Byrokratické nezmysly v hoteloch a reštauráciách


Byrokratické nezmysly neobchádzajú ani také odvetvia, ako sú hotelové a reštauračné zariadenia. Za posledné roky sa ich v rámci ankety Byrokratický nezmysel našlo dosť.  Niet pochýb, že sú pre podnikateľov v tomto odvetví len zbytočnou záťažou. Posúďte sami.


1. Povinnosť označovať pôvod mäsa v stravovacích a reštauračných zariadeniach

Každé stravovacie a reštauračné zariadenie má povinnosť uvádzať pôvod mäsa, z ktorého pripravuje jedlá. Povinnosť sa vzťahuje na bravčové či hovädzie mäso, rovnako mäso z oviec, kôz a hydiny. V prípade použitia polotovarov pri príprave jedál však pôvod mäsa uvádzať nemusíte.

Stravovacie a reštauračné zariadenie musia o pôvode mäsa informovať spotrebiteľa v písomnej forme a na dobre viditeľnom mieste. Ak tak neurobí, hrozí mu pokuta. Údaj o krajine pôvodu mäsa je stravovacie a reštauračné zariadenie povinné získať od subjektu, od ktorého mäso kúpi, a v rovnakom rozsahu tento údaj poskytnúť spotrebiteľovi. Ak gastroprevádzky objednajú mäso od rôznych dodávateľov (niekedy aj rôznych krajín) a v daný deň uvaria jedlo, pri ktorom použijú mix mäsa, tak nevedia uviesť pôvod.

Napriek tomu, že táto povinnosť platí už viac ako 3 roky, stále neexistuje vyhláška, ktorá by upresňovala spôsob uvádzania pôvodu mäsa v týchto zariadeniach.

2. Zvieratá nesmeli vstupovať do kaviarní či reštaurácií   /// vyriešené

Do reštaurácie alebo kaviarne si v minulosti so sebou domáceho miláčika zákazníci legálne vziať nemohli. A to ani v prípade, ak majiteľ podniku vstup zvieratám do prevádzky chcel povoliť. Hygiena za zviera v gastropodniku udeľovala pokuty a neexistovala legálna možnosť, ako mať napríklad kaviareň pre psíčkarov.

Od roku 2020 je tomu vďaka ankete Byrokratický nezmysel roka koniec.

3. Povinnosť ubytovacieho zariadenia v súvislosti s ubytovaním cudzincov

Ubytovateľ je povinný v súvislosti s ubytovaním cudzinca vyplniť tlačivo o hlásení pobytu cudzinca a doručiť ho policajnému útvaru – oddeleniu cudzineckej polície do piatich dní od ubytovania cudzinca. Cudzinec je povinný tlačivo aj podpísať.

Priemerná dĺžka ubytovania na Slovensku však nepresahuje dva dni. Nahlasovanie cudzincov prebieha väčšinou v čase, keď ubytovaný už v danom ubytovacom zariadení nie je. A často ani na území Slovenska.

4. Zákaz používať suroviny od drobných farmárov na podnikanie

Ak podnikateľ použije suroviny zakúpené od drobného farmára na výrobu vlastných produktov, tieto môžu byť predávané len vo vlastnom zariadení a nemôžu byť predávané iným podnikateľom.

To znamená, že ak napríklad kaviareň má vlastné koláče, ktoré boli vyrobené z domácich surovín od miestneho farmára, nie je možné tieto koláče ďalej predávať iným prevádzkam.

5. Vyhláška predpisovala aj počet vešiakov  /// vyriešené

Vláda v roku 2020 zrušila vyhlášku, ktorá ubytovacím zariadeniam predpisovala koľko vešiakov má mať v skrini päťhviezdičkový hotel (8 ks) a koľko trojhviezdičkový (5 ks), či stanovovala povinnosť pre päť a štvorhviezdičkové hotely mať na izbe telefón umožňujúci priame spojenie z izby do medzimestskej a medzinárodnej siete, jednohviezdičkovým stačilo mať telefón iba v budove.

Jedno a dvojhviezdičkovým hotelom zas určovala mať na izbe stoličku, od troch hviezdičiek musela už byť čalúnená. Prax ukazuje, že po zrušení tejto vyhlášky ubytovací štandard hostí neutrpel. Prevádzkovatelia sa namiesto plnenia zbytočných povinností môžu venovať kvalite svojich služieb.

Text: Centrum lepšej regulácie


Na stránke

byrokratickynezmysel.sk

môžete svoje podnety pridať aj vy.


Regulácie a byrokracia v gastre a cestovnom ruchu

Gastronomický sektor patrí k tým, ktorých sa koronakríza dotkla najviac. Výsledky rôznych prieskumov ukazujú, že základom série opatrení na jeho oživenie by malo byť zníženie sadzby DPH na stravovacie služby. Nemalo by však ísť o jediné opatrenie, rovnako dôležité je zníženie ceny práce a odbúranie množstva zbytočných administratívnych povinností. V porovnaní s priemerom OECD je odvodové zaťaženie pri zamestnávaní na Slovensku takmer dvojnásobné.

Parlament síce nedávno znížil DPH pre gastro, no na druhej strane poslanci zvýšili príplatky za prácu cez víkend, čím mnohým reštauráciám či hotelom v čase rastúcich cien potravín a energií ešte viac zvýšili náklady.

Popri zásadných problémoch sa ani tomuto sektoru nevyhýba často zbytočná byrokracia, ktorú ilustrujú pravidelné nominácie v ankete Byrokratický nezmysel roka. Len malú ukážku z nich vidieť aj na týchto stránkach.

Dlhodobým problémom pre časť gastrosektora je aj nastavenie systému stravných poukážok. Kým zamestnávatelia si môžu vybrať či poskytnú zamestnancom financie alebo využijú služby emitentov stravovacích kariet a môžu si vybrať dodávateľa, ktorý im poskytne najvýhodnejšie podmienky, prevádzkovatelia reštaurácií sú na tom opačne.

Ak je v ich blízkosti zamestnávateľ, ktorý využíva gastrokarty, tak môžu zákazníkov, ktorí chcú platiť touto formou odmietnuť a prísť o nich alebo musia akceptovať akékoľvek poplatky, ktoré za spätný výkup požaduje emitent. Z prieskumov, ktoré sme realizovali spoločne so Slovak Business Agency, vidíme, že sú často enormne vysoké. Výsledok? Kým reštaurácie pracujú s veľmi nízkymi ziskovými maržami, vydavatelia straveniek sú na tom opačne.

Ján Solík,

prezident Združenia podnikateľov Slovenska

Začnite písať