Ešte nie ste ekopodnik?


Prispieť k zlepšeniu životného prostredia sa čoraz viac snažia nielen jednotlivci, ale aj firmy, ktoré si budujú svoj zelený imidž.

Ekologické podnikanie je téma, ktorá pre negatívne dopady ľudskej činnosti na životné prostredie rezonuje stále silnejšie. Veľké, stredné aj malé podniky si čoraz viac osvojujú myslenie, ktoré má šetriť materiálne a prírodné zdroje, a tak znižovať negatívny vplyv ľudstva na planétu.

Hlavným cieľom je čo najdlhšie udržanie surovín a materiálov v ekonomike. Pre firmy nemusí cesta ich výrobku skončiť jeho predajom a tým, že ho spotrebiteľ použije a zahodí. Stále viac firiem sa na „život“ svojich výrobkov pozerá ako na kruh, v ktorom sa produkt po skončení životnosti rozoberie na súčasti, a tie sa znovu použijú vo výrobe.

Toto je oblasť, v ktorej sa Slovensko má kam posúvať – v roku 2016 sme recyklovali len 23 percent komunálneho odpadu, pričom pokiaľ by firmy získavali materiály z použitých výrobkov späť s cieľom ďalej z nich vyrábať, mohlo by mať v budúcnosti toto číslo oveľa priaznivejšiu hodnotu.

EKODIZAJN

Ekologickejšie myslenie v podnikaní sa však netočí len okolo recyklácie, môže sa začať už pri dizajne výrobkov. Viaceré spoločnosti úspešne uplatňujú koncept ekodizajnu, čím výrazne znižujú negatívny dopad výroby, distribúcie, používania a likvidácie produktu na životné prostredie už pri jeho navrhovaní. Ďalšou výhodou ekologickejšieho myslenia pre podniky je znižovanie vstupných nákladov využívaním recyklovaných materiálov, repasovaním výrobkov, ktoré doslúžili, alebo ich opätovným používaním vo výrobe.

Spoločnosti môžu svoje produkty ponúkať aj ako súčasť služieb. Úspešným modelom je napríklad prenájom pracích cyklov, keď si spotrebiteľ práčku nekúpi, ale prenajíma si ju aj s pridanou hodnotou prednostného servisu. Výrobné spoločnosti môžu využitím recyklovaných materiálov a znižovaním materiálových vstupov znížiť svoju závislosť od kolísania cien surovín. Ekologické postupy taktiež dávajú veľký priestor účinnému marketingu, keďže „zelený imidž“ je pre mnohé spoločnosti efektívnou súčasťou DNA značky.

EKOINOVÁCIE

Zavádzanie ekoinovácií vo firmách, financovanie vedy a výskumu, export ekoproduktov alebo materiálová produktivita sú ukazovatele, ktoré rozhodujú o umiestnení v rebríčku Eco-Innovation Index. Slovensko sa v ňom umiestnilo spomedzi krajín EÚ až na 21. mieste za krajinami ako Česká republika, Litva a Chorvátsko. Máme teda čo zlepšovať. Naštartovanie efektívnejšej spolupráce medzi slovenskými firmami v oblasti ekologickejšieho podnikania je aj jedným z hlavných cieľov projektu MOVECO, ktorý realizuje Slovak Business Agency v spolupráci s INCIEN a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.

„Chceli sme firmy najmä informovať a prepájať. Podnikateľom sme ponúkli základné informácie o cirkulárnej ekonomike a vzdelávali sme ich ohľadom legislatívy, účinných metód aj biznis zručností. Dôležitý bol aj speed dating zameraný na finančné nástroje a workshopy zamerané na metódu Design Thinking,“ hovorí Tomáš Kolenčík, manažér projektu MOVECO zo Slovak Business Agency.

Práve prepájanie a networking spoločností je podľa neho najdôležitejším krokom pre ekologickejšie podnikanie na Slovensku. „Tento nový model ekonomiky už prijala za svoj Európska únia a bude sa čoraz viac premietať aj do národných legislatív. Čím skôr sa firmy začnú pripravovať, tým jednoduchšie pre nich budú nevyhnutné zmeny. A úspech sa na 80 percent skrýva vo vzájomnej spolupráci, len 20 percent je v technologických riešeniach,“ dodáva Kolenčík.

Milan Šimák

Začnite písať