Slovak Business Agency
Karadžičova 2
811 09 Bratislava 2
Slovenská republika
www.sbagency.sk

marketing@sbagency.sk

Šéfredaktorka:
Petra Palenčarová

Editor:
Rastislav Hríbik

Redaktori:
Prokop Slovaček
Viktória Kiripolská
Martina Gyenes
Marek Baláž
Kristína Kyseláková

Grafické spracovanie a web:
Marek Baláž
Peter Drengubiak
Kristína Kyseláková