Dodávajú výrobky priamo do obchodu v Buckinghamskom paláci

Výrobné družstvo Kovotvar vyrába už viac ako pol storočia pozinkovaný tovar, ktorý dnes vyváža do mnohých krajín. Ich výrobky sa dokonca predávajú v jednom z najluxusnejších obchodov princa Charlesa v Londýne. Čo je za úspechom malého podniku z Kútov sme sa opýtali Marcely Tokošovej, výkonnej riaditeľky Kovotvaru.

Čo vás priviedlo k tejto práci?

V prvom rade celkom určite zhoda okolností. V druhom rade odhodlanie, vnútorné presvedčenie a kus zodpovednosti pre zotrvanie firmy.

Ako sa pracuje s prevažne mužským kolektívom?

Výborne J Ale nie, muži sú naozaj iní ako ženy, v tom, čo robia, to je fakt. Spoluprácu muža so ženou a opačne práve preto vnímam pozitívne, nakoľko je potrebné, aby sa postupy a spôsoby riešenia problémov dopĺňali všetkými smermi a boli obohatené o všetky zručnosti, nielen tie ženské, alebo mužské. Myslím si, že najlepšie a najvýkonnejšie tímy sú práve tie zmiešané.

Ako sa neveľká slovenská firma z Kútov dostane k predaju svojho tovaru v sídle anglickej kráľovskej rodiny?

Dobrou obchodnou taktikou? 🙂

Viac nám teda neprezradíte? Je to obchodné tajomstvo?

Pokiaľ ide o firemné tajomstvo, tak áno, je to tajomstvom.

Exportujete do mnohých krajín EU, Ameriky, Austrálie i Japonska. Ako si hľadáte nové trhy? Na ktorý trh bolo ťažšie sa dostať: japonský, austrálsky alebo americký?

Každý trh, dokonca i ten európsky, je špecifický svojimi požiadavkami a nevyhnutnosťami. Nehovorila by som ani o tom, aké je ťažké dostať sa na spomínané trhy. Skôr ťažšie a namáhavejšie je udržať sa na nich. Každý trh sa vyznačuje určitými pravidlami a ak sa s nimi dodávateľ z malej krajiny Európy nestotožní a nesnaží sa im maximálne prispôsobiť, môže o pozíciu na trhu ľahko prísť. Preto je dôležitá a nevyhnutná takmer denná starostlivosť obchodného oddelenia o zákazníkov v daných krajinách. Tiež je potrebné sledovanie prípadných zmien ich legislatív.

Ste najväčším vývozcom kalových košov do Nemecka. Akým spôsobom sa dostávate k takýmto zákazkám? Je ťažké presvedčiť zahraničné firmy, aby s vami obchodovali?

Dôležité je zase mať excelentné styky a kontakty v danej krajine. Ak hovorím excelentné, tak to tak aj naozaj myslím. Nepomôže vám, že máte známeho. Bohužiaľ, pravda je taká, že nemecký partner uprednostní často a rád práve zasa iba nemeckého partnera. Jednoducho s dodávateľom zo Slovenska prehodí iba pár slov, no obchod urobí s Nemcom.

Cestujete za obchodnými partnermi, alebo robíte obchody cez telefón/email?

Je nevyhnutné, aby sa dodávateľ minimálne raz ročne, lepšie je ale častejšie, videl a stretol so svojimi zákazníkmi. Ten kto sedí v kancelárii, väčšinou žiadny biznis neurobí.

Ako jediní máte patent na húkačky na vlaky a lode. Kedy ste ich začali vyrábať a kto patent vymyslel?

Zatiaľ stále čakáme na potvrdenie patentu. No už nejaký ten čas máme podaný návrh na Ústave duševného priemyselného vlastníctva o zaradenie a získanie patentu pre spomínané výrobky, ktoré vyrába Kovotvar už takmer 30 rokov.

Družstvo Kovotvar funguje už viac ako pol storočia. Prežilo komunizmus, jeho pád i svetovú hospodársku krízu. Aké podmienky má vytvorené na podnikanie na Slovensku teraz? Ako vám ide obchod a čo vás najviac brzdí v rozvoji?

Máte pravdu. Kovotvar prežil už všelijakú dobu a zabehnuté režimy. A preto by bola škoda, keby v roku 2010 Kovotvar zanikol tak, ako mu to všetci predpovedali a jeho reštrukturálni veritelia, v tej dobe, možno i priali.

Čo nás brzdí v súčasnom rozvoji, prípadne čo nám určite neuľahčuje podmienky podnikania? Tak asi mi dá za pravdu viacero aktuálnych podnikateľov, že je to dnes nastavený a platný Obchodný zákonník spolu so Zákonníkom práce. Že je ťažké sa prispôsobovať neustále sa meniacim legislatívnym zmenám, či už u nás alebo v Nemecku. Je ťažké zrazu inak odpisovať nehnuteľnosti a tváriť sa, že je všetko po starom, s ťažkým srdcom odvádzate dane, ktoré sú najvyššie spomedzi susedných krajín v Európe. A hlavne, ak podnikáte v krajine, kde vymožiteľnosť práva je v tak minimálnej miere, že si ju skoro ani nevšimnete.

K tomu je tu neustály problém s pracovnou silou. Každý poukazuje na to, akú veľkú nezamestnanosť SR dosahuje, no nikto už nehlási fakt, že ľudia pracovať nechcú. Poviem úprimne, za mesiac hľadáme v priemere 4-5 pracovníkov na rôzne pozície. Dokonca i TH pracovníkov máme v ponuke. Úspešnosť, že nový pracovník zotrvá v pracovnom procese, je 20%. Jednoducho do práce prestanú chodiť, s tým, že radšej budú v evidencii na úrade práce.

Pokiaľ ide o obchod samotný, myslím, že sa dá v dnešnej dobe celkom pekne expandovať, no ako som už povedala, je potrebné sa venovať kvalite výroby, zákazníkom, marketingu, a hlavne výrobe samotnej.

Aké máte plány do budúcna?

Keďže Kovotvar je už vlastne v starobnom dôchodku, tak by som mala mať plán udržať ho v spokojnej línii pri zachovaní určitej výšky štandardu ročného obratu. No keďže by som bola radšej expanzii, tak zaiste chceme inovovať ako strojové parky, tak aj výrobné priestory. Tiež by som bola spokojnejšia, keby som rok 2015 mohla bilancovať ako rok s nárastom tržieb o nejaký ten milión viac v porovnaní s dneškom. Každopádne uvidíme, čo prinesie čas a okolnosti.

http://www.kovotvarvd.sk/

rozhovor pripravila Jana Katreniaková

Začnite písať