorých dostali na svoj produkt pozitívne reakcie.

Myslíte si, že je neúspech nevyhnutný pre formovanie ľudskej osobnosti?

Áno. Všetci zlyhávajú. Pri interakcii s okolitým prostredím sa malým deťom permanentne niečo nepodarí. Pre vývoj je to nevyhnutné, nakoľko im to pomáha vyrovnať sa s reálnym svetom. Z neúspechov sa naučíte riešiť problémy a získate odolnosť – schopnosť neprestať sa snažiť. Bohužiaľ, niektorých ľudí to naučí vyhýbať sa takýmto situáciám a to je zlá lekcia. Prestanú riskovať a tak obmedzia svoje vzdelávanie a rozvoj.

Ak by ste boli mladý muž-absolvent s mnohými ideálmi o tom, ako zmeníte sveta, čo by ste určite urobil a čo nie pre vašu budúcnosť?

Myslím si, že to platí tak pre mladých ako aj starých, pre mužov či ženy: podelil by som sa o svoje nápady s čo najviac ľuďmi a počúval by som ich nápady. Hľadal by som ten najentuziastickejší nápad a agresívne by som ho realizoval.

Bill Reichert má viac ako 20 rokov skúseností v podnikaní. Bill bol taktiež spoluzakladateľom a senior executive vo viacerých technologických startupoch, zahŕňajúc Trademark Software, The Learning Company a Academic Systems. Bill je zakladajúcim členom predstavenstva a bývalý predseda Churchill Club a člen predstavenstva Silicon Valley Association of Startup Entrepreneurs. Momentálne je predsedom Small Fund Roundtable of the VC Taskforce a členom Rady pre zahraničné vzťahy v New Yorku.

Začnite písať