Najkrajšie na tom je, že nestagnujeme

Tibor Antony s manželkou Vierkou prevádzkujú dve dietologické poradne v Košiciach. Spoločné podnikanie ich, ako rodinu, stmelilo.

Kedy začala Vaša rodina podnikať a v čom?

Podnikám od roku 1990, ale o rodinnom podnikaní sme začali uvažovať až v roku 2007, keď som mal pocit, že sme dospeli k bodu, kedy je nutná zmena. Chcel som pretransformovať svoje mnohoročné skúsenosti z podnikania a spojiť ich s niečím, čo je naše celoživotné hobby a tým je oblasť zdravého životného štýlu a zdravej výživy človeka.

Ďalšou výzvou bolo, že sme chceli ľuďom nejakým spôsobom pomáhať v ich ceste životom.

Zhodou okolností sme natrafili na španielsky franchisingový koncept Naturhouse, zameraný na redukciu telesnej hmotnosti a výchovu k správnej výžive človeka. Mali sme pocit, že sme našli, čo sme hľadali.

V roku 2010 sme otvorili prvú dietologickú poradňu Naturhouse v Košiciach a v roku 2011 druhú. Momentálne prevádzkujeme tieto dve poradne, kde aj obaja aktívne pôsobíme ako výživoví špecialisti.

V čom ste podnikali pred Naturhausom? Kde ste naberali podnikateľské skúsenosti?

Skoro 17 rokov som sa venoval dovozu konzervovaných rýb z Ázie a severovýchodnej Európy. Patrili sme k k lídrom v tomto segmente na slovenskom trhu.

Čo je najlepšie na práci v rodinnom podniku?

Charakterizoval by som to nasledovne: všetko na tejto planéte má svoje výhody aj nevýhody, ale vzhľadom na, že som pozitivista môžem prehlásiť, že to rodinu v prvom rade stmelilo. Manželka postupne získala odo mňa všetky potrebné ekonomické a obchodné skúsenosti, ktoré u nás podnikateľ potrebuje.

Kanceláriu máme doma, čo šetrí prostriedky. Podstatne menej sa presúvame autom ako predtým. Všetky problémy riešime “in time”, dá sa povedať okamžite. Rozhodnutia sú väčšinou rýchle a presné. Mám dobrý pocit, že ak by sa mi niečo stalo, manželka môže pokračovať ďalej bez väčších problémov, lebo všetko ovláda.

No úplne najkrajšie na tom je, že nestagnujeme. Rastieme hlavne odborne a všetko nové v oblasti výživy človeka a rôznych iných noviniek okamžite vstrebávame a využívame v praxi.

Pani manželka teda nemala žiadne skúsenosti s podnikaním keď šla s vami do rodinného podnikania?

Nemala žiadne skúsenosti. Pôvodným povolaním  je učiteľka a má pedagogické vzdelanie.

A teraz naopak, čo je najťažšie na práci s rodinným príslušníkom?

Ako som spomínal, som nenapraviteľný optimista a mám pocit, že okrem klasického stresu pri podnikaní je tam iba pocit, že niekedy nevieme, či riešime veci súkromného charakteru resp. veci z podnikania. Či hovorím s manželkou resp. so svojou spoločníčkou vo firme. To znamená, že miešame jedno cez druhé, ale myslím, že to je v absolútnom poriadku. Taký je predsa život. Manželka ma rešpektuje ako šéfa firmy, lebo mám skúsenosti, ale niekedy sú jej rady hodné zlata. Ženská intuícia nemá obdoby. Máme sa čo učiť páni.

Akú podporu by ste uvítali od štátu?

Tu až taký optimista nie som. Za celé obdobie môjho podnikania som podporu necítil napriek tomu, že všetci vieme, že malé firmy, a je ich veľa, majú výrazný podiel na tvorbe HDP a zamestnanosti na Slovensku. Som smutný, keď vidím, že mladí ľudia sú doslova systémom nútení odchádzať do zahraničia, lebo tu nenachádzajú uplatnenie a nevedia vyžiť zo zárobkov. Ja by som privítal podporu rodinných firiem vo forme znížených odvodov a daní z príjmov, ak dokázateľne rodinný podnik profituje, platí dane a zamestnáva pár ľudí, čím nemalou mierou prispieva k ekonomickej stabilite na Slovensku.

Určite by som navrhol odpustenie dane z príjmu v prípade, že firma tieto peniaze preukázateľne reinvestuje do rozšírenia svojho rodinného podnikania, napr. na otvorenie ďalšej pobočky, prevádzky na nákup strojov, prístrojov a zariadení a pod.

Slovenské rodinné firmy sa v tomto období chystajú na prvú výmenu generácií. Uvažovali ste už nad nástupníctvom? Prípadne, máte vymyslené, komu podnik posuniete, keď pôjdete do dôchodku? 🙂

Odpoveď je pre mňa pomerne jednoduchá. Aj po dôchodku chcem pokračovať, lebo práca ktorú robíme ma veľmi baví a mám nové nápady v oblasti detoxikácie organizmu, ktoré budem postupne realizovať. Starší syn je designer. Momentálne si robí doktorát v Bratislave na STU. A mladší má iba jedenásť.

A na záver, ako znie vaša rada na zdravý život?

Upracte si v hlave a duchovnom srdiečku. Meditujte a odpustite. Milujte seba samého. Ak je srdce čisté, imunita je 100%. Negatívne myšlienky ničia Váš organizmus silnejšie a rýchlejšie ako si to viete predstaviť.

Začnite písať