Keď potrebujete informácie a poradenstvo ohľadne expanzie do zahraničia

Slováci alebo slovenské spoločnosti môžu voľne vykonávať podnikateľskú činnosť na území ostatných členských štátov na základe štyroch slobôd vnútorného trhu Európskej únie. Štátni príslušníci SR sa môžu bez akýchkoľvek obmedzení zamestnať v spoločnosti so sídlom v inej členskej krajine, založiť si tam vlastnú firmu alebo po oznámení vykonanej slovenským zamestnávateľom byť na určitú dobu vyslaní na krátkodobé a príležitostné práce. Spoločnosti so sídlom na území SR si môžu v založiť pobočky alebo dcérske spoločnosti, dodávať alebo odoberať výrobky a technológie, vyslať seba alebo svojich zamestnancov na cezhraničné poskytovanie služieb.

V súvislosti so zvýšením konkurencieschopnosti slovenských malých a stredných podnikov na vnútornom trhu EÚ a ich expanziou na trhy vybraných tretích krajín môžete od partnerov slovenskej siete Enterprise Europe Network získať informácie a poradenstvo, publikačné materiály a prihlásiť sa na bezplatné podujatia so zameraním na tieto oblasti:

 • obchodovanie s krajinami EÚ a tretími krajinami (dovoz a vývoz),
 • obmedzenia a príležitosti na vnútornom trhu EÚ/EHP pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovočinné osoby,
 • cezhraničné poskytovanie služieb na vnútornom trhu EÚ/EHP,
 • vysielanie zamestnancov do krajín EÚ/EHP a
 • podnikanie na vnútornom trhu Európskej únie a v tretích krajinách.

Stačí sledovať stránku Enterprise Europe Network Slovakia

V realizácii týchto aktivít sieť aktívne spolupracuje s:

 • ostatnými partnerskými inštitúciami iniciatívy Enterprise Europe Network v 50 krajinách,
 • príslušnými domácimi a zahraničnými rezortmi a úradmi,
 • zastupiteľskými úradmi SR so sídlom v príslušných partnerských krajinách siete a
 • obchodnými a ekonomickými oddeleniami/úsekmi zahraničných zastupiteľských úradov so sídlom v SR a v okolitých krajinách,
 • agentúrami,
 • komorami,
 • združeniami,
 • zväzmi a
 • ďalšími relevantnými inštitúciami.

Pomohli im vstúpiť na rakúsky trh

Spoločnosť Romančík s.r.o. zastúpená pánom Petrom Romančíkom oslovila sieť EEN so žiadosťou o pomoc pri vstupe na rakúsky trh. V rámci viacerých telefonických, mailových a osobných konzultácií bola spoločnosti poskytnutá asistencia pri registrácii na rakúskych úradoch a pracovníci EEN ju oboznámili o právnych náležitostiach cezhraničného poskytovania služieb v EÚ. Vďaka tomuto poradenstvu sa spoločnosti počas uplynulých rokov podarilo realizovať viacero objednávok na území Rakúska a medzičasom rozšírila svoju pôsobnosť aj na územie Nemecka. „Vďaka konzultáciám a asistencii zo strany Slovak Business Agency – partnera siete Enterprise Europe Network sa nám podarilo splniť všetky legislatívne požiadavky potrebné pri vstupe na rakúsky trh. Zároveň sme vďaka získaným informáciám boli schopný dodržať všetky zákonné lehoty a náležitosti poskytovania služieb v iných členských krajinách EÚ,“ uviedol PeterRomančík, majiteľ firmy Romančík s.r.o.

Podnikanie v tretích krajinách

Na tomto mieste nájdete informácie, rady a odporúčania, ktoré sú z dielne EEN a ktoré sa vám môžu zísť pri obchodovaní s rozvojovými krajinami a zorientovaní sa v ich kultúrnom prostredí.

Ďalšie projekty SBA, ktoré umožňujú podnikateľom získať informácie o danom podnikateľskom prostredí:

 • Slovak Aid – perspektívy podnikania v Číne, Indii
 • V4 Going Global – perspektívy podnikania v Japonsku, Moldavsku, Gruzínsku a Albánsku

Juraj Bartakovics
www.een.sk

 

 

Začnite písať