Neskúsení, no odhodlaní


Začali podnikať veľmi mladí, niektorí dokonca hneď po dosiahnutí plnoletosti. Hneď, ako im to umožnil zákon. Napriek neskúsenosti to však dotiahli ďaleko.


STRINGO & GREENLINE & LUMINAR / Ing. Kristián Šooš

Rodinný podnik má vo svojom portfóliu unikátne produkty. STRINGO ponúka obrazy z nehrdzavejúcej ocele, LUMINAR antikorové profily na dom. V oboch prípadoch ide o netradičné dizajnové inštalácie. GREENLINE je zasa projekt zameraný na vytváranie zelenej línie na okraji striech.

Akú pomoc zo strany štátu by ste ako mladý podnikateľ privítali najviac?

Kvalitný portál so všetkými potrebnými informáciami pod jednou strechou. A určite možnosť finančnej podpory. Chýbajú možnosti vstupného alebo rozbehového kapitálu. Špecifickým príkladom sú atypické startupy, ktoré podstatne ťažšie prenikajú na trh. Ich výhodou, no zároveň i nevýhodou je originalita. Majú potenciál zaujať, ale ťažšie sa dostávajú k ľuďom.

Čo spätne považujete za najväčšie prekážky, ktoré komplikovali rozbehnutie vášho podnikania?

Pre nedostatok financií sme museli v začiatkoch niektoré procesy odďaľovať. Potom prišiel covid a stratili sme možnosť prezentovať sa na veľtrhoch a výstavách. Náš startup orientovaný na dizajn a architektúru sa vymyká bežne podporovanému prostrediu a aj to je prekážka. Nielenže je prienik na trh zložitejší, ale vyžaduje si aj viac energie a prostriedkov. No tie sa ani v rámci zabehnutých programov nezískavajú ľahko.

Ako vnímate spoluprácu so Slovak Business Agency? V čom vidíte jej najväčší prínos pre vaše podnikanie?

Veľkým prínosom boli pre nás konzultácie. Najskôr desať a potom osemdesiat hodín. Vybrali sme si odborníkov na marketing, pretože tam sme cítili nedostatky a považovali sme za rozumné dať si poradiť.

www.stringo.eu

HSH s. r. o. /Andrej Husár, riaditeľ

Podnik s tridsaťročnou tradíciou sa venuje chovu a spracovaniu hydiny pod značkou Kura kráľovské. Ide o výrobky s vysokými nutričnými hodnotami a nadštandardnou kvalitou. V roku 2020 sa vedenia podniku ujal v mladom veku Andrej Husár, syn jedného zo zakladateľov firmy.

Akú pomoc zo strany štátu by ste ako začínajúci podnikateľ najviac privítali?

Na túto otázku neviem presne odpovedať, keďže začiatky môjho podnikania sú spojené s preberaním rodinného biznisu. V tomto prípade by som zo strany štátu privítal možnosť kvalitnejšieho vzdelania a celkovo lepší vzdelávací systém.

Čo spätne považujete za najväčšie prekážky, ktoré komplikovali rozbehnutie vášho podnikania?

Z pozície človeka, ktorý preberá firemnú štafetu, je odpoveď jasná: absencia jasného návodu, ako sa podnikanie presúva na ďalšiu generáciu. K ničomu takému som sa nedostal a celé sa to šije na kolene.

Ako vnímate spoluprácu so Slovak Business Agency a v čom vidíte jej najväčší prínos pre vaše podnikanie?

Pozitívne, vďaka vašej pomoci sa nám podarilo pokryť časť nákladov na manažérske tréningy a školenia. Takýto rozvojový program sme vo firme dosiaľ nemali a väčšina kolegov ho ohodnotila veľmi kladne.

PONSH / Jaroslav Ďurfina ml., spoluzakladateľ

Ponsh je značka kvalitných slovenských ponožiek s unikátnym dizajnom. Nápad založiť firmu dostali traja spolužiaci na jednom z nitrianskych gymnázií, ktorí chceli vytvoriť niečo originálne pre svoju školu. O ich produkty bol vysoký záujem nielen medzi spolužiakmi, a preto sa rozhodli založiť e-shop, kde ponúkajú ponožky s originálnymi vzormi inšpirovanými slovenskou prírodou a kultúrou. Tešia sa veľkej obľube.

Akú pomoc zo strany štátu by ste v začiatkoch svojho podnikania najviac privítali?

Na začiatku bola okrem klasických problémov spojených s podnikaním najväčšia výzva vyznať sa v legislatíve a vo všetkých povinnostiach, ktoré s podnikaním súvisia. Často sme odpovede na naše otázky získavali buď od iných podnikateľov, alebo sme si ich hľadali na rôznych internetových fórach. Preto by bolo super, keby existovalo miesto, kam sa môžeme s našimi otázkami ohľadom legislatívy obrátiť.

Čo spätne považujete za najväčšie prekážky, ktoré komplikovali rozbehnutie vášho podnikania?

Okrem spomenutých prekážok to boli klasické výzvy spojené s budovaním dobrého mena medzi zákazníkmi, ale aj medzi dodávateľmi. Po tom, ako sme si vybudovali status stabilného partnera, sa nám otvorili ďalšie dvere. S našimi dodávateľmi sme potom pracovali flexibilnejšie a efektívnejšie.

Ako vnímate spoluprácu so Slovak Business Agency a v čom vidíte jej najväčší prínos pre vaše podnikanie?

Ako skvelý projekt, ktorý spája malých podnikateľov s potenciálnymi partnermi. Vďaka SBA sme sa stretli s ľuďmi, ktorí nám veľmi pomohli v oblasti marketingu, SEO a Google Ads a z tohto partnerstva čerpáme dodnes.

INEDUCO / Ivan Fratrič, spoluzakladateľ (predtým IVEX Library)

Startup INEDUCO je prvá slovenská digitálna knižnica pre vysokoškolákov, ktorá obsahuje vyše 20 000 elektronických publikácií. Víziou spoločnosti je poskytovanie kompletného vzdelávacieho obsahu v online podobe pre študentov po celom svete.

Akú pomoc zo strany štátu by ste ako mladý podnikateľ najviac privítali?

Keby štát poskytoval menšie nenávratné finančné prostriedky, ktoré možno získať v urýchlenom konaní, mohol by pomôcť naštartovať ekosystém mladých podnikateľov. Podnikateľ začiatočník potrebuje ustavične dostávať aj spätnú väzbu od skúsenejších osôb a priestory na fungovanie tímu.

Čo spätne považujete za najväčšie prekážky, ktoré komplikovali rozbehnutie vášho podnikania?

Fungovanie našej online knižnice je späté s autorským zákonom a obchodným zákonníkom. Najväčšou prekážkou bolo nastavenie obchodných spoluprác výhodných pre zákazníkov a poskytovateľov obsahu, aby boli v súlade so slovenskými zákonmi. Zložitou výzvou bola aj osveta propagujúca nové technológie na vysokoškolskej pôde. A predovšetkým bolo náročné financovať celý chod a náklady spojené s vývojom projektu. V tomto smere sme mali šťastie a našli sme investora.

Ako vnímate spoluprácu so Slovak Business Agency a v čom vidíte jej najväčší prínos pre vaše podnikanie?

Využili sme služby desať aj osemdesiat hodín odborného poradenstva. Najväčšie benefity spolupráce pre nás boli úzko špecifikované konzultácie, ktoré nám v začiatkoch pomohli nasmerovať niektoré procesy a nastaviť ďalšie kroky od osôb, ktoré konajú mimo organizácie. Ďalšou pridanou hodnotou konzultácií bolo zväčšenie networku a možnosť konzultovať a stretnúť sa so skúsenými osobnosťami slovenského biznisu nad rámec konzultácií. Konkrétne nám SBA pomohla v rozvoji prvotnej marketingovej stratégie a nachádzaní investičných príležitostí.

Kristína Kiselákova
Prokop Slováček

Začnite písať