Byrokratickým nezmyslom roka je elektronické nahlasovanie pobytu cudzinca

Podnikatelia vybrali najnezmyselnejšie legislatívne opatrenie roka 2015. Je ním povinnosť všetkých ubytovacích zariadení najneskôr do 5 dní hlásiť cudzineckej polícii pobyt každého cudzinca.

Lehota je pomerne krátka a prevádzkovatelia musia túto povinnosť riešiť aj niekoľkokrát mesačne. Zákon už niekoľko rokov pripúšťa plnenie si tejto povinnosti aj jednoduchšou – elektronickou formou. Háčik je v tom, že elektronická služba, ktorá by to umožňovala, neexistuje.

Nominované boli aj nové legislatívne absurdity

Výber byrokratických absurdít bol aj v tomto roku pestrý. Podnikatelia zaslali do tohtoročnej ankety Byrokratický nezmysel roka 47 námetov, z ktorých zástupcovia podnikateľských organizácií vybrali finálovú desiatku. Najväčšie zastúpenie v desiatke top nezmyslov mali opatrenia z daňového a obchodného práva.

„V porovnaní s minulými ročníkmi sa medzi nomináciami od podnikateľov v tomto roku objavilo značné zastúpenie problémov, ktoré možno označiť za nové, pretože vznikli v dôsledku legislatívy prijatej v tomto alebo minulom roku,“ konštatuje Ján Solík, predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

Nejde o rarity, ale systémové chyby v legislatíve

Na druhom mieste skončilo absurdné trestanie zamestnávateľov zo strany Sociálnej poisťovne za to, že vychádzajú z údajov, ktoré im brigádnik pri uplatňovaní odvodovej výnimky pre študentov poskytne v čestnom prehlásení, a tie sa ukážu následne ako nepravdivé.

Tretiu priečku byrokratických absurdít obsadila povinnosť, podľa ktorej podnikatelia platia koncesionárske poplatky za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska nie v závislosti od toho, či vo svojich prevádzkach používajú rozhlas či televíziu, ale v závislosti od počtu zamestnancov.

Medzi ďalšími povinnosťami, ktoré bodovali, bola novozavedená povinnosť vedenia transferovej dokumentácie aj pre tuzemské závislé osoby, zákaz hotovostných pôžičiek spoločníka s.r.o., či vyžadovanie auditu pri zvyšovaní základného imania aj od firiem, ktoré povinnosť auditu nemajú.

„Anketa Byrokratický nezmysel aj v tomto roku ukázala, že na Slovensku stále existuje množstvo nezmyselných, nelogických, duplicitných, nereálnych, zbytočných, či navzájom si odporujúcich povinností. Je dôkazom, že nejde len o nejaké kuriozity, málopočetné úchylky, ale o systémovú vadu legislatívneho rámca u nás,“ konštatuje Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

„Odstraňovanie byrokratických nezmyslov z legislatívy je prvým dôležitým krokom k zlepšeniu situácie. Dúfajme, že aj vďaka tomuto projektu sa nám podarí presvedčiť kompetentných, že je potrebné pristúpiť k zásadnej zmene: k úplnému zrušeniu časti zákonov a prepísaniu zvyšných zákonov, resp. k ich napísaniu nanovo, v stručnej, jednoduchej a zrozumiteľnej podobe,“ dodáva Oravec.

Byrokratický nezmysel je anticena pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom. Zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy. Byrokratický nezmysel bol ocenený v roku 2015 v kategórii Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia v súťaži European enterprise promotion awards.

Vyhlasovateľom ankety je Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska. Partnermi sú Republiková únia zamestnávateľov a Slovak Business Agency.

byrokratickynezmysel.sk

 

Začnite písať