Európsky týždeň MSP

Slovak Business Agency aj tento rok pripravila pre malých a stredných podnikateľov možnosť zvýhodnených mikropôžičiek. Tie budú pre žiadateľov k dispozícii v rámci Európskeho týždňa malého a stredného podnikania (SME Week). Podnikatelia, ktorí v termíne od 1.10.2016 do 30.11.2016 podajú žiadosť o mikropôžičku Slovak Business Agency,  môžu získať až 50 000 Eur s úrokovým zvýhodnením 2% .

Iniciatíva SME Week, v koordinácii Európskej komisie, podporuje podnikanie v rámci Európy v súlade s iniciatívou „Small Business Act“. Hlavným poslaním SME Week je informovať hlavne mladých a začínajúcich podnikateľov o možnostiach podpory podnikania, ktorá im môže pomôcť naštartovať vlastné podnikanie a pretransformovať ich podnikateľské sny na realitu.  Zároveň táto iniciatíva zosobňuje aj vďaku a uznanie už aktívnym podnikateľom za ich prínos ku tvorbe blahobytu, pracovných miest, inovácií a konkurencieschopnosti Európy.

Európsky týždeň malého a stredného podnikania koordinuje Slovak Business Agency, ktorá je členom Enterprise European Network – najväčšej medzinárodnej siete na podporu podnikania, inovácií a výskumu.

Začnite písať