Na čo má nárok zamestnanec vyslaný do zahraničia

Vysielate zamestnancov do zahraničia? Akú minimálnu mzdu im musíte vyplatiť: platnú v mieste výkonu práce, alebo doma na Slovensku? Ako je to s jeho poistením?

Ako zamestnávateľ ste povinný v hostiteľskej krajine počas trvania vyslania zamestnanca dodržiavať základné pravidlá o ochrane zamestnancov, ktoré zahŕňajú:

 • minimálnu mzdu (mzda pracovníka nemôže byť nižšia ako miestna minimálna mzda),
 • maximálne pracovné časové úseky a minimálne prestávky na odpočinok,
 • pracovný čas (nemali by pracovať viac ako ustanovený počet hodín),
 • minimálnu ročnú platenú dovolenku (majú nárok na voľno),
 • ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci,
 • podmienky zamestnávania tehotných žien a mladých ľudí,
 • pravidlá zakazujúce detskú prácu.

Zamestnanec môže odísť na krátke obdobie do inej krajiny EÚ (najviac na dva roky) a zároveň zostať poistený v systéme sociálneho zabezpečenia svojej domovskej krajiny. V takom prípade bude považovaný za vyslaného pracovníka.

Môže pracovať ako vyslaný pracovník alebo samostatne zárobkovo činná osoba.

Cieľom pravidiel na vysielanie pracovníkov je uľahčiť prácu v zahraničí počas obmedzeného obdobia:

 • Na prácu v zahraničí nepotrebujú pracovné povolenie – okrem chorvátskych občanov vyslaných do Rakúska alebo Nemecka, v prípade ktorých sa v niektorých odvetviach vyžadujú pracovné povolenia.
 • Nebudú potrebovať uznanie odbornej kvalifikácie. V prípade niektorých profesií sa však môže vyžadovať písomné vyhlásenie.
 • Naďalej budú platiť príspevky do sociálneho zabezpečenia v domovskej krajine.
 • Budú poistení v systéme sociálneho zabezpečenia domovskej krajiny.
 • V hostiteľskej krajine však budú podliehať miestnym pravidlám, čo znamená, že možno budú musieť platiť za služby, ktoré sú v domovskej krajine bezplatné.
 • Po odchode do dôchodku nebudú musieť riešiť problémy s poisťovňami z rôznych krajín – systém sociálneho zabezpečenia hostiteľskej krajiny do toho nebude zahrnutý.

Ak zostanú poistení v systéme sociálneho zabezpečenia v domovskej krajine, budú potrebovať formulár A1 (bývalý formulár E 101). Tento dokument preukazuje, že zamestnanec je aj počas pobytu v zahraničí naďalej poistený v rámci systému sociálneho zabezpečenia domovskej krajiny (maximálne počas 2 rokov).

Začnite písať