Expandujte s nami do zahraničia!


Len v októbri sa zrodil, a ihneď sa zaradil medzi najúspešnejšie podujatia Slovak Business Agency. Zmeškali ste prvý biznisNET? Druhý určite nevynechajte!

Onedlho po tom, čo biznisNET prišiel s témou expanzie firiem do zahraničia, bratislavské priestory Coworkingu NPC zaplnili zástupcovia veľvyslanectiev, obchodných komôr a ďalších inštitúcií z 12 krajín sveta. Hostia z USA, Nemecka, Brazílie, Veľkej Británie, Indie, Ruska, Vietnamu, Taiwanu, Srbska, Španielska, Francúzska a Brazílie predviedli, čo všetko môžu pre slovenských malých a stredných podnikateľov urobiť.

My sme zasa v panelových diskusiách predstavili úspešné príbehy podnikov, ktorým sa už na zahraničnom trhu presadiť podarilo, no a celodenný networking bol pre všetkých aj skvelou príležitosťou zoznámiť sa a podiskutovať o najrôznejších stránkach biznisu.

Z reakcií zástupcov jednotlivých krajín je jasné, že takýto formát podujatia je optimálny a má veľký význam. A tak by sme sa už na jar mohli stretnúť na biznisNETE číslo 2. Sledujte stránky www.npc.sk alebo www.sbagency.sk, na ktorých sa dozviete všetky informácie o tom, čo sa v SBA práve deje.

Prvý biznisNET

Prvý biznisNET v Slovak Business Agency


„Skvelá príležitosť stretnúť pod jednou strechou firmy, ktoré uvažujú o expanzii do UK, a kolegov z iných ambasád. Bolo zaujímavé zistiť, čo podnikateľom ponúkajú iné krajiny a s čím potrebujú firmy pomôcť, keď už k expanzii dochádza. Veľmi sa mi páčil mix prednášok, stánkov a neformálnych coffee breakov.“

Lucia Klincová,
Director, Foreign Direct Investment, Czech Republic and Slovakia


„Formát podujatia sa nám páčil, myslím, že splnil účel. Oslovilo nás viacero firiem, ktoré mali veľký záujem o nemecký trh. Potvrdilo sa nám, že Nemecko je stále jednou z naj krajín pre slovenské malé a stredné podniky.“

Hana Ch. Marková,
trhové poradenstvo, Zastúpenie Norimberských veľtrhov, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora


„Skvelá možnosť prezentovať informácie o podnikaní a investovaní v USA, takisto ponuku našich služieb. Bolo zaujímavé vypočuť si prezentácie iných ambasád o ich ponuke. Pre Obchodné oddelenie Veľvyslanectva USA bola účasť na biznisNET konferencii vynikajúcou príležitosťou na networking a následné diskusie. Do budúcna odporúčam účasť každému podnikateľovi, ktorý plánuje exportovať do zahraničia alebo investovať v zahraničí.“

Marián Volent,
Head of U. S. Commercial Section, International Trade Administration


„Podujatie bolo skvelou príležitosťou efektívne spropagovať Taiwan ako perspektívny trh pre slovenské firmy. Na malom priestore vznikol veľký potenciál pre nadviazanie vzájomnej obchodnej spolupráce. Sme radi, že tu odznel aj úspešný príbeh spoločnosti ABORA, ktorá už roky úspešne rozvíja svoje podnikateľské aktivity práve v Taiwane a ktorá slovenským spoločnostiam zvažujúcim expandovať na tento trh poskytla mnohé praktické rady.“

Taipejská reprezentačná kancelária, Bratislava


„Ďakujeme za pozvanie, sme veľmi radi, že sme mohli byť súčasťou tohto výborného podujatia. Nielen že sme mali možnosť sa stretnúť so zaujímavými ľuďmi, ale tiež sme sa dozvedeli, čo robia a podporujú iné krajiny.“

Rakesh Bhagwandas Taurani,
President and CEO, Indian Chamber of Commerce in the Slovak Republic


„SBA využila nový prístup, v ktorom svoje miesto našli bilaterálne obchodné komory pôsobiace na Slovensku. Odprezentovali sa úspešné firmy a zároveň sa predstavilo investorské prostredie v jednotlivých štátoch, v ktorých tieto komory pôsobia. Verím, že sa týmto začala písať tradícia nového typu, výmeny informácií medzi predstaviteľmi bilaterálnych komôr na Slovensku a slovenskými podnikateľmi, ktorí hodlajú rozšíriť svoje podnikateľské aktivity v zahraničí.

Dr. Miroslav Králik,
predseda Slovensko-Srbskej obchodnej komory

„Bola som prekvapená z množstva ľudí, ktorí sa pri našom stole zastavili. Po tejto stránke to bolo pre nás veľmi dobré podujatie.“

Veronika Yörümez,
Corporate Affairs & Membership American Chamber of Commerce

Prokop Slováček
Foto: Ondrej Irša

Začnite písať