Chcete expandovať do zahraničia? Obráťte sa na Enterprise Europe Network

Pôsobia vo vyše 50 krajinách sveta. Poradia ako zlepšiť biznis, spájajú podnikateľov hľadajúcich partnerov v zahraničí a pripravujú praktické semináre. Navyše spravia vašej firme podnikateľský a technologický audit. A nemusíte im za to všetko zaplatiť ani „korunu“. Enterprise Europe Network je najväčšou sieťou EÚ na podporu medzinárodnej spolupráce. Najlepšie je, že ich nájdete aj na Slovensku.

Enterprise Europe Network Slovensko ponúka svoje skúsenosti a profesionálne služby pre malých a stredných podnikateľov, ktorí chcú medzinárodne rásť a inovovať.

Obrátiť sa na nich môžete, ak hľadáte informácie a podporu v oblastiach:

  • podnikania (internacionalizácia, marketing, export),
  • inovácií (produktivita a konkurencieschopnosť),
  • výskumu a vývoja.

Profesionáli z Enterprise Europe Network Slovensko sa venujú:

  • Poradenským, podporným a informačným aktivitám – návštevy klientov, hĺbkové konzultácie (legislatíva a politiky EÚ, programy EÚ, zelené podnikanie, prístup k financiám, inovácie a TT, prístup k trhom, zdokonaľovanie inovačnej kapacity, práva duševného vlastníctva), podnikateľské a technologické audity
  • Medzinárodným partnerským aktivitám – poskytujú databázu partnerských príležitostí (POD)
  • Zbieraniu spätnej väzby pre Európsku Komisiu – získavanie názorov a pripomienok firiem k vybraným politikám EÚ, informovanie EK o problémoch MSP
  • Zlepšovaniu inovačného manažmentu firiem – separátna aktivita financovaná z H2020;  zdokonaľovanie inovačných procesov, riadenia a implementácie inovácií

Hlavní partneri Enterprise Europe Network na Slovensku:

BIC Bratislava spol. s r.o.

Slovak Business Agency (SBA)

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK)

Regionálne poradenské a informačné centrum – RPIC Prešov  

O Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network je oficiálnou sieťou Európskej komisie na podporu podnikania a inovácií. Ide o najväčšiu sieť EÚ na podporu medzinárodnej spolupráce, ktorá združuje vyše 600 organizácií vrátane obchodných a priemyselných komôr, technologických centier, univerzít a regionálnych rozvojových agentúr s viac ako 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo vyše 50 krajinách EÚ, kandidátskych krajinách, krajinách EHS a ďalších krajinách. Sú rozmiestnení v jednotlivých regiónoch krajín s cieľom byť svojimi službami čo najbližšie k podnikateľom. 

Začnite písať