Európsky týždeň MSP – celý týždeň o podnikaní

Aj v tomto roku sa bude konať Európsky týždeň malého a stredného podnikania. Predovšetkým prvý okóbrový týždeň budú organizácie na podporu podnikania organizovať podujatia a kampane, aby motivovali širokú verejnosť k začatiu podnikania, a aby informovali podnikateľov o podpore, ktorá je pre nich dostupná na rôznych úrovniach. Slovak Business Agency ako koordinátor podujatia na Slovensku víta návrhy a tipy na mediálnu spoluprácu a organizovanie podujatí na Slovensku.

Bližšie informácie o aktivitách realizovaných počas týždňa uverejníme na sbagency.sk a tu.

Čo?

Európsky týždeň MSP je kampaň, ktorú iniciovala Európska komisia. Propaguje podnikanie naprieč Európou v súlade s iniciatívou „Small Business Act“ pre Európu. Kampaň sa koná v 37 štátoch, vrátane Slovenska na rôznych úrovniach, aby boli čo najbližšie k aktívnym a začínajúcim podnikateľom. Na Slovensko kampaň koordinuje Slovak Business Agency.

Kedy?

Európsky týždeň MSP sa koná každý rok na jeseň. Tento ročník sa uskutoční v dňoch od 29. septembra do 5. októbra 2014, avšak podujatia a aktivity (celoštátne, regionálne alebo miestne) pod hlavičkou tejto európskej iniciatívy sa môžu konať už jeden mesiac pred a jeden mesiac po dátume konania kampane.

Prečo?

Podujatia, ktoré organizujú podnikateľské organizácie, poskytovatelia podpory pre podnikateľov a celoštátne, regionálne a miestne orgány, spoločnostiam umožnia, aby si navzájom vymieňali skúsenosti a ďalej sa rozvíjali. Na podujatiach organizovaných v rámci tohto týždňa, ako organizácia môžete zviditeľniť vaše podporné aktivity a podnikatelia sa môžu dozvedieť o existujúcich podporných programoch pre MSP, o tom, ako sa iní podnikatelia vysporiadali s podobnými výzvami a tiež o tom, ako využiť príležitosti na spoluprácu a nadväzovanie kontaktov.

Kto?

Aktívni a začínajúci podnikatelia, mladí ľudia, podnikateľské organizácie, poskytovatelia podpory pre podnikateľov, verejné orgány, vzdelávacie inštitúcie – každý sa môže stať súčasťou európskeho týždňa MSP.

Zúčastnite sa Európskeho týždňa MSP

  • Registrujte Vaše podujatie, ktoré môže byť nápomocné pre slovenských podnikateľov tu. Pomôže to zviditeľniť vašu organizáciu.
  • Zúčastnite sa na podujatiach organizovaných v rámci európskeho týždňa tu. Nadviažete nové partnerstvá, zistite viac o podpore pre podnikateľov, dozviete sa o príbehoch ostatných podnikateľov.
  • Podporte podujatia organizované v rámci Európskeho týždňa MSP (školitelia, lektori, mediálne pokrytie, priestory na podujatia, technické zabezpečenie, materiál a pod.)

Ak vaše podujatie splní všeobecné ciele Európskeho týždňa MSP, národný koordinátor, resp. Európska komisia v prípade európskych podujatí, ho schváli. Po schválení môžete využiť aj logá a vizuál, ktorý bol vytvorený špeciálne pre túto európsku iniciatívu.

Tu Vás budeme informovať o podujatiach organizovaných Slovak Business Agency a ostatnými organizáciami na podporu podnikania.

Tento ročník iniciatívy vytvorí priestor aj na udeľovanie Európskych cien za podporu podnikania, do ktorých ste sa mohli prihlásiť do 18. apríla 2014 tu.

Kontakt:

Tigran Aleksanyan
koordinátor Európskeho týždňa MSP na Slovensku
02/50 24 45 01
aleksanyan@sbagency.sk

Slovak Business Agency
Miletičova 23, 821 09 Bratislava

Viac informácií o Európskom týždni MSP a predchádzajúcich ročníkoch nájdete tu.

Začnite písať