Čo možno o audite (ne)viete


o Slovo audit má pôvod v latinčine a v talianskom slove auditus, ktoré v preklade znamená počúvať, vypočuť. Ako audítori boli kedysi označovaní aj prísediaci pri vojenskom súde či sudca katolíckeho cirkevného súdu. Jeho dnešný základný význam je detailné skúmanie napríklad účtov spoločnosti, firmy s cieľom určiť ich presnosť a to kvalifikovanou osobou či inštitúciou.

o Za predchodcov audítorov môžeme nadnesene označiť už pisárov z 15. storočia, ktorých si najímali boháči, aby viedli záznamy o zoznamoch ich majetkov. Pisári vytvárali záznamy pri kúpe, predaji či obchodovaní s ním. Z času na čas sa vykonalo sčítanie majetku a porovnalo sa so záznamami, ktoré pisári spísali. Akékoľvek nevysvetliteľné straty boli signálom, že čosi nie je v poriadku a je nutné situáciu skontrolovať.

o Existuje viacero oblastí auditov, nielen tých finančných, ktoré môže klient využiť. K dispozícií je systémový audit na overenie celkovej efektívnosti manažérstva, procesný na overenie celkovej efektívnosti procesov realizácie produktu alebo napríklad produktový v snahe zistiť, či produkt vyhovuje definovanej špecifikácii počas celého výrobného a expedičného procesu. Rovnako je možné využiť audit spotreby energií, audit o kyberbezpečnosti, na analýzu trhu, softvérovú vybavenosť, audit o procese cenotvorby, audit uhlíkovej stopy, enviromentálny, marketingový, audit na analýzu jednotlivých predajní danej firmy a mnoho iných.

o Ako audítor a neskôr hlavný účtovník začínal po štúdiu účtovníctva a obchodného manažmentu kariéru aj Arthur Blank, zakladateľ značky The Home Depot a majiteľ klubu v NFL Atlanta Falcons a v MLB Atlanta United. Majetok dnes 80-ročného filantropa už presiahol sedem miliárd dolárov a patrí medzi najbohatších ľudí v štáte Georgia. V najnovšom rebríčku svetových boháčov podľa Forbesu mu patrí priečka č. 606.

o Audítorom počas prvých rokov podnikania bol aj Phil Knight, neskorší zakladateľ slávnej značky športovej obuvi Nike. Dnes predstavuje majetok 84-ročného rodáka z Portlandu v štáte Oregon viac než 35 miliárd a je 27 najbohatším mužom sveta.

o Najväčšou audítorskou spoločnosťou na Slovensku za rok 2020 podľa rebríčka The Slovak Spectator je poradenská fima PwC Slovensko. PwC vznikla zlúčením dvoch firiem – PriceWaterhouse a Coopers & Lybrand v roku 1998. Regionálne servisné centrum PwC v Bratislave, ktoré v tom čase zamestnávalo viac ako 120 zamestnancov vzniklo v roku 2008. Rebríček vznikal na základe počtu zamestnancov pracujúcich na oddelení auditu príslušných spoločností.

o Najväčšou európskou organizáciou, ktorá združuje profesijné komory, inštitúty audítorov a účtovníkov na starom kontinente je Accountancy Europe. Združuje 57 krajín Európy a Blízkeho východu, pričom napomáha presadzovaniu štandardných postupov v audítorstve v jednotlivých krajinách.

o Až 28-tisíc zamestnancov prišlo o prácu pri škandále poradenského gigantu Arthur Andersen, ktorý bol dlhý čas audítorom Enronu. Firma pred 20 rokmi čelila obvineniu, že bránila výkonu spravodlivosti a skartovala kľúčové dôkazy o krachu americkej energetickej spoločnosti. Po krachu Enronu však americký Najvyšší súd pôvodné rozhodnutie Federálneho odvolacieho súdu o vine audítorskej firmy zrušil. S odôvodnením, že porota počas prvého súdu v Houstone dostala chybné inštrukcie, na základe ktorých následne rozhodla o vine. Pre Arthur Andersen, ktorá v čase obvinenia prišla o klientov a dostala zákaz audítorskej a poradenskej spoločnosti, už bolo neskoro. Mnohí si museli nájsť inú prácu.

o Reakciou na finančné škandály spoločnosti Enron, ktorá sa následne postarala o najväčší bankrot v amerických dejinách, bol ešte v roku 2002 prijatý tzv. Sarbanesov-Oxleyho zákon, ktorý sprísňoval pravidlá pri správe firiem a pomáhal chrániť investorov pred podvodným finančným výkazom spoločnosti.

o K úsmevným dokumentom sa dopracovali auditori pri preskúmavaní hospodárenia mesta České Budějovice za rok 2013. Jeden z úradníkov si zaúčtoval faktúru s dátumom 31. november. Aj napriek tomu, že predposledný mesiac v roku sa končí tridsiatym dňom. 31. november neexistuje.

o Aj audítori majú svoj kontrolný orgán. Na ich činnosť dohliada IFIAR – čo je skratka pre Medzinárodné fórum nezávislých regulačných orgánov pre audit. IFIAR vznikol v Paríži v septembri 2006. Na Slovensku zabezpečuje kontrolu Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, ktorý je členom IFIAR.

Rastislav Hríbik

Procesný audit

Podnikatelia môžu v SBA požiadať o voucher až do výšky 9600 € na firemný audit. Využiť ho môžu napríklad v týchto oblastiach – interné procesy v kontexte spotreby energií, marketing, IT a kybernetická bezpečnosť, obchodné vzťahy – ale aj v iných. Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných podnikoch, včas informovať o možných rizikách. Výstupom sú  riešenia a návrhy na zlepšenie v danej firme. Voucher nie je možné použiť na finančný ani účtovný audit. 

Firmy so sídlom v Bratislavskom kraji
Firmy so sídlom v inom kraji

Začnite písať