Najekokrajinou sveta je Švajčiarsko


Pri zostavovaní rebríčka najEKOkrajín sveta sme vychádzali z celosvetového indexu environmentálneho výkonu (EPI).

EPI v roku 2018 hodnotí 180 krajín v 24 ukazovateľoch výkonnosti v desiatich kategóriách týkajúcich sa životného prostredia a vitality ekosystému. Patria medzi ne: kvalita ovzdušia, vody a hygiena, ťažké kovy, biodiverzita a biotop, lesy, rybné hospodárstvo, klíma a energetika, znečistenie ovzdušia, vodné zdroje a poľnohospodárstvo. Na prvom mieste v rebríčku je Švajčiarsko s celkovým počtom 87,42 bodov. Špičkové umiestnenie Švajčiarska odráža výborný výsledok vo väčšine kategórií, najmä v oblasti klímy a energetiky a znečistenia ovzdušia. V rámci environmentálneho zdravia vyniká Švajčiarsko aj v oblasti vody a hygieny.

Rebríček najEKOkrajín podľa EPI:

Tabuľka najekokrajín sveta

Slovensko sa z ekologického hľadiska umiestnilo na 28. mieste.

Slovensko sa umiestnilo v spomínanom rebríčku na úctyhodnom 28. mieste. Zo susedných krajín je z pohľadu celkovej udržateľnosti na tom lepšie len Rakúsko.

Ak sa však pozrieme detailnejšie na konkrétne ukazovatele, kvalita ovzdušia je významne negatívna a obsadili sme v tejto položke až 133. miesto. Horšiu kvalitu ovzdušia má z našich susedov len Maďarsko a Poľsko. Naopak, z pohľadu klímy a energetiky sme sa umiestnili na 9. mieste a najlepšie z okolitých štátov.

Ako je na tom Slovensko?

Ukazovatele Slovenska

Ukazovatele Slovenska z hľadiska ekológie.

Zdroj: https://epi.yale.edu/

Petra Palenčárová

Začnite písať