Môže živnostník zamestnať iných živnostníkov na práce v zahraničí?

Ste živnostník a rád by ste zamestnal na území napr. Rakúska ďalších živnostníkov? Môžete ich zamestnávať alebo si musíte na tento účel založiť obchodnú spoločnosť?

Na to, aby ste zamestnali v Rakúsku ďalšie osoby, tie musia mať povahu vyslaných osôb. Povahu vyslanej osoby spĺňa zamestnanec, alebo živnostník, ktorého vyšle na práce obchodná spoločnosť.

Máte teda 2 možnosti:

  • buď záujemcov o prácu zamestnáte a vyšlete ako zamestnancov – vyslaní pracovníci alebo
  • si založíte obchodnú spoločnosť a vyšlete ich ako živnostníkov.

Na prácu v zahraničí nepotrebujú pracovné povolenie. Nebudú potrebovať uznanie odbornej kvalifikácie. V prípade niektorých profesií sa však môže vyžadovať písomné vyhlásenie.

Naďalej budú platiť príspevky do sociálneho zabezpečenia v domovskej krajine. Zamestnanec môže odísť na krátke obdobie do inej krajiny EÚ (najviac na 2 roky) a zároveň zostať poistený v systéme sociálneho zabezpečenia svojej domovskej krajiny. V takom prípade bude považovaný za vyslaného pracovníka. Ak zostane poistený v systéme sociálneho zabezpečenia v domovskej krajine, bude potrebovať formulár A1 (bývalý formulár E 101).

V hostiteľskej krajine však budú podliehať miestnym pravidlám, čo znamená, že možno budú musieť platiť za služby, ktoré sú v domovskej krajine bezplatné. Po odchode do dôchodku nebudú musieť riešiť problémy s poisťovňami z rôznych krajín – systém sociálneho zabezpečenia hostiteľskej krajiny do toho nebude zahrnutý.

Pri sebe je potrebné mať pracovnú zmluvu, prípadne cestovný príkaz, zamestnanci by sa mali hlásiť na rakúskom ministerstve financií s tým, že budú pracovať v Rakúsku. Živnostníci sa musia vedieť preukázať objednávkou od rakúskeho odberateľa.

 

Začnite písať