DIALÓG S UMELOU INTELIGENCIOU O TECHNOLÓGIÁCH V BIZNISE


Ako najlepšie využiť potenciál umelej inteligencie a nových technológií v podnikaní? V našom rozhovore sme postavili umelú inteligenciu (ChatGPT od OpenAI) do role podnikateľa na Slovensku a spýtali sa jej na využitie AI v biznise.


Prompt ChatGPT 4.0: Simuluj malého alebo stredného podnikateľa na Slovensku a skús odpovedať na jednotlivé otázky.

Samozrejme, predstavím si, že som majiteľom stredne veľkej výrobnej spoločnosti na Slovensku a pokúsim sa odpovedať na tieto otázky z tejto perspektívy:

Connecting human data to mindset of Artificial intelligence AI, Digital data and machine learning technology and computer brain. Robot technology development for futuristic.

Ako aktuálne využívate nové technológie a umelú inteligenciu vo vašom podnikaní?

„Momentálne využívame základné digitálne technológie pre správu zákazníckych údajov a e-commerce. Rozmýšľame o implementácii AI pre automatizáciu jednoduchých administratívnych úloh a zlepšenie predikcie dopytu.“

Aké konkrétne problémy vo vašom podnikaní by ste chceli riešiť pomocou nových technológií alebo umelej inteligencie?

„Chceme zlepšiť efektivitu našich výrobných procesov a zároveň personalizovať ponuku pre našich zákazníkov. AI by mohla pomôcť v optimalizácii výrobných plánov a v prediktívnej analýze predaja.“

Ako vnímate vplyv umelej inteligencie a digitalizácie na budúci rast a konkurencieschopnosť vášho podniku?

„Sme presvedčení, že AI a digitalizácia sú kľúčové pre zabezpečenie našej konkurencieschopnosti v budúcnosti. Očakávame, že nám pomôžu zvýšiť produktivitu a pružnosť na trhu.“

Aké sú hlavné prekážky, ktorým čelíte pri implementácii nových technológií a umelej inteligencie?

„Hlavnými prekážkami sú vysoké náklady na implementáciu a nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, ktorí by vedeli technológie správne nastaviť a udržiavať.“

Aké zdroje (finančné, vzdelávacie, technické) by vám pomohli pri efektívnejšom zapojení do digitálnej transformácie?

„Potrebovali by sme prístup k finančným zdrojom na pokrytie počiatočných investícií a tiež vzdelávacie programy pre našich zamestnancov, aby sa mohli naučiť pracovať s novými systémami.“

Ako by podľa vás mohli štátne alebo regionálne iniciatívy podporiť malé a stredné podniky v adopcii nových technológií a umelej inteligencie?

„Štát by mohol poskytovať granty alebo daňové úľavy na technologické inovácie a podporovať vznik vzdelávacích programov zameraných na digitálne zručnosti.“

Ako plánujete sledovať a vyhodnocovať účinnosť implementovaných technologických riešení?

„Plánujeme nastaviť KPIs (Key Performance Indicators) pre každú implementovanú technológiu, aby sme mohli pravidelne sledovať a analyzovať ich vplyv na naše procesy a finančné výsledky.“

Tieto odpovede poskytujú fiktívny, ale realistický pohľad na to, ako by mohla malá alebo stredná firma na Slovensku vnímať a pristupovať k novým technológiám a umelej inteligencii.


Z analýzy AI generovaných odpovedí na otázky týkajúce sa digitalizácie a AI v MSP vyplynulo, že AI môže slúžiť nielen ako nástroj, ale aj ako zdroj inovácií a stratégií. Tento experiment odhalil hodnotu AI v poskytovaní nových pohľadov na podnikateľské výzvy v meniacom sa technologickom svete. Napriek tomu, že AI prináša nové perspektívy, záverečné rozhodnutia a inovácie ostávajú v rukách ľudí, ktorí tieto technológie uplatňujú v reálnom podnikateľskom prostredí.


Marek Baláž

Začnite písať