Je príjemné byť na začiatku procesu


Aj MARTINA MIHÁLOVÁ ŠTELIAROVÁ pomáha slovenským firmám v ďalekom svete preraziť na tamojších trhoch. Ako ekonomická diplomatka zastupiteľského úradu v Pekingu.


Ako sa žije slovenskej diplomatke v Číne?

Každá krajina má svoje čaro. Do Číny som pricestovala pred dvoma rokmi s manželom a dvoma malými deťmi. Začiatky sú všade ťažké, ale časom si na miesto vyslania zvyknete a vnímate ho ako domov. Krajine aj kultúre sme sa prispôsobili rýchlo. Náročné bolo skôr vzájomné polročné odlúčenie počas pandémie v roku 2020. Všetky generácie tu veľa a aktívne športujú. O tom som sa presvedčila, keď ma v parku počas prechádzky takmer uniesol dav bežcov. Stále ma prekvapuje chaotická cestná premávka či otáčanie sa na križovatke cez dva pruhy. Napriek tomu všetko funguje. Súčasťou každodenného života je digitalizácia. Stratiť mobil je horšie ako stratiť cestovný doklad. Páčia sa mi krásne parky v mestách, ale aj možnosť vidieť robotickú výmenu batérie v aute NIO na parkovisku či prejsť rýchlovlakom 1 300 km z Pekingu do Šanghaja za štyri a pol hodiny.

Čo všetko má na starosti ekonomický diplomat?

Sledovanie vývoja ekonomiky, hlavných trendov, legislatívnych zmien v Číne, SR aj v EÚ, rôzne spravodajstvo, analýzy, a najmä spracovávanie dopytov, vyhľadávanie obchodných partnerov, sprostredkovanie obchodných a investičných ponúk slovenským firmám a inštitúciám, organizáciu kooperačných podujatí, prezentáciu Slovenska v teritóriu, prípravu prezentácií SR, rokovania a komunikáciu s čínskymi a so slovenskými firmami, inštitúciami, účasť na zasadnutiach odborných pracovných skupín delegácií EÚ. Pokrýva vlastne všetky oblasti hospodárstva od dopravy, energetiky, cestovného ruchu, obchodu vrátane agroproblematiky a dovozu potravín, digitalizácie, vedy, výskumu, technológií a mnoho iného.

Aké osobnostné a profesijné kvality by nemali dobrému ekonomickému diplomatovi chýbať?

Pracovitosť, schopnosť pokryť veľa odborných tém a projektov súčasne, záujem o samoštúdium a analýzu aj zložitých odborných oblastí, prezentačné schopnosti, schopnosť improvizácie, schopnosť mať nadhľad a trpezlivosť.

Čo považujete na svojej práci za najkrajšie? Kedy si poviete, že to úsilie za to stálo?

Keď mám dobrý pocit z úspešne pripraveného podujatia, prezentácie SR, výstavy a úprimného ocenenia práce od zapojených inštitúcií a firiem z oboch krajín. Je rovnako príjemné vidieť reálny rozvoj spolupráce medzi firmami a vedieť, že ste boli na začiatku procesu.

Čo je na vašej misii najťažšie?

Často žonglujeme s mnohými loptičkami vo vzduchu a snažíme sa uzavrieť veľa úloh naraz a vyčistiť si stôl. Dosiahnuť takýto stav v Číne je nereálne.

Ako vy vnímate pojem ekonomická diplomacia?

Je veľmi široký. Ide o podporu rozvoja ekonomických vzťahov medzi dvoma aj viacerými krajinami v rôznych oblastiach hospodárstva a rozličnými formami. Výsledok by mal priniesť pridanú hodnotu ekonomickému rozvoju Slovenska a súčasne pomôcť slovenským firmám uspieť v zahraničí.

Ako funguje vzájomná spolupráca oboch štátov?

Čína je od roku 2017 najväčším obchodným partnerom SR v Ázii, a tak to bolo aj v prvom polroku 2021. Dlhodobo výrazne dominuje aj v rámci exportu tovaru zo Slovenska do Ázie. Dlhodobým cieľom SR je dosiahnuť väčšiu vyváženosť tovarovej štruktúry a zvýšiť podiel produkcie MSP na vzájomnej výmene tovarov a služieb. Perspektívy spolupráce sú aj v oblastiach cestovného ruchu, rozvoja športu, logistiky, vedecko-technickej spolupráce či priamych zahraničných investícií. Existujú rezervy vo vývoze tovarov v sektore strojárenstva, energetiky, vodohospodárstva, poľnohospodárskych a potravinárskych produktov a ochrany životného prostredia. Slovenské MSP majú veľa príležitostí prezentovať služby a produkty zadarmo na výstavách, konferenciách a webinároch. Často však túto ponuku nevyužívajú. Ostatné dva roky funguje skôr virtuálny priestor a niekoľko rokov to asi tak aj zostane. Čína sa na jar v roku 2020 zatvorila, čo je jeden z dôvodov, prečo slovenské MSP strácajú o čínsky trh záujem. Mnohé iné krajiny však online priestor aktívne využívajú na svoju prezentáciu a kontakty.

Ako veľmi je ekonomická diplomacia dôležitá pre slovenské MSP pri prienikoch na tamojší trh?

Ekonomická diplomacia pomáha sledovať trendy, aktuálny vývoj a legislatívne zmeny. Prináša ponuky na účasť na výstavách, veľtrhoch, organizuje podnikateľské misie a iné kooperačné alebo odborné podujatia. Pomáha identifikovať obchodné a investičné príležitosti, ako aj potreby čínskeho trhu nielen spoza kancelárskeho stola, ale práve rozhovormi s čínskymi firmami a inštitúciami v rôznych provinciách. Dôležitá je aj vzájomná výmena názorov s ekonomickými diplomatmi z iných krajín, najmä z krajín EÚ, a ich sprostredkovanie inštitúciám SR v Bratislave aj v Bruseli.

Aké sú najväčšie prekážky slovenských MSP pri expanzii?

Zväčša je to neznalosť teritória a malý záujem MSP o vstup na čínsky trh. Mnohým slovenským firmám chýba cieľ, vízia a definovanie oblasti, v ktorej chcú v Číne pôsobiť. Čína je náročné teritórium najmä pre MSP, musia sa obrniť trpezlivosťou a prispôsobiť sa rýchlemu vývoju zmien, ktoré treba sledovať. Firma musí vyčleniť vlastné personálne a finančné kapacity na rozvoj obchodného vzťahu s Čínou, na prieskum trhu, odborné poradenstvo, právny a prekladateľský servis, marketing a prácu s influencermi a so sociálnymi sieťami a aj na ochranu svojej obchodnej značky.

V Číne je asi najviac zo všetkých zahraničných trhov potrebná znalosť miestneho jazyka alebo dobrý prekladateľ. Väčšina právnych noriem a internetových stránok inštitúcií je v čínskom jazyku. Ak chce slovenská firma uspieť v Číne, musí obchodnému partnerovi v prvom rade predložiť prezentačné materiály v čínskom jazyku. Nefungujú tu odkazy na webové stránky, Youtube či Facebook. Čína má vlastné elektronické platformy a sociálne siete a Číňania ich radi využívajú – napríklad We Chat, Weibo, Tencent.

Vnímate aj nejaké legislatívne brzdy, ktoré môžu v konečnom dôsledku odradiť potenciálneho záujemcu o čínsky trh od jeho snahy expandovať?

Určite áno a je ich veľa. Čína sa síce prezentuje ako otvorená ekonomika, ale pre zahraničné firmy stále existuje veľa legislatívnych aj obchodných prekážok. Právne normy sú často písané vágne a práve priestor medzi riadkami je rizikom pre MSP nielen zahraničné, ale aj domáce. Čína postupne zavádza mnohé ekonomické reformy, napríklad finančný sektor je pre zahraničné firmy už viac prístupný ako v minulosti. Často to súvisí aj so stratégiou Číny podľa toho, ktoré oblasti chce sprístupniť.

EÚ predstavila nedávno aktualizovaný portál Access2Markets, kde uvádza obchodné prekážky pre celý svet vrátane Číny – je ich 46. Na stránke možno podať aj podnet na prešetrenie obchodnej prekážky pri vstupe na trh (https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home).

Koľkým MSP sa podarilo presadiť s vašou pomocou, vaším prispením v Číne?

Vstup do Číny je dlhodobý proces a je ťažké vyhodnocovať ho len v jednotlivých rokoch. Mnohé MSP v Číne nás oslovia, až keď potrebujú pomoc veľvyslanectva. Z niektorých úspešných firiem už pôsobiacich v Číne sú to napríklad Spinea, Shark, Photoneo, Virtual Reality Media, Rona, Karloff, Lyra Chocolate a ďalšie.

O aké oblasti sa slovenské firmy najviac zaujímajú?

Väčšinou o export tovaru, zväčša potravín a nápojov. Ale v Číne majú zastúpenie aj spoločnosti v robotike, strojárstve, sklárskej technike. Záujem slovenských firiem aj Číny je o oblasť IT, digitalizácie, blockchain. Veľmi žiadané zo strany Číny sú inovatívne spoločnosti pôsobiace v agrosektore, medicíne a zdravotnej technike. Najväčší dopyt je teraz po zelených technológiách a inovatívnych energetických riešeniach vrátane „best practices“.

Majú, resp. dostávajú podľa vás slovenské MSP dostatok informácií o možnostiach podnikania v Číne?

Mnohé majú skreslené informácie o aktuálnom ekonomickom vývoji a príležitostiach v Číne. Informácií je k dispozícii dostatok. No treba, aby sa dostali k správnemu adresátovi včas. Je ťažké zorientovať sa v tomto dynamicky sa meniacom prostredí v dôležitých zmenách, ktoré ovplyvňujú zahraničné firmy. Pre európske MSP je v Číne zriadené centrum EU SME CENTRE. Poskytuje zdarma poradenstvo, konzultácie, analýzy a webináre, ktoré si možno pozrieť aj spätne, zo záznamu (https://www.eusmecentre.org.cn/). Naše veľvyslanectvo je s ním v kontakte a plánujeme pripraviť spoločné webináre len pre slovenské firmy.

Má Čína nastavené nejaké možnosti ekonomických stimulov, grantov, podporných programov?

Stimuly určené výlučne pre slovenské firmy nepoznám, okrem platforiem na spoluprácu. Existuje podpora vlády ČĽR v niektorých oblastiach pre zahraničné spoločnosti. EU SME CENTRE napríklad v októbri zverejnilo analýzu Incentives, Subsidies and Funding for Tech SMEs in China (Stimuly, podpora a financovanie pre Tech SME v Číne). Je to skôr sektorová záležitosť. Granty a programy sa líšia aj v závislosti od toho, či ide o podporu na národnej úrovni, alebo o grant provinčnej vlády.

Sú nejaké plány, ako podnikateľskú spoluprácu v budúcnosti zlepšiť?

Pravidelne zasielame veľa zaujímavých analýz a ponúk pre účasť MSP na veľtrhoch, výstavách, webinároch rezortom, komorám aj združeniam. Stretávame sa však s tým, že nemáme koho prezentovať, pokiaľ firmu priamo neoslovíme my sami. Preto chceme začať prinášať vybraté analýzy, spravodajstvo, ponuky účasti na veľtrhoch a záujem čínskych firiem o obchodovanie so SR podnikateľom priamo na webovej stránke zastupiteľského úradu v Pekingu. Podnikateľskú spoluprácu podporí aj vzájomná znalosť ekonomického vývoja krajín a najmä jasná ponuka a dopyt. V Číne vedia o Slovensku stále minimum a rovnako na Slovensku vedia málo o reálnom obraze ekonomiky Číny vrátane možností spolupráce. Plánujeme pravidelne pripravovať informačné webináre pre MSP na aktuálne témy. Napríklad 13. decembra 2021 sme realizovali webinár o zmene podmienok dovozu potravín a nápojov do Číny platných od 1. januára 2022.

Skúsme si priblížiť jednotlivé kroky: som slovenská firma a chcem podnikať v Číne. Čo mám urobiť, aby som od vás dostala podporu?

Najprv si treba určiť cieľ a vedieť, prečo chcem ísť práve do Číny, čo viem ponúknuť a či je o produkt alebo službu na trhu záujem. Dôležité pri exporte je poznať svoje exportné kapacity. Mnohí odberatelia v Číne vyžadujú veľké objemy tovaru a intenzívny marketing. Odporúčam aj odhad nákladov, napr. pri exporte náklady za transport, colnú deklaráciu, preklad dokumentov, personálne zdroje, poradenstvo, prekladateľov (či sa mi to oplatí).

Pre nás je dôležité dostať od slovenskej firmy jasne zadaný dopyt. Jeho súčasťou musí byť leták alebo stručná informácia o spoločnosti (najlepšie v powerpointe) o tom, čo ponúka alebo hľadá, v čínskom jazyku a kontakt na svojho obchodného zástupcu. Takto spracovanú požiadavku vieme obratom postúpiť inštitúciám, firmám, komorám. Privítame aj záujem firiem o účasť na veľtrhu alebo seminári. Často nevieme, o čo majú MSP aj sektory v Číne záujem.

 

Kontakty v oblasti ekonomickej diplomacie v zahraničí

Každá firma, ktorá má záujem o expanziu na zahraničné trhy, si môže prvotné informácie vyžiadať od zástupcu Slovenska v tej-ktorej krajine. Zoznam nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v sekcii Podnikajme v zahraničí – Kontakty v oblasti ekonomickej diplomacie v zahraničí (https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/kontakty_v_oblasti_ekonomickej_diplomacie_v_zahranici)

Prokop Slováček
Foto: archív Martiny Mihálovej Šteliarovej

Zanechaj komentár

Vaša email adresa nebude publikovaná

Začnite písať