Bylinky z Malaciek sa vyliečili


Rodinná spoločnosť Fytopharma z Malaciek vyrába čaje už dvadsať rokov. Na našom trhu majú svoje stabilné miesto. Siahame po nich, keď sme prechladnutí, bolí nás brucho či hrdlo. Alebo si ich doprajeme len na zahriatie či pre chuť. Sú voňavé a počas zimných večerov vedia vyčariť príjemnú atmosféru.


Odkedy sa vaša rodina spája so spoločnosťou FYTOPHARMA?

O založenie, resp. za záchranu fungovania spoločnosti sa pričinil predovšetkým môj otec. Spoločnosti hrozil v roku 2001 zánik. Otec vnímal, že firma má istý potenciál a mohla by byť životaschopná. Vynaložil úsilie i financie na jej záchranu spolu s bývalým riaditeľom spoločnosti Ing. Pavlom Čupkom, PhD., a založili spoločnosť FYTOPHARMA. Spočiatku sa snažili najmä zachrániť spoločnosť, ktorá stratila väčšinu výrobného programu. Museli zredukovať počty zamestnancov, zabezpečiť financie na nevyhnutný chod spoločnosti, získať dôveru odberateľov, presvedčiť ostávajúcich zamestnancov, že spoločnosť bude fungovať naďalej. Otec však žije a podniká na východnom Slovensku, preto riadenie firmy v Malackách delegoval na spoluakcionára. V tom čase som bol krátko po vysokej škole, nemal som praktické skúsenosti ani záujem zúčastňovať sa na otcových podnikateľských aktivitách. Hoci sme s manželkou bývali v Malackách, nechcel som byť od rodičov závislý.

Prečo ste napokon zmenili názor?

Zmena nastala, až keď sa manželke končila materská dovolenka. Hľadala prácu v mieste nášho bydliska. Vznikla tak vhodná situácia, aby vstúpila do štruktúr spoločnosti. Začala pracovať v útvare predaja a marketingu. Ja som sa nakoniec pridal v roku 2010 externou formou, vytvorením skupiny obchodných zástupcov. Vedenie spoločnosti FYTOPHARMA som prevzal až v roku 2013.

Prečo ste sa rozhodli spojiť pracovný život práve s čajmi a liečivými rastlinami?

Otec začal pracovať s liečivami v osemdesiatych rokoch minulého storočia, keď viedol úsek spracovania liečivých rastlín v Poľnohospodárskom družstve Rozkvet Nová Ľubovňa. Družstvo sa venovalo pestovaniu a spracovaniu liečivých rastlín na vysokej úrovni – vyrábali bylinné extrakty, éterické oleje, neskôr kozmetické produkty. Dokonca vybudovali šľachtiteľskú stanicu. Tak som sa v rámci brigád a rodinnej komunikácie dostával do sveta byliniek. Po odčlenení prevádzky založil otec samostatnú spoločnosť.

V čom sú vaše produkty iné oproti konkurencii?

Zakladáme si na kvalite. Hoci typom produktov sme viac potravinárska spoločnosť, tým, že sme vzišli z farmaceutickej spoločnosti, nám ostali procesy farmácie. Máme vlastné laboratórium aj skúsených zamestnancov. Dbáme na to, aby sme nakúpili tie najkvalitnejšie byliny, aké nám príroda ponúka. V prvom rade ide o našu, slovenskú prírodu. Niekedy si za kvalitnejšie byliny priplatíme alebo pestovanie bylín predfinancujeme. Tak, aby sme podporili slovenských pestovateľov a výkupne liečivých rastlín. Naše čaje predávame v lekárňach. Sú určené na udržanie a podporu zdravia zákazníkov, preto dbáme na túto stránku kvality bylín. Dôležité sú síce i senzorické vlastnosti drog, ale záleží aj na obsahu účinných látok – silíc či trieslovín. Možno si kúpite chuťovo výborný čaj z bylín Ázie či Afriky, ale neznamená to, že vám pomôžu pri zdravotných problémoch rovnako ako naše bylinné čaje.

Čo treba pri kúpe čaju brať do úvahy?

Rôznorodosť prírodných podmienok. Neúroda, nedostatok vlahy či slnečných dní, to všetko vplýva na kvantitu aj kvalitu bylín. Preto čaje vyrobené v jednom roku môžu mať trochu iné senzorické vlastnosti, ako čaj vyrobený rok pretým, z bylín inej lokality či z inej šarže.

Bylinkové čaje sú u nás populárne. V čom vidíte ich výhodu, ale zároveň aj úskalia v užívaní?

Z vlastnej skúsenosti radím vypiť čaj, kým je teplý. Ja to často nestíham, a už to nie je ono. Zdá sa, že Slováci majú bylinky radi a mnohí byliny poznajú. Veľa informácií nájdete aj na internete. Európska legislatíva umožňuje len veľmi striktne uvádzať účinky bylín, preto pri dodržaní návodu by sa nič nepredvídané stať nemalo. V ľudovom liečiteľstve je použitie bylín oveľa širšie, ale aj tu treba poznať účinky a riziká danej byliny. Alebo sa riadiť pokynmi na užívanie. Napríklad výluh z čerstvej krušiny spôsobuje zvracanie, preto je jej užívanie vhodné až po odležaní. Aj nadmerné užívanie čajovín niektorých bylín môže mať nepriaznivé účinky na ľudský organizmus. Účinky bylín často nie sú dostatočne preskúmané v prípade tehotných žien či malých detí, takže aj tu je namieste opatrnosť.

Odkiaľ beriete byliny a čo chystáte do budúcna?

Máme overených dlhoročných dodávateľov, na ktorých sa môžeme ohľadne kvality spoľahnúť. Tento rok by sme chceli v spolupráci so spoločnosťou AGRO Gajary otestovať aj pestovanie nechtíka lekárskeho. Všeobecne možno byliny rozdeliť na pestované a zbierané vo voľnej prírode. Pri oboch je dôležité dodržať ich čistotu. Nesmú obsahovať nežiaduce prímesi (pôdy, prímesi iných bylín a pod.) a musia byť nazbierané mimo znečistených oblastí a oblastí ošetrovaných pesticídmi.

Skúste nám priblížiť proces výroby?

Dôležitou fázou spracovania je sušenie. Byliny sa nesušia na priamom slnku, ale v sušiarňach, prípadne na tienistých plochách v tenkých vrstvách. Nastavenie teploty sušenia je alchýmia, lebo pri vysokej teplote môžu stratiť svoje vlastnosti – farbu, vôňu. Pri nízkej teplote schnú dlho. Vysušené byliny by mali mať pod desať percent vlhkosti, aby sa zamedzilo riziku vzniku plesní. U nás nasleduje laboratórna kontrola vzoriek po senzorickej aj mikrobiologickej stránke. Vysušené byliny sa režú na potrebné frakcie a odseparujú sa prachové častice. Potom sa miešajú do rozličných zmesí a balia do rôznych balení, napríklad ako sypané, nálevové, balenia pre gastro segment.

Už vyše roka podnikateľské prostredie bojuje s pandémiou koronavírusu. Ako sa s ňou vyrovnávate vy?

Tak ako väčšina firiem, aj naša spoločnosť pociťuje negatívne dôsledky epidémie. Zmenilo sa nákupné správanie obyvateľstva, čo cítiť aj na poklese predajov našich produktov. Pozitívne je, že sme sa dosiaľ nestali ohniskom nákazy. Postupne síce niektorí zamestnanci museli ostať doma v karanténe, ale nenakazili sa u nás na pracovisku. Preto s určitými obmedzeniami môžeme vyrábať a zásobovať odberateľov. Obmedzenia trvajú už veľmi dlho a je to pre všetkých dosť deprimujúce. Verím však, že to zvládneme.

Vo vašej spoločnosti s vami v exekutíve pracuje aj manželka. V čom vidíte pozitívne a negatívne stránky práce s rodinným príslušníkom?

Ak si partneri rozumejú a pristupujú k problémom dostatočne vecne, je to pre firmu super. Máte človeka, na ktorého sa môžete spoľahnúť, máte sa s kým poradiť, otvorene deliť o svoje myšlienky, pretože vidí problémy a hľadá riešenia z pohľadu majiteľa alebo akcionára firmy. Negatívne je, že prípadné nezhody sa často prenášajú aj do súkromného života. Nie je vždy možné pustiť žeravú kľučku pracovných dverí a o pár minút doma s úsmevom simulovať výpadok pamäti a padať si do náručia. Nastáva doma dusno, z dusna sa niekedy vykľuje búrka a hromy, ktoré počujú deti, aj keby nechceli. No treba to prekonať, pretože aj firma, aj rodina musia fungovať ďalej.

Začiatky firmy siahajú do roku 1940 po založení prevádzky Zelina. Tá začala vykupovať liečivé rastliny a vyrábať prvé čajové zmesi: Poľana, Javorina a Rumanček. V roku 1948 prevádzku prevzal národný podnik Spofa Praha. O dvadsaťdva rokov neskôr sa spoločnosť stala divíziou národného podniku Slovakofarma Hlohovec pod názvom Liečivé rastliny Malacky. V roku 2001 vznikla firma FYTOPHARMA, v ktorej z pomerne pestrého výrobného programu ostala zachovaná iba výroba bylinných čajových zmesí. Tento rok spoločnosť oslavuje dvadsiate výročie existencie.

Čo sú pre vás ako rodinný podnik najväčšie výzvy do najbližších dní?

Už aj úspešné prekonanie tohto obdobia epidémie je výzvou. A potom automaticky prichádzajú ďalšie, či už väčšie, alebo menšie výzvy v každej oblasti. Rastúce ceny vstupov, a teda nákladov, obnova technológií, rozvoj predajných kanálov, nové produktové inšpirácie, ale aj personálne otázky a osobnostný rozvoj zamestnancov. Každá oblasť má svoje problémy a potenciál. Tento rok vyskúšame v kooperácii s partnermi pestovanie niektorých bylín, potrebujeme dokončiť technológiu kapsulovania výživových doplnkov, obnoviť technológiu pre sypané čaje.

Prihlásili ste sa do poslednej zverejnenej výzvy v schéme podpory rodinného podnikania. Prečo?

Po dlhých rokoch stability pracovného kolektívu prišlo obdobie prirodzenej obnovy. Staršia generácia odchádza do dôchodku a prichádza mladšia. Tú treba stmeliť, nastaviť, stabilizovať, ale aj motivovať. A keďže nikto nevie všetko, chcel som poznať nezávislý názor. Ako na tom sme, ako sú na tom jednotliví manažéri, čo zmeniť, zlepšiť, aby sme sa posunuli vpred. Niekedy podvedome vnímate, kde vás tlačí topánka, ale ak vám to potvrdí skúsený odborník, začnete si to viac uvedomovať. Máte možnosť dať si poradiť. Doteraz sme podobné služby poradenstva a školení nevyužívali. Uvedená výzva bola príležitosťou si to reálne vyskúšať.

Službu ste vyčerpali, absolvovali ste 120 hodín poradenstva s vybratými expertmi. Naplnilo to vaše očakávania?

Preberali sme to s kolegami na porade. Názory boli rôzne. Niekto očakával hlbšiu analýzu a detailnejšie poradenstvo, iný bol spokojný. Hodiny sa minuli veľmi rýchlo. Určite je priestor na ďalšiu prácu, či už s jednotlivými manažérmi, alebo s tímom. Mne to pomohlo vytvoriť si obraz o zložení tímu manažérov, zistiť spätnú väzbu na moje vedenie spoločnosti, na jednotlivé silnejšie stránky aj možné oblasti rozvoja členov vedenia.

Stanovili ste si s expertmi, ale aj sám ďalšie ciele i po skončení konzultácií?

Dúfam, že sa nám podarí urobiť zmeny v oblastiach, kde sa našli nedostatky. Predpokladám, že v budúcnosti využijeme spoluprácu aj s externými konzultantmi kvôli osobnostnému rozvoju schopností niektorých manažérov.

Plánujete využiť aj ďalšie služby Slovak Business Agency?

Dosiaľ mám s činnosťou SBA len dobré skúsenosti. Som vďačný, že sú tu organizácie ako tá vaša, ktoré reálne pomáhajú pri podnikaní. Či už rodinným, alebo malým a stredným firmám. Bolo by chybou podobnú pomoc nevyužiť. Verím, že je tu veľa spoločností, ktorým sa možno darí v produktoch a službách, ktoré poskytujú, ale bojujú práve s vnútornými problémami riadenia firmy, organizáciou spoločnosti, vhodnou štruktúrou, personálnym obsadením a podobne. Pre také bude vaša pomoc určite prínosom.

Petra Palenčárová
Foto: FYTOPHARMA

 

Služba na podporu rodinného podnikania poskytuje bezplatné poradenstvo, informácie a odbornú pomoc pre rodinné podniky, ktoré riešia otázky spojené s nástupníctvom a s generačnou výmenou, hľadajú možnosti rozvoja potenciálu členov rodinného podniku, plánujú integrovanie profesionálneho manažmentu, pripravujú transfer vlastníctva alebo v súčasnosti riešia dopady koronakrízy na rodinný podnik.

Viac informácií k tejto službe a otvoreným výzvam nájdete TU.

Začnite písať