Máte zaujímavý projekt? Ukážte ho v zahraničí

Slovak Business Agency otvára ďalší ročník súťaže Európska cena za podporu podnikania – European Enteprise Promotion Award (ďalej EEPA). Hľadá inšpiratívne iniciatívy, ktoré dokážu prezentovať pridanú hodnotu podnikania za Slovensko. Prihlásiť sa môžete do 1. júna.

EEPA sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Toto ocenenie má za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Kto sa môže do súťaže prihlásiť

  • národné, regionálne a miestne orgány alebo verejno-súkromné partnerstvá zo všetkých členských štátov EÚ, alebo z pridružených krajín v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ktoré sa podieľajú na úspešnej iniciatíve zameranej na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

Do akej kategórie sa môžem prihlásiť

  • Podpora podnikateľského ducha: oceňuje iniciatívy, ktoré propagujú podnikateľské myslenie najmä medzi mladými ľuďmi a ženami.
  • Investovanie do podnikateľských zručností: oceňuje iniciatívy zamerané na zlepšovanie podnikateľských a manažérskych zručností.
  • Podpora podnikateľského prostredia: oceňuje inovačné politiky, ktoré podporujú začínajúce podnikanie a rast podnikov, zjednodušenie legislatívnych a administratívnych postupov v podnikaní a implementáciu prístupu „najskôr myslieť v malom“ v malých a stredných podnikoch.
  • Podpora internacionalizácie podnikania: oceňuje politiky a iniciatívy, ktoré podporujú malé a stredne veľké podniky, aby čo najviac vyťažili z príležitostí, ktoré im ponúkajú trhy v rámci EÚ aj mimo nej.
  • Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov: oceňuje politiky a iniciatívy, ktoré podporujú malé a stredne veľké podniky a ich prístup na zelené trhy a pomáhajú im zlepšiť efektívnosť ich zdrojov, napr. pomocou rozvoja zelených zručností a dohadzovania ako aj financovania.
  • Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých: oceňuje iniciatívy orgánov alebo verejných/súkromných spoločenstiev, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť malých a stredne veľkých podnikov. Táto kategória oceňuje aj úsilie zamerané na podporu podnikania znevýhodnených skupín, ako napr. nezamestnaných, a najmä dlhodobo nezamestnaných osôb, migrantov, zdravotne postihnutých osôb alebo osôb z etnických skupín.

Dôležité informácie

Súťaž má dve výberové kolá. Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže.

Termín na zaslanie projektov do národného kola je: 1. jún 2016.

Termín na zaslanie projektov do európskeho kola je: 1. júl 2016.

Odborná porota vyberie víťazov súťaže, ktorí budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien 23.-25. novembra 2016 v Bratislave.

Okrem toho porota udelí Veľkú cenu poroty iniciatíve z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania v Európe, ktorú bude považovať za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu.

Manuálregistračný formulár

Podrobné informácie o súťaži

Súťaž o Európsku cenu za podporu podnikania vyhlasuje Európska únia od roku 2006. Doteraz sa súťaže zúčastnilo viac ako 3100 projektov z 31 krajín, vrátane 27 členských štátov EÚ, Islandu, Nórska, Srbska a Turecka. V minulom roku národné poroty nominovali do európskeho kola 52 projektov. Komisia vybrala a odmenila 12 projektov a udelila 4 špeciálne ceny.

Ocenené slovenské projekty

Projekt spoločnosti AV Mobilita s.r.o. získal prestížne ocenenie Európskej komisie – Európsku cenu za podporu podnikania v kategórii Zodpovedné podnikanie. Ceny boli odovzdané na slávnostnom vyhlásení výsledkov, ktoré sa uskutočnilo 25.-26. novembra 2013 vo Vilniuse v Litve.

V roku 2012 bol úspešný slovenský projekt REGIONFEMME, ktorý sa dostal do užšieho výberu (14 najlepších) v kategórií Podpora internacionalizácie podnikania.

Kontakt:

Oľga Némethová, 02 502 44 513, nemethova@sbagency.sk

Autor: redakcia 

 

Začnite písať