INOVATÍVNA FIRMA BIOMETRIC


Nečakajú na budúcnosť. Sami ju formujú. Implementácia umelej inteligencie do ich riešení je ďalším krokom, ktorý prinesie používateľom výrazné vylepšenia.


Inovatívna bratislavská firma Biometric sa nebojí výziev. Posúva hranice v oblasti biometrických technológií s cieľom zjednodušiť pracovné procesy firiem. „Začiatok podnikania našej spoločnosti bol výsledkom kombinácie prieskumu trhu, sebarealizácie a presvedčenia, že služby a produkty v našom odvetví sa dajú robiť profesionálne a s ľudským prístupom,“ prezrádza obchodný manažér Biometric Vladimír Galajda.

Koniec dochádzkovej knihy

Spoločnosť je na trhu už sedemnásty rok. Keď v decembri 2007 podnikanie rozbiehala, jej zakladatelia ešte netušili, aký bude záujem trhu o systémy postavené na biometrickom rozpoznávaní. Čas však ukázal, že dopyt po takýchto riešeniach existuje.

Pred troma rokmi prešli generačným skokom. Spôsobil ho prechod na cloudové riešenie, ktoré prinieslo moderné funkcionality pre zákazníkov či škálovateľnosť informačných technológií.

Srdcom firmy je nová generácia dochádzkového systému. Riešenie, kde cloud je spojením pre evidenciu a správu dochádzky zamestnancov. Umožňuje sledovať, evidovať a vyhodnocovať dochádzku zamestnancov online, na pracovisku či kdekoľvek v teréne. „Firmám ponúkame hĺbkovú analýzu ich potrieb, audit vnútorných smerníc, vypracovanie projektu a riešenia na mieru. Navyše náš vývojársky tím zapracováva všetky moderné trendy a požiadavky od zákazníkov,“ hovorí Galajda.

Firma priniesla do podnikateľského sveta inteligentnú dochádzku. Nie je len o úspore času a nákladov, ale aj o jednoduchom a intuitívnom prostredí. Systém generuje automatizáciu na viacerých úrovniach. Jeho funkcionality zjednodušujú agendu, či zabezpečujú, aby systémy pracovali pre klientov aj v oblasti bezpečnosti a pohodlia. „Systém musí v každom ohľade pracovať pre zákazníka tak, aby ušetrené kapacity, či prostriedky vedel presmerovať na dôležitejšie projekty a rozvoj spoločnosti. Automatizácia na viacerých úrovniach a funkcionality skrátili agendu z dní na minúty,“ opisuje výhody ponúkanej technológie manažér Biometricu. Portfólio firmy posilňujú aj ponúkané prístupové systémy a kamerové riešenia.

Najbezpečnejší systém na Slovensku

V oblasti bezpečnosti ich systémy nezaostávajú. Sú certifikované podľa ISO noriem a podrobené testom, ktoré predstavujú najbezpečnejšie riešenie v regióne. „Bezpečnosť je jedným z troch hlavných pilierov našej spoločnosti. Uvedomujeme si, že mať dáta „u seba“ vytvára pocit bezpečnosti. Avšak zabezpečenie najcitlivejších GDPR údajov sa nesmie v žiadnom prípade podceniť. Ako jediná spoločnosť vieme garantovať bezpečnosť údajov na úrovni ISO certifikácie, potvrdenú penetračnými testami bez akejkoľvek zraniteľnosti. Máme najbezpečnejší systém na Slovensku a v Čechách, vďaka ktorému sa zákazník vyhne únikom a následkom ako pokuty a reputačné riziko, ktoré súvisí s potenciálom negatívnej publicity zo strany verejnosti a zákazníkov,“ hovorí Vladimír Galajda.

Dochádzka, aj keď často podceňovaná, je pre firmy dôležitá. Plynulá automatizácia týchto procesov preto firmám podnikanie len uľahčí. „Naše systémy sú vybavené GDPR checkerom, ktorý nájde a upozorní na nesúlad s normou. Súčasne upozorní aj na potenciálne konfliktné stavy v súvislosti so záznamami dochádzky.“

Zautomatizované procesy uľahčujú každodennú rutinu, ale tiež zrýchlia komunikáciu a agendu. „Za 18 rokov sme pri 1800 zákazníkoch nazbierali nespočetné množstvo skúseností priamo z praxe. Všetky funkcionality a moduly sú dnes vyladené pre dosiahnutie maximálnej efektivity.“

Vývoj nezastavia

Vladimír Galajda vníma umelú inteligenciu ako kľúčový nástroj na zníženie chybovosti, kontrolu funkcií a tvorbu nových konceptov. Prekvapivo, to, čo pred rokom považovali za nemožné, už dnes implementujú do svojich systémov. Umelá inteligencia v ich systémoch bude hrať dôležitú rolu vo vývoji nových funkcií, čo prinesie ďalší generačný skok. „V súčasnosti pracujeme na niekoľkých nových projektoch. Predstavíme ich postupne v nasledujúcich rokoch. Okrem umelej inteligencie pracujeme s novým konceptom cloudového riešenia a integrácie modulov pre prepojenie viacerých agiend nesúvisiacich priamo s dochádzkou,“ objasňuje Vladimír Galajda.

Podpora od SBA

V Slovak Business Agency získali poradenstvo na mieru aj voucher na procesný audit. To im pomohlo zanalyzovať a nastaviť procesy vo firme, využili aj poradenstvo od marketingového špecialistu. „Naša spolupráca prebiehala najmä v rámci procesného auditu čo nám pomohlo upratať procesy tak, aby bolo možné spoločnosť v budúcnosti dynamicky škálovať v prípade potreby rastu. Chceli sme vytvoriť pevné základy, na ktorých bude možné v budúcnosti stavať. Pevne verím že sa nám to podarilo. Marketingový špecialista nám zasa pomohol s prehľadnou prezentáciou spoločnosti smerom k zákazníkom a vybudovaním pilierov spoločnosti,“ hovorí o spolupráci Galajda.

Prekážky v rozvoji podnikania však pre BIOMETRIC stále v našich končinách existujú. Napríklad nejednoznačný výklad pri použití biometrických technológií. „To je dôvod, prečo sa množstvo spoločností bojí využívať tieto technológie,“ uzatvára Vladimír Galajda.

Viktória Papranec Kiripolská

Foto: Biometric

——————————————————-

Umelá inteligencia sa pýta Vladimíra Galajdu:

Ako prispôsobujete svoje biometrické technológie a riešenia smerom k rastúcim výzvam a novým potrebám zákazníkov v dynamickom prostredí informačných technológií?

– Musíte mať kreatívny a zodpovedný tím ľudí, ktorí vidia aj za roh. Uvediem príklad: počas kovidu museli byť kritické podniky a infraštruktúra neustále v prevádzke, aj keď celý svet zastal. Odtlačky prstov stratili význam kvôli neustálej dezinfekcii zariadení. Mohla sa využívať iba tvárová biometria. Tú sme preto upravili tak, aby sa zameriavala na oblasť okolo očí (a nebrala do úvahy rúško, alebo šál) v kombinácii s meraním teploty na vstupe. Ak by teplota bola nad povolený limit, zamestnanec by sa do budovy  nedostal a systém by o tom informoval jeho nadriadeného.

Filozofiou Biometricu je prinášať technologické inovácie, udávať nový štandard bezpečnosti a okrem systémov vniesť do riešení profesionalitu aj ľudský prístup. Je úlohou celého tímu Biometricu prichádzať s návrhmi a postupmi pre zlepšenia. Niektoré zmeny sa však predvídať nedajú. Práve preto naše vývojárske a programátorské oddelenia musia konať rýchlo, úderne riešiť vzniknuté situácie, na ktoré nemáme vplyv.

O podpore, ktorú firma získala

Dlhodobé individuálne poradenstvo v rozsahu 80 hodín. Konzultácie prebiehajú s odborným
garantom na biznis témy ako marketing, financovanie, právo a legislatíva, manažment.
Poradenstvo je ušité na mieru každej firme, ktorá podporu získa. O poradenstvo je možné
žiadať cez otvorenú výzvu. O otvorených výzvach informujeme v newslettri alebo na
sociálnych sieťach. Prihláste sa na odber.

Voucher na procesný audit v oblasti marketingu, ľudských zdrojov, kybernetickej bezpečnosti
či GDPR. Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných podnikoch a
včas informovať o možných rizikách. Výstupom sú  riešenia a návrhy na zlepšenie. O voucher
je možné žiadať cez otvorenú výzvu. O otvorených výzvach informujeme v newslettri alebo
na sociálnych sieťach. Prihláste sa na odber.

Začnite písať