Chcete inovovať? Využite nenávratné dotácie vo forme inovačných voucherov

Vouchery financované z prostriedkov štátneho rozpočtu majú naštartovať a podporiť rozvoj inovačných aktivít v podnikoch. Peňažnými poukážkami môžu podnikatelia zaplatiť za služby výskumných a vývojových pracovísk. O vouchery je možné požiadať do 2. septembra 2014.

V roku 2014 je na podporu prostredníctvom inovačných voucherov vyčlenených 235 000 EUR. Úspešní žiadatelia môžu tieto príspevky využiť najneskôr do konca novembra 2014.

Úlohou dotácií, ktoré sú tradične spojené s minimom administratívy,  je iniciovať, prípadne posilniť spoluprácu medzi podnikateľmi a domácimi vedecko-výskumnými centrami. Podnikatelia môžu využiť môžu služby 54 vedeckých pracovísk, ktoré sú zaregistrované v zozname oprávnených riešiteľov projektov. Oproti vlaňajšku vzrástla nominálna hodnota voucherov pre spoločnosti s počtom zamestnancov do 250, vrátane. Podpora sa pre nich zvýšila z 3500 na 5000 EUR. Pre podniky s počtom zamestnancov do 250 je intenzita pomoci stanovená na úrovni 100 percent. V prípade väčších podnikateľských subjektov zostala hodnota vouchera na rovnakej úrovni 10 000 EUR. Žiadatelia v tomto prípade spolufinancujú podporený projekt vo výške 55 percent oprávnených nákladov z vlastných zdrojov.

Dotácie poskytuje Ministerstvo hospodárstva SR. Vykonávateľom podpornej schémy je rovnako ako v uplynulom roku Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).
Podrobnejšie informácie o inovačných voucheroch sú zverejnené na stránke SIEA.

10 krokov k inováciám prostredníctvom inovačných voucherov

Zdroj článku: Eduard Jambor, SIEA

 

Začnite písať