Máte úspešný podnikateľský projekt? Ponúknite ho na trhu ako franšízu!

Stáva sa, že inšpiráciou úspešného podnikateľského projektu býva často jednoduchý, až takmer samozrejmý nápad. Napr. ako predávať vo veľkom čerstvú fašírku v žemli alebo obložené sendviče, či fritovanú obaľovanú kuracinu a hranolky. Pokiaľ by to chcel niekto zrealizovať naozaj vo veľkom, musel by vybudovať veľa predajných miest, vlastných prevádzok, na čo najväčšom území. Aby boli ponúkané produkty vo všetkých prevádzkach rovnako chutné a kvalitné ale pritom výrazne odlíšené od konkurencie, musia sa vyrábať podľa rovnakého postupu (receptu, konceptu a know-how). Odlíšenie od konkurenčných predajcov treba zvýrazniť označením vlastnou značkou (logom).

Vybudovanie množstva vlastných prevádzok by stálo jedného investora veľa peňazí. Preto je pre autora nápadu výhodnejšie, aby si vlastnú prevádzku postavil každý jej prevádzkovateľ sám. Využil by ale pri tom pôvodný úspešný nápad, produkt a značku (a veľa iných výhod v logistike a marketingu) a za ich použitie zaplatil poskytovateľovi primeraný poplatok.

Konkurencia samozrejme nespí, každý úspešný nápad sa snaží odkopírovať a použiť vo svoj vlastný prospech. Preto je potrebné každú značku a výrobné know-how zákonným spôsobom pred zneužitím ochrániť. Takto nejako sa zrodí z pôvodného jednoduchého nápadu franchisingový koncept a z loga ochranná známka.

Ono sa to takto zdá veľmi jednoduché, ale v skutočnosti je od nápadu po vznik, formalizáciu a realizáciu franchisingového konceptu dlhá cesta. Jedným z dôvodov je, že tvorba a rozvoj nového pôvodného (slovenského) franchisingového konceptu je vo všeobecnosti nielen dlhodobý ale aj finančne náročný proces. Každý franchisingový koncept ponúkaný na trhu ako úspešný a hodnotný produkt musí byť v praxi overený, ináč nezíska dôveru kupujúceho.

Podmienku úspešne podnikať aspoň v jednej pilotnej jednotke počas primerane dlhého obdobia ešte pred začiatkom tvorby franchisingového reťazca, ukladá európsky Etický kódex franchisingu, ktorý prevzala aj Slovenská franchisingová asociácia (SFA) a je záväzný pre jej riadnych členov. Za primerane dlhé obdobie pokladá SFA obdobie minimálne jedného kalendárneho roka, v ktorom by sa mali v praxi prejaviť a overiť všetky sezóne vplyvy a ekonomické parametre biznisu. Dodržanie podmienok etického kódexu a serióznosť konceptu i jeho poskytovateľa si SFA u svojich členov overuje. Preto asi v súčasnosti na Slovensku počtom prevažujú renomované zahraničné koncepty. Je oveľa jednoduchšie a lacnejšie kúpiť si licenciu overeného úspešného franchisingového konceptu ako vyvíjať nový vlastný, pôvodný.

Ak je však nápad naozaj komerčne zaujímavý, oplatí sa ho spracovať a ochrániť do formy, aby mohol byť ponúknutý na trhu ako hodnotný produkt za odplatu – teda franšíza. Takýmto postupom vznikli mnohé známe franšízové značky. Extenzívne globálne rozšírenie ich franchisingových prevádzok prinieslo majiteľom obdivuhodný podnikateľský úspech.  Ide však o win-win obchodný vzťah, pretože aj užívatelia franšízy dosahujú primeraný výnos.

Franchisingový koncept, ktorý je odborne nastavený a dlhodobejšie úspešne odskúšaný, poskytuje jeho užívateľovi pravdepodobnosť primeranej predvídateľnej ekonomickej výnosnosti pri oveľa nižšej miere podnikateľského rizika ako prvoplánový sólový podnikateľský projekt. Franchising je štandardné podnikanie. Platia preň bežné zákony a predpisy z rôznych oblastí legislatívy (napr. Obchodný zákonník). Má však aj svoje zvláštnosti. Ide o skúsenosti získané v dlhoročnej praxi, ktoré treba akceptovať a dodržiavať, ináč to nemusí fungovať. Mnohé sú platné všeobecne, niektoré sú špecifické. Preto je vhodné, aby autor pôvodného nápadu pri tvorbe svojho nového franchisingového konceptu spolupracoval s odborníkmi – franchisingovými poradcami, ktorí mu pomôžu naformulovať a nastaviť franchisingový koncept do formy a obsahu zodpovedajúcemu kritériám seriózneho a hodnotného produktu. Ochráni to nielen povesť autora – poskytovateľa franšízy, ale zároveň zvýši hodnotu daného konceptu a značky.

Poradenstvom pri tvorbe, formalizácii a aplikácii franchisingových konceptov sa zaoberá Slovenská franchisingová asociácia. V súčasnosti napr. spolupracujeme pri tvorbe pôvodného slovenského franchisingového konceptuštýlovej, prémiovej reštaurácie s ázijskou a európskou kuchyňou FOU ZOO.

Hlavným cieľom SFA je rozvoj franchisingu na Slovensku. Asociácia je pripravená poskytnúť záujemcom svoj vlastný informačný potenciál. Disponujeme skúsenosťami našich členov, ktorí už vytvorili a prevádzkujú úspešné vlastné pôvodné slovenské franchisingové koncepty (Kinekus, Directreal, Pneubox, COOP Jednota, Rempo, Pizza Mizza). Našimi členmi sú aj renomované právnické a poradenské kancelárie, využívame tiež vedomosti a poznatky členov Zboru konzultantov SFA a renomovaných franchisingových poradcov. Akademické zázemie nám pomáha rozvíjať spolupráca s Obchodnou fakultou  Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ak máte dobrý nápad stačí prísť a poradíme Vám, akým spôsobom by sa dal komerčne zhodnotiť.

V nasledujúcom čísle: praktický postup pri tvorbe franchisingového konceptu a jeho základných formálnych dokumentov, franchisingovej a licenčnej zmluvy.

Ing. Jozef Šétaffy

prezident Slovenskej franchisingovej asociácie
www.sfa.sk

Začnite písať