Budúcnosť patrí všestranne vzdelaným


Čo najširšia podpora podnikateľského vzdelávania na školách, žiakov i učiteľov – taký bol hlavný cieľ výzvy, ktorú vyhlásila Slovak Business Agency so Združením podnikateľov Slovenska. Napokon podporili 12 projektov. Zozbierali sme skúsenosti účastníkov niektorých z nich.


JUNIOR ACHIEVEMENT

projekt Podnikavosť a jej rozvoj na základných a stredných školách – online

O projekte

Cieľom je zážitkovými aktivitami rozvíjať podnikavosť, ekonomické myslenie a podporiť rozvoj kreativity. Žiaci základných škôl mali možnosť načerpať praktické vedomosti o organizácii a fungovaní podniku, pre stredoškolákov bol určený webinár na tému Digitálny marketing v podnikaní. Súčasťou projektu bolo školenie pedagógov so zameraním na podporu podnikavosti a podnikateľských nápadov žiakov.

O spolupráci s SBA

„Spolupráca bola v poriadku, postupne sme získali všetky relevantné informácie. Užitočné boli najmä tie o položkách čerpania v rozpočte.“

Spätná väzba od absolventov

„Všetko bolo zrozumiteľne a jasne vysvetlené. Mám už o čosi lepší prehľad v digitálnom marketingu.“

„Téma a informácie sa mi páčili, teraz už budem vedieť v našej študentskej firme nastaviť marketing o čosi lepšie.“


LIFE STARTER

projekt 21 HRDINOV – Trnava

O projekte

Rozvojový program stredoškolských podnikavých, ambicióznych študentov, ktorí sa chcú ustavične rozvíjať. Cieľom je motivovať k mobilizácii aktívnych stredoškolských študentov rôznych ročníkov a ich pedagógov. Program podporuje kreatívny a podnikavý potenciál školy a zároveň prispieva k osobnostnému rozvoju účastníkov.

O spolupráci s SBA

„Slovak Business Agency poznáme už niekoľko rokov, keďže sme využili niektoré z programov poradenstva a konzultácií. Schválenie nášho projektu sme vnímali pozitívne, komunikácia bola pružná a efektívna. Oceňujeme, že SBA pokladá za dôležité témy vzdelávania mladých ľudí i pedagógov v oblasti podnikateľských zručností.“

Spätná väzba od absolventov

„Na tomto projekte sa mi veľmi páči, že pracujeme ako tím a že môžeme spoločne riešiť problémy a hľadať ich ideálne riešenia. Okrem toho je to príjemné odreagovanie.“ (Nina, 17 rokov)


UNIT QQ

projekt Mysli a konaj ako podnikateľ – Banská Bystrica

O projekte

Poslaním projektu je posilniť podnikateľské zručnosti prepájať rovnako zmýšľajúcich mladých ľudí. Študenti si osvojili zručnosti, ako sú komunikovanie a prezentovanie, zvládanie krízových situácií či tímová práca. Účastníci sa stretli s úspešnými podnikateľmi, ktorí sa podelili o svoje príbehy, skúsenosti a cenné rady. Absolventi získali možnosť pokračovať v rozvoji formou bezplatných individuálnych konzultácií s lektormi spoločnosti.

O spolupráci s SBA

„Máme skúsenosti s viacerými projektmi, no spolupráca s SBA bola od začiatku skvelá. Rýchle reagovanie na naše otázky, ochota poradiť, snaha uľahčiť administratívu spojenú s projektom, príjemný prístup všetkých zainteresovaných. Inak povedané, skvelá prozákaznícka orientácia,“ pochvaľovala si Ria Marie Judová, zakladateľka a lektorka.

Spätná väzba od absolventov

„Skvelé podujatie. Veľa sme sa dozvedeli o tom, ako sa môžeme lepšie uplatniť. Zistili sme, aká dôležitá je komunikácia, pochopenie kontextu, pýtanie sa a schopnosť vzájomne sa pochváliť.“

„Na workshope sa mi páčili zaujímavé aktivity a príjemná priateľská atmosféra. Všetko bolo zrozumiteľne vysvetlené.“


INOVATO

projekt Škola podnikania – Bratislava

O projekte

Účelom Školy podnikania je študentom a začínajúcim talentovaným podnikateľom do 30 rokov predstaviť metódy analýzy trhu, hodnotenia podnikateľského nápadu a priblížiť im, čo robiť, aby podnik/startup rástol. Školenie viedli skúsení experti pôsobiaci na Slovensku a v zahraničí. Program bol nabitý zaujímavými témami, nechýbal ani networking, pri ktorom účastníci nadviazali nové vzťahy a mali možnosť rozprávať sa so spíkrami.

O spolupráci s SBA

„S SBA sme spolupracovali už viackrát. Tradične spoluprácu hodnotíme pozitívne. Potešila nás účasť kolegov z SBA na podujatí. Oceňujeme efektívnu komunikáciu, rýchlu pomoc a poradenstvo pri príprave dokumentov.“

Spätná väzba od absolventov

„Podujatie a spíkri ma prekvapili. Najmä obsahom a informáciami, ktoré budem vedieť aplikovať aj v pracovnom živote. Potešila ma uvoľnená atmosféra a možnosť porozprávať sa so spíkrami aj osobne,“ povedal Matúš Iskra, študent VŠE v Prahe, stážista na oddelení Rizík a transakčného modelovania v ČSOB.

„Event ma zaujal vďaka pestrému programu a skvelej interakcii spíkrov s účastníkmi. Možnosť získať takéto poznatky je pre mladých ľudí najlepším odrazom do sveta podnikania,“ myslí si Mária Mináriková, študentka na Univerzite Komenského, Data Science.


ZMUDRI

projekt Freelancing ako forma podnikania – online

O projekte

V rámci projektu bol vyrobený videokurz pre mladých ľudí o tom, čo freelancing znamená a aké výhody či nevýhody prináša oproti iným formám zamestnania. Súčasťou videokurzu bol metodický materiál s aktivitami a kvízom, ktorý bol distribuovaný medzi viac ako 8 000 učiteľov.

O spolupráci s SBA

„Spoluprácu s SBA na tomto projekte hodnotíme veľmi pozitívne. Už dlhšie sme chceli spracovať kariérne témy týkajúce sa rozbehnutia vlastného biznisu. Vďaka tejto podpore sme boli schopní rozšíriť osvetu o tejto téme pre tisícky mladých ľudí.“

Spätná väzba od absolventov

„Vynikajúco spracované. Vysoko oceňujem objektivitu ako súčasť každej lekcie.“

„Ako každé vaše podujatie, aj toto bolo super.“


SKILLFILL

projekt Leadership akadémia pre pedagogických pracovníkov – Spišská Nová Ves

O projekte

Program je určený pre pedagógov a jeho cieľom je skvalitniť vzdelávanie vzhľadom na možnosti učiteľa ako jednotlivca. Účelom je rozšíriť a inovovať profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov. Ide o podporu leadershipu prostredníctvom procesov, postupov a nástrojov na sebarozvoj. Projekt učí pedagógov, ako správne budovať vzťahy na všetkých úrovniach, rozvíjať návyky efektivity a využívať ich aj pri vzdelávaní žiakov.

O spolupráci s SBA

„Vďaka poradenstvu zamestnancov agentúry mohol projekt úspešne naštartovať. Oceňujem metodické vedenie, ochotu konzultácií pri akejkoľvek problematike od úvodného marketingu cez priebeh až po financovanie,“ reagovala Lenka Holíková, lektorka a koučka.

Spätná väzba od absolventov

„Lektorka nás okamžite vtiahla do deja, veľa sa naučíme, ale náš prístup je aktívny. Práca v tíme, aktívne počúvanie, vedenie rozhovoru, vízia, prijatie zmeny – to všetko sú zručnosti, ktoré potrebujeme nielen v škole,“ povedala Mgr. Dana Kováčová, odborná zamestnankyňa MsÚ, Spišská Nová Ves.

„Teoretické východiská sú dokonale preklopené do praktických aktivít. Nachádzam nové spôsoby, ako by mohlo moje pracovisko fungovať ešte lepšie ako doteraz,“ myslí si Mgr. Jana Nahálková, zástupkyňa riaditeľa ZUŠ Spišská Nová Ves.

Kristína Kiseláková
Foto : Junior Achievement, Life starter, unit QQ, Inovato, Zmudri, Skillfill

Dotácia poskytovaná MSP na realizáciu projektov na podporu podnikateľských zručností. Projekty orientované na budovanie podnikavosti a tzv. kompetencií 21. storočia (napríklad kritické myslenie, kreativita, komplexné riešenie problémov a i.), ktorých cieľovou skupinou sú najmä: deti materských škôl a žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl, absolventi a pedagogickí pracovníci.

Projekty je možné realizovať v rámci nasledovných aktivít: podnikateľské vzdelávacie kurzy, podnikanie v praxi, domáce tréningové programy, zahraničné tréningové programy

Viac informácií k službe Podpora podnikateľského vzdelávania nájdete TU

Začnite písať