Nákup v zahraničí: koľko krát platiť daň?

Nakupujete tovar v zahraničí za účelom predaja na Slovensku. V prípade, že zaplatíte v zahraničí sumu aj s miestnou daňou, ste povinní platiť za daný tovar daň aj na Slovensku? Môžete tento tovar predávať aj keď namiesto faktúry máte iba pokladničný blok?

Pokiaľ nie ste platiteľ dane z pridanej hodnoty zaregistrovaný na Slovensku, tak vám ako doklad preukazujúci nákup tovaru postačí daňový doklad o nákupe v zahraničí. Takýto doklad môže byť aj blok o úhrade za tovar v hotovosti.

Pokiaľ nakúpite tovar v zahraničí v cene vrátane platnej sadzby dane z pridanej hodnoty, táto cena je pre vás vstupnou cenou pre kalkuláciu vašej predajnej ceny, nie je potrebné takýto nákup uvádzať v daňovom priznaní ani platiť daň z pridanej hodnoty platnú v SR.

Iná situácia by bola v prípade, ak by ste boli registrovaným platiteľom dane z pridanej hodnoty. V tomto prípade ste povinný nadobudnutie tovaru v zahraničí uviesť v daňovom priznaní a urobiť tzv. samozdanenie.

Začnite písať