GROTTO: PÔŽITOK Z PLNEJ CHUTI


„Audit je možnosť, aby sa na interné procesy pozrel niekto očami cudzieho človeka. Takého, ktorý nepozná interné prostredie a vie si položiť otázky, ktoré vo firme možno nik nerieši,“ hovorí Mgr. MILAN LEŠÁNEK, MBA, finančný riaditeľ GROTTO, a.s.. Spoločnosť pôsobí na trhu už 25 rokov a vlani zaznamenala veľký posun vpred. V tomto trende chce pokračovať. Aj preto sa rozhodla využiť službu procesný audit.  


seg_soft

Ako ste sa dozvedeli o možnosti čerpať naše služby? 

Slovak Business Agency som registroval, ale práve o službe auditu som sa dozvedel sprostredkovane, od tretej osoby.

Čím vás ponuka na procesný audit zaujala?

Do spoločnosti Grotto som nastúpil v polovici roku 2022. V turbulentnom období, keď získala veľkú zákazku na poľskom trhu. Tá zvýšila výrobnú i predajnú výkonnosť o viac ako sto percent. Nastavenie súčasných interných procesov už nedokázalo pokryť nové požiadavky na výrobu a administratívu. Preto som uvítal možnosť využiť službu procesného auditu a pozrieť sa na súčasné procesy aj očami cudzieho človeka. Takého, ktorý nepozná interné prostredie a vie si položiť otázky, ktoré vo firme možno nik nerieši. Ako napríklad: Prečo trvá vystavenie faktúry až tri dni?

Získajte aj vy voucher až do výšky 9600 € na audit interných procesov vo vašej firme.

Pre firmy so sídlom v Bratislavskom kraji
Pre firmy so sídlom v inom kraji

Čo ste si od toho sľubovali?

Najmä zmapovanie aktuálnych firemných procesov, zmeranie ich efektívnosti a rozsahu v informačnom systéme Dynamics Navision a návrh ich optimalizácie, aby sme dokázali nastaviť základné ukazovatele výkonnosti v jednotlivých procesoch. Platí jednoduché pravidlo: čo vieme merať, vieme aj riadiť. Chceli sme, aby sa toto pravidlo stalo alfou a omegou celého procesného auditu.

Prečo si firma vybrala oblasť financií?

Samotný audit smeroval na oblasť účtovníctva a financií, fakturácie, reportingu, kalkulácií nákladov. Dôvodom bolo najmä fakt, aby manažment spoločnosti dostával včasné a správne informácie pre manažérske rozhodovanie. Vďaka tomu, že oblasť financií procesne dobre poznám z predchádzajúceho zamestnania, som vedel naformulovať ťažiskové body, ktorým by sa mal procesný audit v Grotto venovať.

Aký bol priebeh auditu?

Na úvodnom mítingu s dodávateľom služby – víťazom prieskumu trhu – sme si prešli kľúčové oblasti a dohodli si časový harmonogram jednotlivých procesných oblastí, ktoré v rámci projektu budeme riešiť. Vybrali sme garantov z jednej aj z druhej strany, ktorí budú zodpovední za jednotlivé oblasti. Samotný audit trval tri týždne. Poukázal na rôzne väčšie či menšie nedostatky v procesoch, ktoré predchádzajú samotnej oblasti financií a ktoré musí spoločnosť prioritne riešiť, aby sme vedeli na finančnom oddelení pozbierať a následne správne vyhodnotiť dáta. Zmapovanie a optimalizáciu celej procesnej mapy spoločnosti preto pokladám za jednu z priorít pri nastavovaní nových procesov naprieč spoločnosťou. Komplexné vyhodnotenie auditu a návrh riešení a nápravných opatrení od dodávateľa nám umožní implementovať zmeny naprieč jednotlivými procesmi v spoločnosti.

Splnil audit vaše očakávania?

Pre našu spoločnosť je len začiatkom. Už teraz viem povedať, že audit nám v plnej miere potvrdil a odkryl niektoré kľúčové procesy, ktoré nefungujú tak ako by sme si predstavovali. V ďalšej fáze projektu bude len a len na nás ako sa s navrhnutými opatreniami interne popasujeme.

Ako vnímate súčasné podnikateľské prostredie na Slovensku a aké prípadné regulácie by vám podnikanie uľahčili?

Podľa Svetového indexu podnikania (Global Entrepreneurship index) sa Slovensko umiestnilo v roku 2021 na 38. mieste, čo je pokles o jedno miesto oproti predchádzajúcemu roku. Aj z toho je zrejmé, že podnikateľské prostredie za posledné roky stagnuje a nezlepšuje sa. Ako pozitívum vnímam jeho internacionalizáciu. Zahŕňa export, otvorenosť ekonomiky voči zahraničným investíciám, networking – využívanie internetu na podnikanie a dostupnosť kapitálu. Negatívom je nízka konkurencieschopnosť, malý domáci trh, ktorý znižuje potenciál využívania nových podnikateľských príležitostí a obmedzený pracovný trh. Akékoľvek regulácie zo strany štátu  nepriaznivo vplývajú na trhové hospodárstvo a konkurencieschopnosť, preto by som –  pre uľahčenie podnikania – regulácie zo strany štátu v čo najväčšej miere obmedzil.

Najväčšie míľniky

1997 – Založenie firmy, ktorá bola prvým výrobcom balených bagiet na Slovensku.

2002 – Spustená výrobná prevádzka v Bartošovej Lehôtke.

2006 – 2010 – Investičné roky – rozšírenie výrobných priestorov a zautomatizovanie procesov čiastočne strojovou výrobou.

2019 – Exklusiv Debrecínska bageta – vysoko kvalitné suroviny a chuť z nej urobila najpredávanejšiu bagetu

2020 – Posun v komunikácii značky, redizajn webstránky a sociálnych sietí. To umožnilo lepšie poznať potreby koncového zákazníka.  

2021 – Pod značkou SUNSHINE VEGE v roku 2021 uvedenie troch príchutí vegánskych sendvičov s LUNTER výrobkami na trh. Uspeli u zákazníkov a boli ocenené v súťaži o Rastlinný produkt roka 2021. Ďalšou novinkou bol rad vegetariánskych bagiet s produktami od Garden Gourmet, ktoré si našli svoje pozície aj na českom trhu.

2022 – Redizajn značky a obalov, posilnenie kvality výrobkov. Keďže sa ročne spotrebuje 1500 – 2000 ton surovín je celý proces je veľmi zdĺhavý. Nehovoríme len o zmene dodávateľa šunky, či šalátu. Menila sa aj receptúra samotného pečiva, pretože to je podstatou dobrej hotovej bagety.  

2022 – Rad nových špaldových bagetiek ako „Raňajková“  a „Lahodný Hummus“, inovovaný vegetariánsky výrobkový rad. Na základe spätnej väzbe od zákazníkov.

2022 – Spoločnosť strojnásobuje výrobnú produkciu získaním renomovaného zahraničného partnera a musí tomu prispôsobiť aj personálne obsadenie na všetkých pozíciách. Prešla a prechádza procesnými zmenami za účelom zvýšenia kvality, efektivity a modernizáciou technológií. Spoločnosť je každoročne auditovaná zahraničnými spoločnosťami, zavedený funkčný systém HACCP či IFS Food sú zárukou kvality pre našich partnerov a zákazníkov.

Bageta pre všetkých – flexiteriánov, vegánov i masožravcov

Mýty, že bagety sú voľbou rýchleho stravovania a nie sú zdravé, sú viac-menej minulosťou. Napriek tomu, že oslovujú prioritne „ľudí v pohybe“, existuje veľa zákazníkov pre ktorých sa bagety stali súčasťou jedálnička práve z dôvodu pestrosti ponuky. Rozšírenie portfólia o vegetariánske či vegánske druhy, oslovuje flexiteriánov (vyznávajú zásadu všetko s mierou, mäso jedia len sviatočne – pozn. red.) a keďže sú chuťovo vyvážené siahnu po nich aj mäsožravci.

Širokú ponuku GROTTO ocenili zákazníci aj počas kovidového obdobia. Mohli sa podávať len balené jedlá, čo sa prejavilo aj na podujatiach, fungovaní v obmedzenom režime stravovania a organizácie akcií. GROTTO v tom čase ponúkla nielen bagety, ale pripravovala pre gastrosektor aj „Raňajkový set“. Vždy čerstvý, hygienicky balený, porcia vyhovujúca aj pre náročného hosťa.

Zásadnou je aj vlastná distribúcia po celom Slovensku. GROTTO dokáže zákazníkovi dodať čerstvé bagety už do 12 hodín od jeho objednávky. Prispel k tomu aj vlastný vozový park, ktorý si GROTTO od vlaňajška postupne obnovuje. Dodržať teplotný reťazec a čas dodávky je základom dôvery partnerov aj zákazníka.

Pri skvalitňovaní a inovácii receptúr spolupracuje Grotto nielen s odborníkmi, ale aj s vlastnými zamestnancami. Ich nápady už neraz využili pri tvorbe nových výrobkov. Napriek všetkým novinkám, dlhoročný základ portfólia tvorí najobľúbenejšia trojica: Debrecínska bageta, Šunková bageta a Kurací rezník.

Prokop Slováček
Foto: Grotto

Procesný audit

Podnikatelia môžu v SBA požiadať o voucher až do výšky 9600 € na firemný audit. Využiť ho môžu napríklad v týchto oblastiach – interné procesy v kontexte spotreby energií, marketing, IT a kybernetická bezpečnosť, obchodné vzťahy – ale aj v iných. Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných podnikoch, včas informovať o možných rizikách. Výstupom sú  riešenia a návrhy na zlepšenie v danej firme. Voucher nie je možné použiť na finančný ani účtovný audit. 

Firmy so sídlom v Bratislavskom kraji
Firmy so sídlom v inom kraji

Začnite písať