Nájdite si obchodného partnera s profesionálmi

Vytvoriť úspešný biznis je zdĺhavý proces, ktorý si vyžaduje veľa energie a času. Ľahšie sa vám preto bude napredovať a zvládať celý proces, ak sa obklopíte ľuďmi, od ktorých sa môžete inšpirovať, učiť, zavolať im, keď ich budete potrebovať.

Reč je o sieťovaní firiem, ktoré je o vytváraní reputácie, dlhodobejších, stabilnejších vzťahov a využívaní príležitostí. Rozširuje obzory, poznatky, pomáha získať nových klientov a je to jedna z najjednoduchších ciest, ako dať o sebe vedieť.

September a október ponúkajú hneď tri takéto akcie, ktoré dávame do pozornosti. Ide o dva kooperačné podujatia: Women Entrepreneurs in Progress 2015 v Srbsku a Interbeauty 2015 v Bratislave a  jeden Biznis Networking v Žiline.

Kooperačné podujatie Women Entrepreneurs in Progress 2015

Podujatie je určené pre majiteľky a manažérky malých a stredných podnikov z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, informačno-komunikačných technológií, textílií, vzdelávania a poradenstva. Hlavným cieľom je sieťovanie partnerov z juhovýchodnej Európy, vytvorenie nových partnerstiev a kontaktov ako aj medzinárodná propagácia žien podnikateliek. Ďalším cieľom je rušenie regionálnych bariér a vytvorenie medzinárodných partnerstiev medzi spoločnosťami z južnej a severnej Európy. Spoločnosti riadené mužmi sú taktiež viac než vítané.

Bilaterálne stretnutia sú organizované v rámci medzinárodnej konferencie „Women entrepreneurs of new age: New Opportunities for Regional Economic Revival“, ktorú organizuje Asociácia žien podnikateliek v Srbsku s cieľom propagovať podnikanie žien ako aj príklady dobrej praxe.

Termín: 25. september 2015

Bez poplatku

Online registrácia   

Informácie: Júlia Mičúneková, Slovak Business Agency, micunekova@sbagency.sk, +421 2 502 44 513

Kooperačné podujatie INTERBEAUTY 2015

Podujatie je určené predovšetkým malým a stredným podnikateľom, ženám i mužom ako aj inštitúciám so sektorovým zameraním ako sú krása, zdravý životný štýl, módne odevy, doplnky, ľudové remeslá, kreatívny priemysel, výroba z recyklačných materiálov, eko štýl bývania a turizmus. Polhodinové bilaterálne rokovania sú pridanou hodnotou veľtrhov Interbeauty, Biostyl a Esoterika,

Termín: 2. októbra, Auspic restaurant, Bratislava

Bez poplatku

Online registrácia

Informácie: Oľga Némethová, Slovak Business Agency, nemethova@sbagency.sk, +421 2 502 44 513

 

Kooperačné podujatie Biznis Networking

Biznis Networking je podujatie, ktorého podstatou je sieťovanie ľudí z rovnakých či podobných sektorov na základe generovania nových obchodných príležitostí a partnerstiev. Je určené pre ženy podnikateľky ako aj mužov, malé a stredné podniky, občianske združenia a iné organizácie, ktoré majú záujem o nadviazanie nových partnerských dohôd. Účastníci majú jednu minútu na odprezentovanie svojho biznisu a následne rokujú s potenciálnymi obchodnými partnermi.

Termín: 26. alebo 27. október 2015 (termín spresníme), Žilina, hotel Holiday Inn

Informácie: Oľga Némethová, Slovak Business Agency, nemethova@sbagency.sk, +421 2 502 44 513

       Slovak Business Agency

 

 

 

Začnite písať