Kto vie pomôcť s rozbehnutím startupu?

Mladý človek s inovatívnym nápadom môže čeliť nedostatku financií a znalostí pri snahe premeniť svoj nápad do “reálneho” startupu. Možností ako “nakopnúť” svoj biznis je veľa. Kto vám teda môže v začiatkoch podnikania pomôcť s rozbehnutím?

Počiatočná finančná pomoc

Startupy väčšinou potrebujú finančnú pomoc na začiatku – pri rozbiehaní podnikania. Nemajú tržby a nevlastnia takmer žiadny majetok. Banka startupu úver málokedy poskytne vzhľadom na jeho vysokú rizikovosť. Ak aj poskytne, tak iba v nízkej sume, preto sa startupista v začiatkoch podnikania obracia najmä na tzv. 3F: fools, family, friends (niekedy sa uvádzajú aj founders), t.j. na zanietencov, rodinu a priateľov. Prípadne použije vlastné finančné úspory. V určitej fáze startupu, napr. zhotovovanie prototypu alebo testovanie záujmu o daný produkt/službu, však táto finančná podpora už nestačí.

Slovak business Agency (SBA) sa zameriava na pomoc startupom práve podľa ich individuálnych potrieb a to pomocou iniciatívy na podporu startupov Startup Sharks a jej troch komponentov: Sharks Pool, Sharks Sea a Sharks Ocean. Pomoc v nich nájdu podnikatelia i záujemcovia o podnikanie. Cenné informácie, rady a know how majú nevyčísliteľnú hodnotu. Šancu zapojiť sa má každý, kto má chuť učiť sa a využiť široké možnosti, ktoré Startup Sharks ponúka.

  • Sharks Pool je určený najmä pre začiatočníkov. V tomto bazéne informácií a vzdelávacích aktivít, seminárov, webinárov, účasti na zahraničných startupových podujatiach, si určite každý nájde to svoje.
  • Sharks Sea sa zameriava na mentoringy, expertov, prostredníctvom ktorých môžu startupy posúvať hranice svojich vedomostí a zručností.
  • Sharks Ocean predstavuje možnosť nájsť správnych obchodných partnerov pre biznis zo zahraničia cez zahraničné stáže a pobyty v známych metropolách obchodu a biznisu ako napr. Silicon Valley.

Kapitál z externého prostredia

Ďalším zdrojom financovania je kapitál z externého prostredia. Startupisti môžu najčastejšie získať potrebnú investíciu od biznis anjelov, z fondov rizikového kapitálu alebo inovatívnej formy financovania – crowdfunding, t.j. davové financovanie.

Biznis anjel je človek alebo skupina investičných nadšencov, veľmi často už aj klasická biznis firma, ktorá zo svojich súkromných peňazí financuje startup za určitých podmienok (napr. požaduje vlastnícky podiel v startupe v určitom rozsahu). Biznis anjela musí startup najprv presvedčiť o svojom potenciáli. Anjelský investor investíciu zvyčajne vníma ako podporu pre neho zaujímavého a unikátneho projektu. Prináša startupu nielen finančnú podporu, ale odovzdáva mu aj svoje cenné skúsenosti a sprostredkuje sieť dôležitých kontaktov.

Fondy rizikového kapitálu (venture capital funds) sú tvorené peniazmi z viacerých zdrojov či už zo súkromných alebo verejných prostriedkov. Investori sú pri investovaní veľmi opatrní, pod rukami im za rok prejde mnoho startupov, pričom podporia len veľmi malé percento z nich. Opatrnosť vyplýva z faktu, že investori financujú startupy vo veľkom objeme a štádia v akom sa startup nachádza. Investori vstupujú do startupov v neskoršej fáze ich vývoja, kedy má startup vlastných zákazníkov alebo potenciál vstupu na zahraničné trhy. Ako z názvu vyplýva, riziko, že startup zlyhá, resp. nenaplní predpokladané očakávania, je veľké. Investori požadujú za financovanie podiel vo firme formou majetkovej účasti, t.j. za svoju investíciu získavajú podiel vo firme, ktorý závisí od rôznych faktorov.

Slovak Business Agency finančne podporuje startupy prostredníctvom Fondu inovacií a technologií (FIT), ktorý ponúka startupom nielen finančnú investíciu, ale aj účasť na rozvoji firmy. Startupy môžu navyše získať odborné poradenstvo, konzultácie od investičných manažérov, mentoring, koučing, tvorbu stratégií rozvoja, či prípravu spoločnosti na vstup strategického investora. Ďalším finančným programom, ktorý má pod patronátom SBA, je Mikropôžičkový program, ktorý sprístupňuje finančné prostriedky podnikateľom formou mikroúveru so zvýhodnenými podmienkami až do výšky 50 000 eur.

V súčasnosti veľmi populárnou formou financovania startupu je tzv. hromadné financovanie – crowdfunding. Najznámejšími portálmi na svete sú kickstarter a IndieGoGo. Medzi najpoužívanejšie slovenské a české portály patria napr. www.startovac.cz, www.ideasstarter.sk alebo www.marmelada.sk. Ako crowdfunding funguje? Projekt si na začiatku stanoví cieľ napr. vyzbieranie 10 000 eur a dátum, do ktorého má byť táto čiastka vyzbieraná. Ak cieľovú sumu nedosiahne, peniaze budú ľuďom, ktorí projekt podporili, vrátené. Odmena pre prispievajúcich ľudí, v prípade, že sa dopredu stanovená suma vyzbiera, závisí od výšky darovanej sumy. Môže ísť o poďakovanie až po získanie prototypu produktu. Rizikom pre podporovateľa je, že tento produkt nebude fungovať podľa jeho predstáv, resp. nebude spĺňať požadovanú funkčnosť, no môže sa aj stať, že výsledný produkt nebude nikdy vyrobený.

Dobrá rada nad zlato

Startup často potrebuje okrem finančnej pomoci aj pomoc prostredníctvom mentoringu, usmernenia alebo dodatočného vzdelávania. Prísun správnych informácií je pre startup kľúčovým. Taktiež je dôležité stretnúť správnych ľudí, ktorí zakladateľa/zakladateľov startupu vedia posunúť vpred.

Slovak Business Agency v súčasnosti intenzívne pracuje na vytvorení databázy expertov z rôznych oblastí – IT, marketing, financie, právo, manažment. Dôvod prečo sa tým zaoberá je práve to, že si uvedomuje, že prísun správnych informácií je pre startup kľúčový. Často však nestačí pasívne čítať informácie iba z kníh. Startupy a začínajúci podnikatelia tak získajú možnosť čerpať cenné informácie, rady a know how od skúsených odborníkov, ktorí majú za sebou už konkrétny úspech.

Experti zo súkromného a verejného sektora ponúkajú ľuďom s inovatívnou myšlienkou možnosť využiť ich skúsenosti prostredníctvom dlhodobého mentoringu, pričom môže ísť o individuálny alebo skupinový mentoring. Dôležité je vybrať si správneho mentora, ktorý by mal pôsobiť v relevantnej oblasti a mal by vedieť porozumieť startupu. Ďalšou možnosťou, ako sa môžu startupisti vzdelávať, je zúčastňovať sa rozličných podujatí na podporu networkingu, B2B konferencií (stretnutie firiem), školení, seminárov na podporu podnikania alebo prednášok na rôzne zaujímavé témy.

Veľmi dôležitým miesto, kde sa startupy stretávajú, vymieňajú si praktické rady alebo networkujú sú tzv. coworkingyalebo inkubátory. Ide o neformálny priestor, ktorý je vybavený základným hardvérom, ktorý môžu startupisti za nízky mesačný poplatok využívať. Inkubátory sa venujú okrem iného aj mentoringovým aktivitám a organizujú mnoho zaujímavých startup podujatí.

Významnú úlohu v startupovom svete majú aj akcelerátory. V stručnosti ide o zrýchlený proces mentorovania startupu, ktorý trvá zväčša tri mesiace a končí tzv. pitchom, krátkym predstavením projektu pred investormi. Akcelerátory vyberú najlepšie tímy, ktoré pošlú do zahraničia napr. do Silicon Valley a súčasne ich finančne podporia.

Všetky uvedené možnosti ako coworkingové priestory a inkubátor pre podnikateľov, CreativePoint, finančná a nefinančná podpora a ďalšie podporné programy nájdu startupisti aj v pripravovanom Národnompodnikateľskom centre (NPC), ktoré sa otvorí už budúci rok. NPC bude ponúkať rôzne nástroje podpory, medzi nimi – akceleračný program, ktorý je určený pre potenciálnych malých a stredných podnikateľov (MSP), ktorí chcú rozbehnúť vlastné podnikanie, napr. na báze výsledkov vedecko – výskumnej činnosti. Inkubačný program, určený pre začínajúcich i existujúcich MSP. Rastový program, ktorý je určený pre existujúcich MSP s ambíciou pôsobiť na spoločnom trhu EÚ a trhoch tretích krajín mimo EÚ. Stážový program je určený pre MSP s rastovým potenciálom a šikovných mladých ľudí (študentov, absolventov, doktorandov a pod.)

Ing. Monika Pohlová

startup manažérka SBA

Začnite písať