Chris Burry: Začnite s problémom a zisťujte, akou technológiou ho môžete vyriešiť

Chris Burry je co-CEO v US Market Access Center a odborný asistent na University of California for Entrepreneurship and Technology. Tvrdí, že hlavnou chybou mnohých startupov je, že nehľadajú riešenie na existujúci problém, ale najskôr vypracujú riešenie a potom pátrajú po probléme.

Vyštudovali ste politológiu. Prečo ste sa stali podnikateľom a čo vás priviedlo do Silicon Valley?

Podnikať som začal v piatom ročníku. Začal som predávať noviny. Nič prevratné, ale dalo mi to prvé lekcie z podnikania. Ako predávať. Ako získavať spätnú väzbu od zákazníkov. Význam zákazníckych služieb. Základy účtovníctva.

Kedy ste rozbehli svoju startup kariéru?

Na univerzite. Oslovil ma študent, aby som mu pomohol so softvérom. Jeho rodina mala biznis a on chcel niektoré procesy v ňom zautomatizovať. Pre mňa, ako startupistu, to bola najlepšia lekcia, ako začať: sprevádzkovať riešenie problému zákazníka. To znamená, že som nezačal s vývojom technológie. Začal som s problémom a zisťoval, aká technológia ho môže vyriešiť.

Ako vyzerá váš deň v práci?

US Market Access Center je v mnohých ohľadoch startupom. Každý tam robí viac robôt. Ako co-CEO trávim veľa času interakciou s našimi zákazníkmi po celom svete. Vždy sa snažím lepšie pochopiť problémy a výzvy, ktorým čelia, aby som im mohol ponúknuť správne riešenie. Pozerám sa do krištáľovej gule (v ktorej je vždy zamračené) a snažím sa predvídať, ako budeme musieť ako organizácia rásť a prispôsobovať sa. To sa týka aj našich produktov. Predávam. V startupe predávajú všetci. A v neposlednom rade sa zaoberám administratívnymi a prevádzkovými otázkami. Je to síce najnudnejšia časť práce, ale nemenej dôležitá.

Predstavte si situáciu, že by ste chceli dnes založiť startup s tým, že máte tie poznatky, ktoré ste doposiaľ nazbierali. Ako by vyzeral?

Môj startup by sa zameral na tri veci:

 • Nájsť ten správny problém, ktorý potrebuje vyriešiť. Chcel by som nájsť naozaj veľký problém, ktorý trápi mnoho ľudí.
 • Vyvinúť skvelé riešenie tohto problému.
 • Vybudovať tímu, ktorý ho premení na realitu.

Ak spravíte tieto tri veci správne, môžete vytvoriť výbornú firmu.

Môžete vymenovať najdôležitejšie veci, ktoré treba mať na pamäti pri expanzii do zahraničia?

Mám sklon myslieť v trojiciach. Takže moja ďalšia trojka bude vyzerať nasledovne:

 • Pochopiť ako sa trhy v každej krajine líšia.
 • Pochopiť ako kultúra krajiny ovplyvňuje marketing a rozhodovanie.
 • Prispôsobiť identifikáciu výrobku (alebo služby) a obchodného modelu prvému a druhému bodu.

Aké projekty majú nádej na úspešnú crowdfundingovú kampaň?

Crowdfunding tu určite bude aj v budúcnosti. Vďaka obrovskej expanzii internetu nápady nepoznajú hranice. Schopnosť “dostať svoje myšlienky von” tým exponenciálne narástla. Ale kritériá úspešnosti sa nezmenili. Musíte mať nápad, ktorý rieši problém (alebo vytvára hodnoty) zákazníka. Musíte presvedčiť ľudí, že váš produkt tieto hodnoty vytvára. A musíte presvedčiť ľudí, že ste na túto prácu tí správni ľudia. Rozdiel je len v tom, že musíte presvedčiť 100 ľudí, aby vám dali po 10 dolárov, nie 10, aby vám dali 100 dolárov.

Ako hodnotíte slovenský startup ekosystém? Ako by mal vyzerať v ideálnom prípade?

Slovenský ekosystém je stále ešte v plienkach. To nie je kritika, len konštatovanie faktu. Ale je tu s čím pracovať.

Dobrý a fungujúci ekosystém je viac než len súčet jeho častí. Je to rovnica 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 10. Kľúčové prvky sú:

 • Vzdelávacie programy, ktoré učia základom podnikania už v rannom veku. Na Slovensku môžu zohrávať kľúčovú úlohu vysoké školy.
 • Mentori. Veľa mentorov. To je možno najväčšia výzva. Potrebujete mentorov, ktorí boli podnikatelia.
 • Fond “rýchlych peňazí”, s ktorými je možné zariskovať. Potrebujete sieť anjelských investorov a rizikový kapitál, s ktorým je možné dotovať podnikateľa od “mám nápad” momentu cez skorú fázu globálnej expanzie.
 • Prví zákazníci. To je analóg na “rýchle peniaze”. Firmy a vládne agentúry sa stavajú odmietavo k rizikám. Ale bez zákazníkov, ktorí sú ochotní podstúpiť riziko s novou firmou a produktom, nemôžete mať zdravý, rozrastajúci sa startup.
 • Inkubátory a akcelerátory, ktoré sa postarajú o startupy a pomôžu im nájsť produkt/príslušný trh – a ich prvých zákazníkov.
 • A v neposlednom rade, sami podnikatelia.

Je nejaký rozdiel medzi slovenským startup ekosystémom a tým v krajinách Vyšehradskej štvorky (Česká republika, Maďarsko a Poľsko)? Môžu sa od seba v niečom poučiť?

Slovenský ekosystém nie je tak vyspelý ako ten v Čechách a Poľsku. Tieto ekosystémy sa samozrejme líšia. Učiť od seba sa samozrejme môžu, hlavne v týchto dvoch veciach:

 • Zámer programu je dôležitý. Niektoré z programov, ktoré boli spustené v oboch krajinách boli úspešné, iné menej. Domnievam sa, že dôkladná analýza týchto programov a výsledky, ktoré ponúkajú by boli pre vás užitočné.
 • Vládna politika a právne predpisy. Jedna z vecí, ktorých som bol svedkom vo Vyšehradskom regióne je nedostatok dôvery, ktorý preniká do systému, vládnej politiky a právnych predpisov. Množstvo formulárov, papierovačiek a byrokratických prekážok, ktorým tu musia startupy čeliť je ohromujúci. Vzhľadom k vývoju vecí po druhej svetovej vojne je to pochopiteľné, ale startupom to veľmi sťažuje život.

Ako vníma USA Slovensko a ostatné krajiny Vyšehradskej štvorky, čo sa týka inovácií a potenciálu?

Silicon Valley rešpektuje technickú zručnosť, ktorú prinášajú ľudia z tohto regiónu. Ale región samotný nie je vnímaný ako veľký zdroj inovácií. Dúfajme, že sa to bude v priebehu času meniť.

Aký je Váš názor na program Startup Sharks, ktorý spustila Slovak Business Agency a na Roadshow?  

Ako som už povedal, startup ekosystém na Slovensku je ešte v plienkach. Myslím si, že program Startup Sharks je skvelým spôsobom ako “naštartovať” vývoj ekosystému. Vzdelávať ľudí v tom, čo je potrebné na vytvorenie úspešného startupu a inšpirovať ich, aby riskovali, je dôležitou súčasťou vývoja ekosystému.

Myslím si, že Roadshow je skvelý spôsob ako spustiť program, ktorý robí SBA na vylepšenie startupového ekosystému na Slovensku. Skupina, ktorá prišla prednášať zo Silicon Valley má úžasné množstvo skúseností, ktoré zdielala s mladými slovenskými podnikateľmi. Bolo mi cťou byť tu s nimi.

Poznáte koncept Národného biznis centra, prioritného projektu Slovak Business Agency. Čo si myslíte o tomto projekte?

Dve slová, ktoré mi prišli na myseľ sú: ODVÁŽNY a POTREBNÝ.

Chris Burry patril k zakladajúcim členom Avanade, ktorá sa v čase jeho pôsobenia rozrástla na takmer 10 000 zamestnancov s pobočkami vo viac ako 20 štátoch. Chris je tiež zakladateľom mnohých startupov, pôsobil v Andersen Consulting (dnes Accenture) a zastával viaceré technické a líderské pozície v EDS (dnes HP).

Začnite písať