Ľudia už necestujú tak húfne do zahraničia za prácou

Najúspešnejšou živnostníčkou roku 2013 sa stala Erika Obdržálková, majiteľka prekladateľskej a tlmočníckej firmy AAA-agentúra EUROPE HOUSE. Záujem poroty si získala aj tým, že sa do podnikania v oblasti prekladateľskej činnosti neváhala pustiť vo vyššom veku, ovláda viac jazykov, zamestnáva 50 externistov a svoju prácu má naozaj rada. V práci si zakladá na presných termínoch a vysokej kvalite.

Stali ste sa najúspešnejšou živnostníčkou roku 2013. Čo pre vás toto ocenenie znamená v osobnom živote a čo si myslíte, že prinesie do toho profesného?

Ocenenie „najúspešnejšia živnostníčka roku 2013“ ma motivuje k ďalšej práci. Teším sa z neho. Viem, že i moja rodina tým bola milo prekvapená. Konečne ich mame niekto poďakoval za dlhoročnú „drinu“. Toto ocenenie znovu oživilo moju agentúru, niekoľko účastníkov slávnostného galavečera sa už stalo mojimi klientmi. Teším sa z práce a zviditeľnenie v médiách je v súčasnosti v mojom podnikaní nevyhnutnosťou.

Vaša agentúra EUROPE HOUSE patrí k stabilným prekladateľským a tlmočníckym agentúram na Slovensku už 24 rokov. Ako to vyzeralo u vás na začiatku? V čom ste videla najväčšie prekážky? Spravili by ste s terajšími skúsenosťami niečo inak?

Zamestnávam už 24 rokov renomovaných kolegov a veľakrát sa stretávam s veľmi nekvalitne spracovanými prekladmi dôležitých dokladov, odborných textov, ktoré opravujeme. V súčasnosti je veľa prekladateľských aktivít, ktorými riešia niektorí podnikatelia svoje živobytie, ale prekladateľstvo je vysokoškolský študijný odbor a nie každý, kto sa jazyk naučil, vie i kvalifikovane zvládnuť prácu prekladateľa.

V roku 1990 som otvorila súkromnú Jazykovú školu EUROPE HOUSE. Iba v prvom roku jej existencie ju navštevovalo 750 poslucháčov. Boli to najkrajšie roky môjho profesijného života. Viedla som školu podľa vlastných predstáv, obohatená skúsenosťami, radami i pomocou kolegov zo zahraničia. Nepotrebovala som investovať do reklamy, jeden poslucháč priviedol druhého. Ako metodička cudzích jazykov Pedagogického ústavu mesta Bratislavy som získala z praxe, literatúry a zahraničných stáží jasný obraz úspešnej cudzojazyčnej výučby, ktorú som mohla po novembri 1998 plne realizovať. Zamestnala som najlepších pedagógov cudzích jazykov z vysokých, stredných i základných škôl. Ja som sa starala o obsah a oni o perfektnú realizáciu výučby.

V roku 2002 som ukončila výučbu a prešla som na prekladateľskú činnosť. Moja prekladateľská agentúra je prospešná pre mnohých zahraničných investorov na Slovensku. Vedieme cudzojazyčnú korešpondenciu firiem, prekladáme odborné katalógy, návody a pod.

V čom vidíte prekážky teraz? Podľa vašich skúseností sa podnikateľské prostredie zhoršuje, alebo predsa len smeruje k odľahčeniu života malých a stredných podnikateľov?

Toho času firmy viac stagnujú, neuzatvárajú tak húfne nové kontrakty, ľudia už necestujú tak húfne do zahraničia za prácou. So stagnujúcou ekonomikou súvisí úzko i naša práca.

Podnikatelia sa musia presvedčiť, musia sledovať svojich zamestnancov, či nevhodným prekladom korešpondencie, zmlúv a pod. nenarobia firme viac strát ako osohu! Veľakrát sme sa o tom presvedčili.

Aký vzťah máte k svojej práci?

V každom podnikaní sa denne riešia problémy. Ani mňa to neobišlo. Mám ale svoju prácu rada a pokiaľ mi budú sily stačiť, chcem byť niekomu užitočná. A mám výborných kolegov, entuziastov, priateľov, ktorí ma vždy podporili a s ktorými je spolupráca radostným zážitkom.

Je šťastný ten, kto sa v profesii, ktorú vykonáva, našiel! A ja som sa v nej „našla“!

 Majú vaši zákazníci aj nejaké špeciálne požiadavky? S akými najzaujímavejšími ste sa doposiaľ stretla?

V poslednom období sme sa rozhodli pre expresnú činnosť, prekladáme texty zmlúv, dohôd, osobné doklady a pod. do 24 hodín. Túto službu vyhľadáva mnoho klientov.

A snažíme sa ešte o niečo, čo nie je na Slovensku až tak bežné. Sme presní v kvalite i v termínoch! To bolo vždy mojim krédom, ktoré ma viedlo k úspechu.

Na základe vlastných skúseností, vedeli by ste začínajúcim alebo aj etablovaným podnikateľom/kám poradiť, dať nejaký užitočný podnikateľský tip. 

Čo by som odkázala mladým a začínajúcim podnikateľom?

  • Niet prekážky, ktorá sa nedá zvládnuť!
  • Niet človeka, ktorého úspech neposunie vpred!
  • Niet problému, ktorý by Ťa odradil pracovať ďalej!
  • Obklop sa múdrymi a počúvaj ich!
  • Nikoho nezatracuj, v každom je zrnko dobra!
  • Buď príkladom Tvojim zamestnancom vo svojej hodnotovej orientácii!
  • Buď blízky ľuďom Tvojho okolia. Pomáhaj im!
  • Atmosféra v Tvojom podniku závisí od Tvojho postoja k práci! Od Tvojho pozdravu a častého slovka „ĎAKUJEM“!
  • Ráno prvý a večer posledný!

Nájdete si popri práci aj čas na oddych?

Oddych? Pre mňa stačí hodinka v plavárni alebo hodinka s deťmi. A na to si vždy nájdem čas.

Nesplnený sen:

Nemám. Sny som väčšinou v živote premieňala na realitu. Nesplniteľné sny som nikdy nemala.

Žila som vždy dvomi nohami na zemi, i keď som mala viac finančných prostriedkov. Nepotrebovala som k svojmu šťastiu „obdiv“ iných. Iritovali ma niekedy „závistlivci“, ktorí sami neboli ochotní urobiť niečo navyše i keď by boli schopní.

A je jedna veta, ktorá ma vnútorne dosť často pobúrila: „Ja ťa obdivujem, že sa Ti chce.“ Na to je len jedna odpoveď: „Nekecaj a vyhrň si rukávy!“ Veľakrát si ju však môžeš iba pomyslieť.

www.europehouse.sk

Začnite písať