Montessori cestou kráčajú aj v Prešove


Alternatívna a svetovo uznávaná učebná pedagogika Montessori, ktorá pomáha rozvoju dieťaťa s využitím konkrétnych praktických postupov s pomôckami, zafungovala aj na východe Slovenska. Filozofiu so základným heslom „Pomôž mi, aby som to dokázal aj sám“ objavili i v materskom centre v Prešove.Práve tam riaditeľka materskej školy Marta Fudalyová organizovala prvé Montessori kluby. Tu si mohli deti a ich rodičia vyskúšať prácu s Montessori materiálom a zažiť odlišný prístup k vzdelávaniu na vlastnej koži. Na podnet rodičov sa v meste neskôr sformovala súkromná materská škola Montessori cesta.


V tamojšom centre začali ako neformálna vzdelávacia skupina fungovať už pred šiestimi rokmi. S ôsmimi deťmi vo veku od troch do šiestich rokov. No ich počet rýchlo rástol. Od roku 2019 sa zaradili do siete škôl a školských zariadení. Aktuálne sa venujú 35 deťom.

„Naším cieľom je ponúkať kvalitu, nie kvantitu. Preto sme sa rozhodli pre menšiu komunitnú škôlku. Tá v sebe spája rešpektujúci prístup Montessori pedagogiky a rodinnú atmosféru. V našej práci využívame ucelený vzdelávací koncept talianskej lekárky Márie Montessoriovej. Vznikol na základe hĺbkového pozorovania detí a je veľmi obľúbený po celom svete,“ uviedla Tatiana Dlugošová z tamojšej súkromnej základnej školy Montessori cesta.

Vďaka pozorovaniu a rešpektujúcemu prístupu k deťom dokážu reflektovať ich aktuálne vývinové potreby a zároveň im ponúknuť jedinečný priestor na rozvoj osobnosti.

Remeslo má zlaté dno

V Montessori pedagogike hovoríme, že ruka je nástroj ducha, resp. našej inteligencie. Práca rúk je tu veľmi dôležitá, pretože najmä u malých detí je pohyb hlavným prostriedkom na vyjadrenie ich myslenia. Práve cez pohyb a zmyslové zážitky deti rozvíjajú svoju osobnosť.

Manuálne činnosti rozširujú detskú skúsenosť. Zahŕňajú v sebe tvorenie, vyjadrovanie, realizáciu nápadov a podporujú ich sebahodnotenie a sebavedomie. Poskytujú im cennú spätnú väzbu a prepájajú ich s reálnym prostredím a našou kultúrou.

Remeslá sú naším kultúrnym dedičstvom. Chceme, aby ich deti vnímali v širšom kontexte. Aby to nebola len kapitola našej histórie. Prostredníctvom vlastnej skúsenosti sa najlepšie oboznámia s tým, čo dané remeslo v sebe nesie. Inak sa predsa budete pozerať na tanier, ktorý si kúpite za malú sumu peňazí, a inak na tanierik, ktorý si vlastnoručne a prácne vytočíte na hrnčiarskom kruhu, vypálite, natriete glazúrou a znova vypálite.

„Od začiatku roka pracujeme na tom, aby sme v priestoroch našej materskej školy vytvorili kútik, kde sa deti oboznámia so zaujímavými remeslami, pričom si ich budú môcť vyskúšať. V rámci tohto projektu im predstavíme hrnčiarstvo, paličkovanie, tkanie, tesárstvo a staviteľstvo,“ vysvetľuje Dlugošová.

Jednotlivé remeslá sú predstavené ako workshopy, resp. ukážky. Po samotnom workshope sú jednotlivé techniky, materiály a vybavenie k dispozícii. Deti s nimi pracujú počas celého marca. Postupne tak vytvárajú portfólio produktov, ktoré budú môcť predávať na záverečnom jarmoku.

Cieľom projektu je sprostredkovať deťom krásu starodávnych remesiel a zároveň poukázať aj na hodnotu manuálnej práce a dôležitosť cieľavedomej, vytrvalej činnosti pre ich život. Predaj výsledných produktov na škôlkarskom jarmoku je pre deti nový rozmer. Vďaka nemu získajú skúsenosť s finančným ohodnotením vlastnej práce, organizáciou takéhoto podujatia, prezentáciou výrobkov. Zároveň získajú spätnú väzbu v podobe finančného zisku, ktorý budú môcť využiť na účely, ktoré si samy vyberú. Do projektu sa zapoja aj rodinní príslušníci detí, ktorí sa na jednotlivých workshopoch môžu zúčastniť a doslova priložiť ruku k dielu. Majú tak možnosť tráviť čas netradičným spôsobom, odovzdať skúsenosti deťom a pomocou prvkov arteterapie pookriať po dlhých mesiacoch pandémie.

Manuálne činnosti

Deti sú prirodzene veľmi tvorivé, čo sa ukazuje v ich každodennej činnosti. Ratolesti v prešovskej škôlke sú zvyknuté na prácu s reálnymi pracovnými pomôckami a materiálmi. Veľmi rady napodobňujú dospelých.

„Ak im predstavíme nejakú aktivitu – v tomto prípade konkrétne remeslo –, prirodzene si ju chcú vyskúšať a niečo vytvoriť. Nechcú sa len hrať s rôznymi imitáciami, napríklad na staviteľov. Chcú vytvoriť niečo skutočné, tak ako my dospelí. Postaviť múr, ktorý nespadne, skonštruovať kŕmidlo pre vtáčiky, píliť, vŕtať, vytočiť si tanier alebo misku, vyrobiť dekoráciu a podobne. Preto sme sa v rámci projektu Remeslo má zlaté dno rozhodli deťom sprostredkovať reálnu skúsenosť s tradičnou manuálnou činnosťou, ktorú im najprv predstavia samotní remeselníci. Tí im potom pomôžu vytvoriť niečo vlastné,“ vysvetlila Dlugošová.

Pridanou hodnotou projektu je predstavenie lokálnych tvorcov, ktorí viedli workshopy pre jednotlivé remeslá. Jana Frajkorová sa venuje soľnobanskej čipke, pokladu mesta Prešov. Nechýbali stolár Stanislav Lazúr či keramikárka Júlia Mádziková, absolventka ateliéru Petra Čentíka.

Keďže ide o deti v predškolskom veku, predstavitelia projektu neočakávajú, že hneď vytvoria porcelánovú súpravu alebo utkajú koberček. Zámerom projektu je zasiať semienko záujmu, rozšíriť poznanie detí o časť slovenského kultúrneho dedičstva. Za všetkým je snaha sprostredkovať im zážitok z manuálnej práce, ukázať zaujímavý spôsob trávenia voľného času a v neposlednom rade naštartovať – práve vďaka spomínanej možnosti ponúkať svoje výrobky na záverečnom škôlkarskom jarmoku – finančnú gramotnosť.

Rozvoj podnikavosti už od útleho detstva

Pedagogika Márie Montessori aktívnym spôsobom ponúka deťom možnosti na rozvoj podnikavosti: cez starostlivosť o seba a iných pri príprave desiat a olovrantov v prvých rokoch základnej školy, pestovanie vlastnej zeleniny, starostlivosť o zvieratá a výrobu drobného nábytku a keramiky v ďalších ročníkoch základnej školy. Vlastné výrobky predávajú žiaci počas roka v škole, ale aj na mestských trhoch a výstavách. Celý proces sa prirodzene zavŕši otvorením „školského podniku“, o ktorý sa starajú žiaci posledných troch ročníkov základnej školy. Môžu sa rozhodnúť podľa možností, ktoré ponúka lokalita, kde sídli škola – či to bude kaviareň, servis bicyklov, umývanie áut a pod.

V súčinnosti s vedením školy prejdú procesom založenia živnosti na podnikanie a vypracovanie business plánu, žiadosti o pôžičku alebo zapojenie do vhodného grantu. So sprievodnými osobami pripravujú všetku potrebnú dokumentáciu a korešpondenciu s úradmi. V prípade potreby prizývajú odborníkov z konkrétnej oblasti. Naučia sa pracovať v tíme, rešpektovať sa navzájom, vymýšľať spôsoby, ako rozvíjať svoj podnik, prípadne zažijú aj neúspech pri zlom odhade situácie na trhu. Takto sa stávajú absolventmi, ktorí majú skúsenosti, ako sa prispôsobovať okolnostiam na pracovnom trhu.

Budúcnosť škôlky

„Aj keď vnímame veľký záujem rodičov o zvyšovanie kapacity škôlky, nie je to cesta, po ktorej sa chceme vydať. Našou cestou je predovšetkým zdokonaľovanie nášho prístupu. Snažíme sa o rozširovanie portfólia aktivít a pomôcok, aby sme ostali stopercentne verní pedagogike Márie Montessoriovej,“ prízvukuje Dlugošová.

Snažia sa tak deťom zabezpečiť možnosť pokračovať v Montessori vzdelávaní aj na základnej škole, ktorá v Prešove chýba. Pustili sa do jedinečného projektu prvej Montessori základnej školy pod názvom LEONARDO. Tá by svoje brány mala otvoriť už v septembri tohto roka.

Okrem Montessori metódy bude táto škola špecifická aj v akcentovaní tzv. STEM konceptu. V rámci neho sa bude zvýšená pozornosť venovať oblastiam ako veda, technika, inžinierstvo a matematika (v angl. STEM= Science, Technology, Engineering, Mathematics), pričom informatika by mala preniknúť do všetkých študijných a učebných osnov.

Pri tvorbe konceptu čerpajú najmä zo skúseností a aj ponaučení z dejín civilizácie. Čína bola veľmi vyspelá civilizácia, vynašli tam papier, hodváb, položili základy medicíny a podobne. Dnes je to krajina manufaktúr, pričom výsledky žiakov v PISA testovaní, rovnako ako aj u nás, konštantne klesajú. Stavili preto na moderné zručnosti, akými sú inovatívne a kritické myslenie, argumentácia, časový manažment, finančná gramotnosť, práca v tíme, digitálna bezpečnosť, masmediálna gramotnosť, projektová práca či prezentačné zručnosti. To sú podľa Tatiany Dlugošovej kompetencie, ktoré budú deti 21. storočia potrebovať.

Spolupráca s SBA

Aj táto unikátna prešovská škôlka sa prihlásila do výzvy zameranej na podporu podnikateľského vzdelávania. Ako tvrdí Tatiana Dlugošová, sú veľmi radi, že tak urobili.

„Môže sa zdať, že rozvíjať podnikateľské zručnosti u detí v materskej škole je zbytočné alebo že na to ešte majú čas. My sme však presvedčení, že ak dáme deťom šancu zažiť podnikanie v hravej a zážitkovej forme, nerozšíria si len obzory o nové činnosti, v našom prípade remeslá, ale získajú aj prvý kontakt s reálnou hodnotou práce a finančnou gramotnosťou. Naša doterajšia spolupráca so Slovak Business Agency na tomto projekte prebieha profesionálne a transparentne. Preto veríme, že aj v budúcnosti nájdeme spôsob, ako využiť služby SBA,“ dúfa Dlugošová.

Koncept Montessori pedagogiky je vo veľkej miere prepojený s reálnym životom, resp. s prípravou dieťaťa sa fungovanie v globalizovanej a informačnej spoločnosti. Práve tento fakt symbolizuje veľký potenciál spolupráce. Či už pri prepájaní vzdelávania s podnikaním, alebo pri príprave na budúce povolanie.

„Vzhľadom na fakt, že od septembra 2022 budeme prevádzkovať nielen materskú, ale aj základnú školu, je v našom záujem mať po svojom boku etablovanú inštitúciu, ktorá zlepšuje podnikateľské prostredie na Slovensku,“ dodala Dlugošová

Regulácie podnikateľského prostredia

„V našom koncepte vzdelávania predstavujeme povolania od materskej školy prostredníctvom osôb, ktoré ich vykonávajú. Veľmi obmedzujúce bolo pre nás zistenie, že v základnej škole nemôže učiť chémiu biochemička so skúsenosťami z laboratórií, pretože neabsolvovala pedagogické minimum, lekárka, ktorá z rovnakých dôvodov nemôže učiť biológiu, prípadne skúsenosti z informatiky nemôže odovzdávať IT odborník z praxe, ktorý by si našiel čas na symbolický úväzok na škole. Rešpektujeme, že pedagogické vzdelanie sa nedá nahradiť, ale správnym pomerom učiteľov so vzdelaním z pedagogiky a odborníkov v daných vzdelávacích oblastiach by mohlo dôjsť k vzájomnému obohateniu,“ uviedla Dlugošová. Čo sa týka vedenia školy, aktuálne môže byť riaditeľom školy pedagóg s päťročnou praxou a atestáciou. V praxi to potom vyzerá tak, že riaditeľ nie je spokojný, lebo trávi málo času s deťmi a veľa s papiermi. Takúto pozíciu by podľa Tatiany Dlugošovej lepšie zastávala osoba s manažérskou praxou, ktorá by školu vedela vhodne posúvať v úzkej kooperácii s učiteľmi.

V zahraničných školách s inovatívnym vzdelávacím programom si žiaci vo vyšších ročníkoch zabezpečujú stravovanie sami. Od plánovania jedálneho lístka cez vypracovanie rozpočtu, nákup surovín až po samotné varenie a servírovanie. Môže sa to zdať ako maličkosť, ale zdanlivo jednoduchá úloha – príprava obeda pre celú skupinu – v sebe zahŕňa plánovanie a logistiku, dodržiavanie pracovného postupu, rozdelenie úloh, tímovú prácu, komunikáciu, finančnú a výživovú stránku a mnoho ďalšieho. S aktuálne platnými nariadeniami pre školské stravovanie si toto v našich podmienkach, bohužiaľ, nevieme predstaviť.

„Čerešničkou na torte je banalita ako výška umývadla pre deti v materskej škole. Podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež majú byť umývadlá vo výške 0,5 m nad zemou, čo vyhovuje deťom vo veku 2 – 3 rokov. Staršie deti sú vyššie a nad umývadlo sa musia skláňať. Na našu žiadosť nám regionálny úrad verejného zdravotníctva umožnil mať v našej škôlke aspoň niektoré umývadla trochu vyššie. Je to maličkosť, ale keď sa ich nazbiera viac, vyžadujú čas, ktorý sme mohli využiť efektívnejšie,“ uzavrela Dlugošová.

Podnikanie je prostriedok, vďaka ktorému môže Montessori cesta sprostredkúvať inú formu vzdelávania, ako je na slovenských školách bežné. Na to, aby mohli učiť inak, potrebujú vyškoliť pedagógov, zabezpečiť si priestory a triedy vybaviť špeciálnymi Montessori pomôckami. To predstavuje značné finančné náklady.

V oblasti školstva pôsobí škôlka už niekoľko rokov, preto sú zvyknutí na regulácie príslušných úradov a inštitúcií. Všeobecne sú regulácie a usmernenia prínosné, pretože určujú rámec, v ktorom sa môžu pohybovať. Náročnejšie je však orientovať sa v množstve a štruktúre týchto regulácií a správne interpretovať ich znenie.

„Vnímame však snahu ministerstva školstva inovovať štátny vzdelávací program. Vidíme kroky zainteresovaných inštitúcií, snahu hľadať spôsoby, ako vzdelávanie zatraktívniť, ako sa inšpirovať zahraničnými modelmi a konceptmi a uviesť ich do praxe. Vieme, že ani Rím nebol postavený za jeden deň, ale sme presvedčení, že zavedené zmeny budú mať v dlhodobom horizonte pozitívny vplyv nielen na samotné deti, ale aj na našu spoločnosť ako celok,“ uzavrela Tatiana Dlugošová.

Martina Gyenes
Foto: Montessori cesta o.z.

Dotácia poskytovaná MSP na realizáciu projektov na podporu podnikateľských zručností. Projekty orientované na budovanie podnikavosti a tzv. kompetencií 21. storočia (napríklad kritické myslenie, kreativita, komplexné riešenie problémov a i.), ktorých cieľovou skupinou sú najmä: deti materských škôl a žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl, absolventi a pedagogickí pracovníci.

Projekty je možné realizovať v rámci nasledovných aktivít: podnikateľské vzdelávacie kurzy, podnikanie v praxi, domáce tréningové programy, zahraničné tréningové programy

Viac informácií k službe Podpora podnikateľského vzdelávania nájdete TU

Začnite písať