KOMPAVA AJ S POMOCOU SBA JE DNES TOP FIRMOU


Spoločnosť Kompava si za dve dekády existencie prežila pekné aj ťažké chvíle. Jej majiteľka Želmíra Komorechová sa v roku 2021 dočkala aj ocenenia Slovenka roka. „Každé ocenenie  je vzpruhou. V biznise aj v osobnom živote. Dáva novú energiu, posilňuje a potvrdzuje, že to, čo robíte má zmysel a niekto si to aj všimol,“ teší sa majiteľka, ktorá popri firme zvládla aj výchovu dvoch detí. Ešte ďalej sa chce spoločnosť s výživovými doplnkami z Nového Mesta nad Váhom posunúť aj vďaka marketingovému auditu, na ktorý využila voucher z SBA.


Pomohol aj šport

Stále vo všeobecnosti platí, že žena to má v podnikaní vždy ťažšie. Zladiť prácu s rodinou nie je jednoduché. „Mojou prioritou bola výchova a starostlivosť o dve deti. Zároveň som musela prevziať kontrolu vo firme, robiť ťažké rozhodnutia. Akceptovať zodpovednosť a efektívne viesť spoločnosť. Musela som sa pripraviť aj na zlyhania, ktoré sa opakujú. No tie z vás na konci dňa urobia výnimočného človeka. Ak máte svoj sen a sústredíte naň celé úsilie, do cieľa sa prebojujete,“ prezrádza pani Komorechová svoj recept.

Zakladateľka Kompavy začínala od nuly spolu s manželom. Pracovný život sa tak preniesol do celej rodiny. „Naučili sme sa disciplíne, zodpovednosti a pracovitosti. Disciplínu som si vypestovala od detstva. Od malička som sa venovala športu (balet, športová gymnastika). Dal mi základ pre budúcnosť.“

Práca, ktorú dnes vykonáva je pre pani Komorechovú vášňou aj koníčkom. Ako sama tvrdí, dáva jej pocit uspokojenia a potešenia a umožňuje dosahovať lepšie výsledky aj vďaka dobrému zdravotnému stavu.

Aj Kompava si prežila ťažké časy. Veľmi náročné obdobie prišlo počas ekonomickej krízy v rokoch 2008-2010. Za svoju záchranu vďačí manželovi a niektorým pracovníkom, ktorí ju ani v tých najťažších obdobiach neopustili. Verili jej myšlienkam naďalej a boli ochotní ju nasledovať  a podporovať. 

Ďalšou skúškou bola tragédia v rodine. Tesne pred Vianocami 2020 zasiahla rodinu nečakaná smrť milovaného syna. „Pre nás sa zastavil čas, zrútili sa pripravované plány. Umárali sme sa v hlbokom plači, nekonečných otázkach „prečo“  a v beznádeji. Nič horšie sa matke nemôže prihodiť, ako prežiť svoje dieťa. Sústrastné pohľady všade okolo nás situáciu iba zhoršovali. Život však plynul ďalej. Mali sme dve možnosti. Jednou bolo peklo, druhou zmobilizovať sa, byť vďační a spomínať  na 30 krásne prežitých spoločných rokov.“

Cieľ? Sto výrobkov

Za 20 rokov existencie sa Kompava posunula dopredu. Z neznámej značky sa vypracovala medzi top firmy na Slovensku, vytvorila si zázemie vo vývoji, výrobe, obchode i marketingu. Klientom dnes firma ponúka tri segmenty výrobkov. V prvom sú výrobky pre profesionálnych a bežných športovcov. Uľahčujú im správnu regeneráciu a pomáhajú dosahovať lepšie výsledky. V druhom produkty pre bežnú populáciu, ktoré dokážu nielen pomôcť či potešiť, ale aj uzdraviť. Tretím segmentom sú produkty pre ženy i mužov so záujmom o anti-age.

Momentálne má Kompava 80 základných výrobkov. Chce sa dopracovať do vytúženej stovky. „Ako najväčšiu výzvu aktuálne vnímame etablovať sa na poľskom a EU trhu. Pripravujeme sériu nových produktov, kde sa budeme orientovať hlavne na zamedzenie kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych poškodení. Veľký dôraz kladieme na využitie diagnostických metód pre správne nastavenie prevencie pri nedostatkoch mikro a makroživín. Zväčšenie výrobných priestorov od budúceho roka nám navyše poskytne väčšie možnosti realizácie nových foriem produktov.“

Terén nestačil

Marketing však Kompava spočiatku trochu podcenila. „Našou veľkou chybou bol príliš neskorý štart a malý reklamný budget. Rovnako slabé využitie ponúkaných možností a nakoniec i slabý marketingový personál v tíme Kompavy. Zákazníci o nás dlho nevedeli, málo sme prezentovali produkty, služby i aktivity. Nedostatočne zisťovali ich požiadavky a potreby,“ priznáva pani Komorechová.

Najviac sa zameriavali na prezentácie priamo v teréne. To však nestačilo. „Prezentovali sme produkty, nie ich výhody. Až v roku 2016 sme sa aj vďaka spoločnosti SBA začali viac sústrediť na využitie marketingových aktivít na podporu predaja. Firma SBA od roku 1999 realizovala súťaž, ktorej cieľom bolo vyzdvihnúť podnikateľské úspechy žien – podnikateliek. V r. 2015  ma nominovala do súťaže v kategórii „Vynikajúca podnikateľka“. Udelením titulu “Podnikateľka Slovenska 2015“  sa mi otvorili oči. Pochopila som, že ak chceme byť na očiach zákazníkov, nesmieme sa zatajovať a schovávať.  Marketing sme pomaly začali stavať do popredia. Dnes máme vo firme skvelý tím, ale zároveň stále hľadáme marketingových profesionálov, s ktorým by sme odhaľovali požiadavky našich klientov.“

Ponuku využiť marketingový audit prostredníctvom voucheru SBA si Kompava rovnako nenechala ujsť. „Všetky výstupy z neho následne budeme zapracovávať do našich plánov a stratégií.“

Spolupráca s SBA

Kompava so spoločnosťou SBA naďalej spolupracuje. „Aj my čerpáme a využívame všetky dostupné možností školení, poradenských programov, auditov, tvorby ochranných známok. Sme rodinný podnik a momentálne sa pripravujeme na generačnú výmenu. Realizuje ho s pomocou SBA, môžeme v danej problematike využiť expertov, ktorí sú na túto oblasť špecialisti.

Je  v záujme spoločnosti využiť všetky možnosti na zlepšenie komunikácie so zákazníkom, vzdelávanie klientov i samotných pracovníkov. Pracuje sa aj na inovácií produktov a ich príprave pre nové trhy, keďže situácia s dodávanými surovinami je veľmi nepriaznivá.

Obdobie korony enormne navýšilo dopravné náklady na suroviny i obaly. Hodnota niektorých sa zvýšila aj o 300-percent a vývoj stále nie je stabilizovaný. Mnohé dodávateľské firmy využili dané obdobie na zvýšenie ceny dodávaných surovín. Predĺžili sa termíny dodávok, ponuka surovín sa znížila. Narušila sa finančná politika, obmedzila splatnosť faktúr. „Všetky tieto nepohodlné záležitosti sa snažíme eliminovať tak, aby to zákazník pocítil čo najmenej. Energetická kríza s dosahom na naše nákladové položky sa premietne aj do ceny našich konečných produktov. Momentálne však zvýšené náklady nevieme eliminovať.“ Neúspechu sa však vo firme neboja, vedome s ním kalkulujú.

Skostnatená legislatíva

Kompava má v pláne inovovať aj v oblasti diagnostických služieb. Jedinou šancou na prežitie je stále rásť, i keď súčasná politická situácia negatívne ovplyvňuje zdravie ľudí i športovcov a celý sektor výživových doplnkov. Schvaľovacie procesy sú nekonečné, legislatíva EÚ skostnatená a nekorektná.

Od roku 2016 sa Kompava zúčastnila dvoch projektoch EÚ v oblasti inovácie výrobného procesu, ani v jednom neuspela. V rokoch 2018-2019 sa aspoň zrealizoval projekt inovácie v oblasti výroby (nákup technologického zriadenia na plnenie práškových zmesi a vertikálny baliaci stroj).

„V roku 2021 sme splnili podmienky získania grantu na projekt “Generačná výmena“. Tým, že spoločnosť SBA pripravuje množstvo podporných projektov pre MSP, snažíme sa využívať všetky vhodné aktivačné programy. Zároveň využívame možnosti podpory z Ústredia práce, soc. vecí a rodiny pri zamestnávaní pracovníkov a rôzne podporné programy z MHSR, Ministerstva práce a sociálnych vecí a  projekty realizované v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu,“ uviedla pani Komorechová.

Ako pani Komorechová sama tvrdí, nebyť pomoci manžela, dnes spoločnosť Kompava neexistuje. „Keď sme potrebovali financie, banky nám nechceli dať ani cent, k inej pomoci som sa nedostala. Boli sme neznáma firma, neetablovaná na trhu. Mala som vtedy iba sen a veľkú vášeň. Obklopila som sa však skvelými ľuďmi, ktorý zdieľali moje nadšenie. Spoločne sme sa vyvíjali a posúvali vpred. V roku 2002 všetko komplikovala legislatíva. Schvaľovací proces trval aj šesť mesiacov. Dostupnosť surovín viazla a naša slovenská značka bola pre našinca nezaujímavá. Trh bol naučený iba na americké produkty. Tie domáce nevzbudzovali dôveru. Ak by som vtedy vedela to, čo viem dnes, nikdy by som sa na túto cestu nedala,“ netají.

Uskutočniť nemysliteľné

Legislatívne pravidlá platné na Slovensku aj v celej EÚ síce Kompava vníma ako obmedzujúce, ale prekážok sa nebojí. „Sú nastavené podľa neznámych kritérií, nedovoľujú nám komunikovať podľa skutočných vedeckých poznatkov. Cítime nerovnosť v rámci EÚ. Na Slovensku nie je rovnako posudzovaný slovenský a zahraničný produkt. Domáci výrobca má sťažené podmienky pri schvaľovaní produktu a pri marketingovej komunikácií produktu. Často sme napádaní farmaceutickým firmami pre neopodstatnené a nezmyselné „slovné hračky“. Hoci sa schvaľovací proces zjednodušil, na trhu sa objavujú produkty, ktoré nemajú opodstatnenie, degradujú význam výživových doplnkov. Firmy si uvádzajú na produkty, že sú výrobnou firmou, pričom nemajú žiadne výrobné zázemie, vývoj ani poznatky. Pomoc, ktorá prichádza vo forme dotácií, grantov je preto pre nás nesmierne potrebná.“

A čo by pani Komorechová odporučila začínajúcim podnikateľom? „Aby zvážili svoje schopnosti a možnosti a nepozerali sa na to, či je vhodná alebo zložitá ekonomická situácia. Každý môže uskutočniť nemysliteľné aj v ten najhorší čas. Treba si veriť, mať svoj sen a ísť za ním. Nedať sa ovládnuť strachom a učiť sa z neúspechov. A hlavne – začať hneď,“ radí.

Martina Gyenes,
Foto: Kompava

Procesný audit

Podnikatelia môžu v SBA požiadať o voucher až do výšky 9600 € na firemný audit. Využiť ho môžu napríklad v týchto oblastiach – interné procesy v kontexte spotreby energií, marketing, IT a kybernetická bezpečnosť, obchodné vzťahy – ale aj v iných. Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných podnikoch, včas informovať o možných rizikách. Výstupom sú  riešenia a návrhy na zlepšenie v danej firme. Voucher nie je možné použiť na finančný ani účtovný audit. 

Firmy so sídlom v Bratislavskom kraji
Firmy so sídlom v inom kraji

Začnite písať