ENERGIE PO AUDITE PODNIKY AŽ TAK BOLIEŤ NEMUSIA


Ing. Rastislav Tvarog

„Na Slovensku nie je veľmi populárne platiť za odborné informácie. Aj keď by som v tomto smere chcel byť skôr optimista,“ priznáva špecialista a energetický audítor zo žilinskej spoločnosti TWG-energo, ktorú sám vlastní, Ing. Rastislav Tvarog. „Pritom audit, ktorý je spracovaný tak, ako má byť, dokáže povedať veľa informácií,“ dodáva skúsený odborník, ktorý sa špecializuje okrem energetických auditov aj na energetickú certifikáciu budov, termovízne merania či energetickú hospodárnosť.

Priznáva, že si nepamätá veľa firiem, ktoré by si energetický audit objednali dobrovoľne. „Väčšinou to bola pre nich povinnosť. Buď išlo o veľký podnik, ktorý audit potreboval zo zákona alebo chceli ísť na eurofondové dotácie, kde sa takýto audit vyžaduje. Po pravde, takých, ktoré sa na to dali samy, bolo len pár. Pamätám si jednu s americkým a jednu s nemeckým kapitálom,“ vraví Tvarog.

Bez analýzy to nejde

Pritom procesy, ktoré po audite spustíte, dokážu spoločnostiam ušetriť nemalé finančné prostriedky. „Ak už sa rozhodnete pre energetický audit, tak výstup ktorý získate nebude pozostávať z jediného opatrenia. Opatrení musíte totiž spravidla zrealizovať viacero. A bez takejto analýzy ktorú vďaka energetickému auditu získate, by to vôbec nemuselo priniesť požadovaný osoh. V skutočnosti by ste mohli mať problém s reálnym vyhodnotením prínosu. Vďaka energetickej analýze nasmerujete svoje ťažko zarobené peniaze správnym smerom. Oplatí sa to celé riešiť,“ konštatuje Tvarog, ktorý sa už takmer 15 rokov zaoberá rôznymi energetickými analýzami a auditmi.

Keď firmy o audit požiadajú, často si myslia, že to je všetko čo musia spraviť. Ale nie je to tak. Energetický audit je pomerne rozsiahly a počas celého procesu je potrebné vyriešiť často množstvo problémov. „Tie najčastejšie mávame zvyčajne s podkladmi či výkresovou dokumentáciou, nie je k dispozícii presná technická špecifikácia. Stroje nemajú napríklad štítky, sú súčasťou komplexných zariadení. Potrebné údaje sa často len veľmi ťažko dajú získať. Objednávatelia našej služby si často neuvedomujú dôležitosť podkladov. Je to dosť častý problém,“ vymenúva Tvarog prekážky na ceste za konečným cieľom, ktorým je energetická úspora a lepšie energetické fungovanie spoločnosti.

V súčasnosti sú energie mimoriadne dôležitou vecou. „Kedysi to tak nebolo. Téma spotreby energie väčšinu podnikov a prevádzok nezasahovala takým bolestivým spôsobom ako dnes.“

Benefit z dobre vykonanej služby je energetická úspora v podniku. „Investície do rekonštrukcie a potrebných úprav v rámci podniku sa síce zvyknú pohybovať v tisícoch aj desiatkach tisícoch eur a je to nákladná záležitosť, ale firmám sa vrátia. Spoločnosť, ktorá má len v našom kraji asi 110 predajní a ktorej sme robili audit, hlásila návratnosť niektorých opatrení už po pár mesiacoch. Je skvelé vidieť, že získané poznatky dokázali skutočne využiť v praxi,“ teší sa Tvarog. Firmám, ktoré s auditmi otáľali, sa však veľmi nečuduje. „Mnohé čakali, ako budú stanovené ceny elektrickej energie, plynu. Nevedeli, čo si budú alebo nebudú môcť dovoliť. V konečnom dôsledku sa však audity a analýzy určite oplatia. Naše služby v tejto oblasti sú širokospektrálne, avšak je to stále jedna energetická téma,“ dodáva na záver Ing. Tvarog.


Mercedes v garáži nestačí

Správne zostavenie jednotlivých krokov auditu ešte neznamená aj jeho úspech. „Zmyslom nemá byť audit samotný, ale poukázanie na problémy, ktoré firmu brzdia. Dôležité je v závere si to celé s klientom prejsť. Aby výslednej správe a odporúčaniam konzultačnej spoločnosti porozumel. Tak, aby presne vedel, do akých nápravných opatrení sa má pustiť, v akom poradí a aké môže očakávať výsledky z toho, na čo mu odporúčame vynaložiť energiu, financie a čas jeho zamestnancov,“ konštatuje Neuschlová.

Vladimíra Neuschlová

Práve začiatok a záver auditu sú podľa nej alfou a omegou úspechu. „Je dôležité, aby počas celého procesu auditu boli zamestnanci otvorení. Aby dokázali veci správne pomenovať. Niekedy môžu byť procesy dobre nastavené, ale keď sa firma neriadi správne zhora, alebo si ľudia neodovzdávajú informácie, nemusí to fungovať. Môžu mať procesné mapy dokonale napísané a dokonca aj vedia, kedy sa manuálom neriadia, ale nevedia s tým nič urobiť. Darmo máte špičkový mercedes, keď je schovaný v garáži,“ trefne konštatuje majiteľka Uplift Consulting, ktorá spolupracuje so Slovak Business Agency.

A čo sú najčastejšie problémy, na ktoré audit poukáže? „Je to rôznorodé, záleží to nielen od veľkosti a komplexnosti firmy, ale aj od toho, aký hĺbkový audit si zvolíte, alebo môžete dovoliť financovať. Všeobecne ale počas auditu hľadáme u každého klienta aj tzv. skryté vzorce a odhaľujeme úzke miesta. Občas príliš veľká byrokracia, čo procesy predlžuje, inokedy nefunkčná spolupráca, ktorá znižuje výslednú efektivitu. Je toho viac, no platí, že procesný audit nezávislou externou spoločnosťou je služba, ktorá dokáže firmu posunúť vpred.“

Pri nastavovaní procesných auditov hrá nemalú úlohu aj oblasť, v ktorej daná firma podniká. „Inak sa realizuje audit výrobným firmám, iné procesy sú v obchodných firmách, ktoré žiadny tovar samé nevyrábajú. A odlišne fungujú aj firmy, ktoré poskytujú služby, napríklad marketingové agentúry alebo firmy pôsobiace v zdravotníctve. Každá spoločnosť je postavená na procesoch, niektoré ich nemajú spísané vôbec, niektoré len čiastočne a iné tak podrobne, že to už nikto nečíta. Dôležité je nájsť tú správnu mieru – mať vo firme formálne nastavené postupy, ale len do takej miery, aby zamestnanci mali priestor hľadať ešte lepšie riešenia, používať rozum a nie robiť veci len preto, že je to niekde napísané,“ dodáva Neuschlová, ktorá je okrem iného aj certifikovanou koučkou pre Barretovu metódu, ktorá diagnostikou firemnej kultúry dokáže odhaliť to, kde firma nevyužíva svoj plný potenciál.

Rastislav Hríbik

Procesný audit

Podnikatelia môžu v SBA požiadať o voucher až do výšky 9600 € na firemný audit. Využiť ho môžu napríklad v týchto oblastiach – interné procesy v kontexte spotreby energií, marketing, IT a kybernetická bezpečnosť, obchodné vzťahy – ale aj v iných. Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných podnikoch, včas informovať o možných rizikách. Výstupom sú  riešenia a návrhy na zlepšenie v danej firme. Voucher nie je možné použiť na finančný ani účtovný audit. 

Firmy so sídlom v Bratislavskom kraji
Firmy so sídlom v inom kraji

Začnite písať