Hľadáme mentorov z oblasti cestovného ruchu

Slovak Business Agency (SBA) vyhlasuje výzvu na mentorov/mentorky z oblasti cestovného ruchu v rámci nového medzinárodného projektu EU Tourism Mentoring. Cieľom projektu je podpora cestovného ruchu prostredníctvom mentoringu.

Vlastníte ubytovacie zariadenie, vediete cestovnú kanceláriu alebo pracujete v oblasti turizmu? Máte záujem odovzdať svoje skúsenosti a rady tým, ktorí to potrebujú? Zapojte sa do nového projektu Slovak Business Agency zameraného na mentoring v oblasti cestovného ruchu. Môžete získať nové kontakty, zviditeľniť svoju firmu a porovnať svoje skúsenosti so skúsenosťami expertov z Veľkej Británie.

O čo v projekte ide?

Prostredníctvom projektu vytvoria partneri (Slovensko, Veľká Británia, Rumunsko a Litva) štandardizovanú metodiku rozvoja mentorov v cestovnom ruchu špecifickú pre každú projektovú krajinu na základe otestovanej metodiky používanej vo Veľkej Británii.

Mentoring – vzájomné učenie sa a zdieľanie skúseností – patrí v súčasnosti medzi najsilnejšie nástroje kariérneho rozvoja. Práve touto metódou chce projektové konzorcium rozvinúť kapacity v rámci Slovenska, Rumunska a Litvy a naučiť tak manažérov i pracovníkov v cestovnom ruchu poskytovať lepšie služby svojim klientom.

Kritéria výberu kandidátov na mentorov:

 • minimálne päť rokov praxe v sektore ako vlastník, správca alebo vedúci pracovník
 • ochota podeliť sa o svoje vedomosti, skúsenosti a know – how
 • merateľné úspechy v profesijnom ako i osobnom živote
 • vodcovské schopnosti
 • dôveryhodnosť, empatia a chápavosť
 • prehľad a expertíza týkajúce sa odvetvia cestovného ruchu
 • ochota venovať svoj čas rozvoju ostatných
 • schopnosť vybudovať si rešpekt u ostatných
 • skúsenosti s mentoringom výhodou

 Prečo sa stať mentorom alebo čo môžem získať zapojením sa do projektu?

 • tri bezplatné dvojdňové workshopy vedené expertmi z Veľkej Británie o mentorských technikách v zúčastnených partnerských krajinách EÚ
 • výmena dobrej praxe v rámci zúčastnených krajín
 • medzinárodný certifikát z oblasti mentoringu
 • osobnostný rozvoj a rozšírenie nových obzorov
 • získanie nových kontaktov
 • PR pre podnik

 Termín výberu mentorov: 19. mája 2014

 • Prihláška – prihlasovací formulár vo forme online dotazníka je potrebné vyplniť a odoslať do 19.05.2014.
 • Informačný balíček s podmienkami účasti na projekte

Projekt EU Tourism Mentoring bol schválený v rámci programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci – podprogram prenos inovácií. Spoločne s partnermi z Veľkej Británie, Rumunska a Litvy SBA nadviaže na výsledky z úspešne realizovaných aktivít ukončeného projektu Partnerstvo pre cestovný ruchu, bude rozvíjať pravidlá a štandardy pre mentoring v oblasti cestovného ruchu a týmto podporovať jedno z najdôležitejších hospodárskych odvetví na Slovensku.

Kontakt
Slovak Business Agency
Sidónia Gregová
Miletičova 23
821 09 Bratislava 2
gregova@ sbagency.sk
+421 2 50 24 45 21
www. sbagency.sk

 

 

 

Začnite písať