Cestovný ruch na Slovensku potrebuje pomoc

Cestovný ruch je jedným z najdôležitejších hospodárskych odvetví v každej krajine. Ukrýva v sebe obrovský potenciál, ktorý však nie je dostatočne využívaný. Mnohým európskym krajinám navyše chýba systém, ktorý by v tomto odvetví rozvíjal jednotné odborné zručnosti a štandardy, čo má za následok vysokú fluktuáciu zamestnancov a nedostatok financií.

Slovenská republika, zastúpená Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), spolu s partnermi z Rumunska, Litvy a Veľkej Británie vypracovali projekt – EU Tourism Mentoring, prostredníctvom ktorého chcú tieto nedostatky odstraňovať a vybudovať, či zdokonaliť možnosti kariérneho rozvoja v cestovnom ruchu za pomoci mentoringu. Inšpiráciou je systém, ktorý funguje vo Veľkej Británii (príklady dobrej praxe, skúsenosti, know-how).

O čo v projekte ide?

Ambíciou projektu je vytvoriť štandardizovanú metodiku rozvoja mentorov v cestovnom ruchu špecifickú pre každú projektovú krajinu na základe otestovanej metodiky používanej vo Veľkej Británii.

Mentoring – vzájomné učenie sa a zdieľanie skúseností – patrí v súčasnosti medzi najsilnejšie nástroje kariérneho rozvoja. Práve touto metódou chce projektové konzorcium rozvinúť kapacity v rámci Slovenska, Rumunska a Litvy a naučiť tak manažérov i pracovníkov v cestovnom ruchu poskytovať lepšie služby svojim klientom.

Hlavné ciele projektu

  • prenos metodiky školení a príručky pre mentorov vytvorenej vo Veľkej Británii do ďalších krajín s ohľadom na ich špecifické potreby a na oblasť cestovného ruchu,
  • rozšíriť ponuku školení pre mentorov v  spolupráci so zamestnávateľmi a odborníkmi z praxe,
  • iniciovať rozvoj mentorských techník prostredníctvom pilotnej akcie mentorovania mentees,
  • vypracovať záverečnú metodiku a štandard vzdelávania s možnosťou zhodnocovania v krajinách EÚ.

Hľadajú sa mentori

Projekt odštartoval v októbri 2013 úvodným stretnutím projektových partnerov v Bratislave a jeho realizácia je plánovaná na dva roky. V súčasnosti partneri pracujú na vypracovaní analýzy systémov vzdelávania a trhu práce v cestovnom ruchu v projektových krajinách.

V máji 2014 sa pripravuje rozbehnutie ďalšej fázy, a to konkrétne rozvoj mentorov, účasťou na troch workshopoch. Workshopy sa budú konať v Bratislave, Pitesti a vo Vilniuse. Počas nich budú mať účastníci/mentori pracujúci v sektore cestovného ruchu možnosť zlepšovať a rozvíjať svoje mentorské schopnosti a komunikačné zručnosti. Viesť ich budú skúsení inštruktori z Veľkej Británie.

Vyškolení mentori si neskôr overia získané skúsenosti v praxi na svojich mentees, pracujúcich v oblasti cestovného ruchu. Pridanou hodnotou pre mentorov, okrem získania know-how, budú študijné návštevy dobre fungujúcich hotelov a firiem z oblasti turizmu na Slovensku, v Rumunsku a Litve ako aj získanie mentorského certifikátu. V prípade bližšieho záujmu o pozície mentorov a mentees sledujte stránku NARMSP, www.nadsme.sk, kde budú uverejnené výzvy.

Projekt EU Tourism Mentoring bol schválený v rámci programu celoživotného vzdelávania – Leonardo da Vinci- transfer inovácií. Nadväzuje na výsledky z úspešne realizovaných akcií projektu Partnerstvo pre cestovný ruch.

Začnite písať