Najlepší podnikatelia Európy na pódiu TEDxBinnenhof

Slovak Business Agency hľadá inšpiratívnych podnikateľov, ktorí prinášajú riešenie s „potenciálom zmeniť svet“, aby reprezentovali Slovensko na výročnom Zhromaždení malých a stredných podnikov v Luxembursku a následne na pódiu TEDxBinnenhof.

Ako sa najlepší podnikatelia Európy dostanú na pódium TEDxBinnenhof?

  1. Voľba národného kandidáta
  2. Zvolený národný kandidát bude zastupovať krajinu na výročnom Zhromaždení malých a stredných podnikov (ďalej len zhromaždenie MSP) 18. až 20. novembra 2015 v Luxembursku. Zhromaždenie MSP vyberie na základe krátkej 3 min. prednášky najlepších 9 podnikateľských nápadov. Desiaty kandidát bude zvolený prostredníctvom verejného hlasovania cez internet.
  3. Desať vybraných najlepších európskych riešení globálnych výziev bude prezentovať svoj nápad pred publikom v priestoroch holandského parlamentu v apríli 2016 v rámci holandského predsedníctva v Rade EÚ.

Kto sa môže prihlásiť?

Hľadáme inšpiratívnych podnikateľov s riešením, ktoré má potenciál meniť svet a ktoré rieši globálne výzvy ako napríklad znečistenie, zdravie, nedostatok prírodných zdrojov, klimatické zmeny, energia a potraviny. Môže ísť o startup alebo etablovaný podnik, ktorý spĺňa definíciu malého a stredného podniku. Predpokladom na prihlásenie je dobrá úroveň anglického jazyka. Prostredníctvom svojho vystúpenia na pódiu podnikateľ môže odprezentovať riešenie globálnych výziev, osobný príbeh alebo prelomovú myšlienku či vynález.

Pridaná hodnota pre podnikateľa

Nielenže má podnikateľ možnosť získať mediálnu publicitu, ale aj možnosť stretnúť tvorcov EÚ politík, vďaka čomu môže nadobudnúť cenné kontakty a dlhodobé väzby. Navyše, podujatie bude mediálne šírené po celom svete. Cestovné náklady budú podnikateľovi uhradené.

Proces prihlásenia

Prvé výberové kolo je otvorené do 30.09.2015. Na prihlásenie je potrebné vyplniť online formulár, ktorého povinnou časťou je uviesť link na video pitch. Následne, komisia vyberie jedného kandidáta, ktorý bude zastupovať Slovensko.

Čo je TEDxBinnenhof?

TEDxBinnenhof – Made in Europe je iniciatíva Európskej komisie, ktorá chce ukázať svetu, že Európa má čo ponúknuť, pokiaľ ide o inovácie a podnikanie. Cieľom iniciatívy je:

  • ukázať, že budúcnosť Európy je v rukách súčasných podnikateľov (tvorcov nových pracovných miest a biznisu)
  • inšpirovať ľudí k využitiu ich podnikateľského ducha
  • propagovať a sprístupniť najlepšie európske nápady

Čo je TED?

TED je nezisková organizácia oddaná podpore „myšlienok hodných šírenia“. V roku 1984 sa v Kalifornii konala prvá štvordňová konferencia a odvtedy TED neustále rastie a viacerými iniciatívami podporuje myšlienky, ktoré menia svet. Na konferenciu TED sú pozývaní poprední svetoví myslitelia a ľudia činu, aby predniesli svoju 6 až 18-minútovú reč.

V roku 2009 TED uvoľnil formát TEDx v podobe voľnej licencie v duchu motta „myšlienky hodné šírenia” ako program miestnych, samostatne organizovaných podujatí, ktoré umožňujú ľuďom stretnúť sa a spoločne zažiť atmosféru pripomínajúcu konferencie TED.

Slovak Business Agency je slovenským koordinátorom pre výber národného kandidáta. V prípade otázok nás preto neváhajte kontaktovať na pohlova@sbagency.sk

Ďalšie informácie:

 

Začnite písať